Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku"— Zapis prezentacji:

1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku
Model instytucji pomocy społecznej w mieście na prawach powiatu na przykładzie miasta Gdańska / Reorganizacja w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gdańsku / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku

2 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku
W trosce 0: dobro klienta pomocy społecznej; rozwój kadr pomocy społecznej; racjonalność ponoszonych nakładów pracy i kosztów; dostępność wsparcia; efektywność podejmowanych działań; w oparciu o zasady rozwoju nowoczesnej pomocy społecznej przyjęliśmy następujące kierunki reorganizacji Ośrodka, na bazie których została zaprojektowana zmiana organizacyjna systemu pomocy społecznej w Gdańsku pracownicy Ośrodka Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku

3 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku
Kierunki przyjętych zmian wzmocnienie pracowników socjalnych poprzez różne formy doradztwa metodycznego, szkolenia w zakresie nowych metod i technik pracy, rozwiązywanie problemów i praca w zespołach interdyscyplinarnych, wykorzystujących wiedzę i doświadczenie specjalistów z różnych dyscyplin; Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku

4 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku
Kierunki przyjętych zmian zwiększenie rangi Filii poprzez nadanie im statusu samodzielnych Centrów Pracy Socjalnej usytuowanie Centrów Pracy Socjalnej w bezpośredniej podległości Dyrektora MOPS i jednocześnie ustalenie ścisłej współpracy merytorycznej z zastępcami dyrektora MOPS; Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku

5 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku
Kierunki przyjętych zmian ułatwienie dostępu klientom do pracowników socjalnych /zwiększono ilość punktów przyjmowania klienta przez przeorganizowanie pracy dotychczasowych 5 Filii na 8 Centrów Pracy Socjalnej/; spłaszczenie struktury organizacyjnej poprzez m.in. likwidowanie wielozadaniowych wydziałów na rzecz grupowania zadań tematycznie; Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku

6 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku
Kierunki przyjętych zmian Koncentracja zadań MOPS wokół trzech głównych pionów, za które odpowiadać będą Zastępcy Dyrektora MOPS tj.: zadania na rzecz rodziny i dziecka; zadania na rzecz osób niepełnosprawnych, seniorów i bezdomnych; rozwój systemu pomocy społecznej, w tym, w szczególności: a) ekonomii społecznej jako zasadniczej formy pomocy dostarczanej dla grup klientów wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym; b) ekonomizacji zadań pomocy społecznej jako dążeniu do zwiększenia efektywności działań, sprzyjających jednocześnie maksymalizacji zysków społecznych przy efektywnie wykorzystanych, posiadanych zasobach. 1 2 3 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku

7 Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Związki Zawodowe Dział Komunikacji i Obsługi Prawnej Zespół Audytu i Kontroli Dział Spraw Pracowniczych Gł. Księgowy Dział Księgowości Centrum Pracy Socjalnej 1 2 3 4 5 6 7 8 Z-ca Dyrektora ds. Usług Społecznych (Centrum Usług Społecznych) Dział ds. Seniorów Dział Techniczno-Administracyjny DDP/ŚDP Wajdeloty ŚDS Nowiny Dział ds. Osób Niepełnosprawnych DDP Sternicza Dział ds. Osób Bezdomnych Zespół Obsługi Ekonomiczno-Prawnej Z-ca Dyrektora ds. Rodziny i Dziecka (Centrum Wspierania Rodziny) Dział Pomocy Rodzinie i Dziecku Dział Pomocy Mieszkaniowej Dział Świadczeń Rodzinnych Interwencja Kryzysowa Zespół Obsługi Ekonomiczno-Prawnej Dział Kierunków Rozwoju Zespół Programów i Projektów Dział Zlecania Zadań i Zamówień Publicznych Z-ca Dyrektora ds. Rozwoju (Centrum Rozwoju) Zespół Planowania i Sprawozdawczości Samodzielne stanowisko ekonomiczne Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku

8 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku
W procesie prac nad zmianą uczestniczyli przedstawiciele pracowników wszystkich szczebli oraz Związki Zawodowe. Prace te trwały od lipca 2010 r. do lutego 2011 r. ; Kierunki reorganizacji zostały uzgodnione z Prezydentem i Zastępcą Prezydenta Miasta Gdańska ds. polityki społecznej, Komisja Polityki Społecznej Rady Miasta Gdańska; Kierunki zmian zostały skonsultowane z naszymi partnerami organizacjami pozarządowymi, jednostkami pomocy społecznej) Obecnie trwa proces etapowego wdrażania w Ośrodku przyjętych kierunków zmian. Przewiduje się, że dokonana ewaluacja z tego etapu pozwoli na wprowadzenie niezbędnych poprawek i zatwierdzenie ostatecznych struktur organizacyjnych MOPR w terminie do roku. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku

9 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku
dziękuję Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku


Pobierz ppt "Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku"

Podobne prezentacje


Reklamy Google