Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Agnieszka Kowalska ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Agnieszka Kowalska ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku"— Zapis prezentacji:

1 Agnieszka Kowalska ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku
Europejski Fundusz Społeczny dla pracowników pomocy społecznej w oparciu o zrealizowane w ramach projektu działania Agnieszka Kowalska ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku

2 Plan prezentacji Informacje o projekcie Twoja Szansa Plus
Geneza oraz założenia projektu Główne działania zrealizowane w ramach projektu Rezultaty projektu

3 Informacje o projekcie
Czas trwania – – rok Nazwa programu – Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006 Priorytet 1 – Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej Działanie Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka Schemat a) Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

4 Zasięg projektu 15 województw
(z wyj. województwa łódzkiego, gdzie został zrealizowany projekt „Twoja Szansa – Analiza efektywności form wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

5 Beneficjenci projektu
Pracownicy instytucji pomocy społecznej (instytucji rządowych i pozarządowych) oraz wolontariusze pracujący na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

6 Geneza projektu Brak aktualnych informacji na temat potrzeb i oczekiwań osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w skali całego kraju Brak wiedzy na temat potencjału zawodowego osób z „grup szczególnego ryzyka” w skali ogólnopolskiej Brak dostosowania programów edukacyjnych do obecnych oczekiwań i możliwości osób korzystających z systemu pomocy społecznej Brak możliwości wymiany informacji i doświadczeń przez pracowników instytucji na temat stosowanych form pomocy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

7 Założenia projektu Poprawa efektywności funkcjonowania instytucji działających na polu pomocy społecznej → rozwój standardów jakości usług świadczonych przez instytucje pomocy społecznej oraz ich integracja z rynkiem pracy Ocena efektywności dostępnych form wsparcia Ocena sytuacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (analiza ich kwalifikacji i umiejętności)

8 Działania zrealizowane w ramach projektu
Ogólnopolskie badanie z osobami z grup szczególnego ryzyka Ogólnopolskie badania z pracownikami instytucji pomocy społecznej

9 Działania zrealizowane w ramach projektu
Konferencja inaugurująca realizację projektu: 31 maja 2006 r. Seminaria: wrzesień – grudzień 2006 r. Szkolenia: styczeń – kwiecień 2007 r. oraz czerwiec 2007 r. Konferencja podsumowująca realizację projektu: 22 listopada 2007 r.

10 Seminaria Dokonanie prezentacji wyników badania przeprowadzonego wśród pracowników pomocy społecznej, a także wymiana doświadczeń tych pracowników z pracy z osobami należącymi do tzw. "grup szczególnego ryzyka„

11 Seminaria Praca z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym - alternatywne formy i metody pracy na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu Problem wypalenia zawodowego wśród pracowników instytucji działających na polu pomocy społecznej Znaczenie poradnictwa zawodowego w obsłudze osób z grup szczególnego ryzyka

12 SEMINARIA 217 osób Warszawa - 28.09.2006 Poznań - 20.10.2006
Gdańsk Katowice 217 osób

13 Cel szkoleń - Podniesienie wiedzy dotyczącej skuteczności świadczonych form wsparcia Podniesienie wiedzy w zakresie potrzeb i oczekiwań osób z grup szczególnego ryzyka Rozwinięcie zdolności interpersonalnych pracowników - Podniesienie świadomości ciągłego dokształcania

14 Szkolenia Zakres tematyczny
Sesja I Specyfika pracy z klientem instytucji pomocy społecznej Sesja II Kształtowanie umiejętności interpersonalnych Sesja III Doradztwo zawodowe jako element procesu niesienia pomocy społecznej

15 Szkolenia Formy i metody prowadzenia zajęć: szkolenie realizowane było w grupach 30 osobowych Profil uczestnika: pracownicy instytucji pomocy społecznej (w tym organizacji pozarządowych), a także kadry nauczycieli, wychowawców oraz instruktorów odpowiedzialnych za obsługę osób z grup szczególnego ryzyka Czas trwania szkolenia: szkolenie jednodniowe 8 godzin

16 SZKOLENIA I cykl: 20 szkoleń na terenie całej Polski : Warszawa, Poznań, Katowice, Kraków, Gdańsk, Lublin, Szczecin, Bydgoszcz, Toruń, Wrocław, Kielce, Białystok II cykl: 5 dodatkowych szkoleń: Toruń, Bydgoszcz, Wrocław i Poznań 797 osób

17

18

19 Rezultaty projektu Szkolenia dla 750 pracowników instytucji pomocy społecznej  797 Udział 200 pracowników w seminariach  217 2 konferencje ogólnopolskie (300 uczestników) RAZEM 1163 Beneficjentów Ostatecznych 2 raporty badawcze – z badania pracowników instytucji pomocy społecznej oraz z badania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Raport zawierający wytyczne do programów szkoleń, usług doradczych oraz praktyk zawodowych

20 Rezultaty projektu Analiza zbieżności potrzeb i oczekiwań osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz form pomocy świadczonych przez instytucje pomocowe Raport końcowy Lista rankingowa form wsparcia świadczonych w instytucjach pomocy społecznej 4000 sztuk publikacji z wynikami badań inne materiały…

21

22 „ To był majstersztyk spośród różnych szkoleń, w których brałem i braliśmy udział […], korzyści nie do przecenienia, natomiast sam sposób prowadzenia pozwolił każdemu uświadomię sobie kim jest, jaką wartość przedstawia na swoim stanowisku pracy, wspaniała prowokacja wyobraźni, inteligencji i odwagi. Niekonwencjonalność prowadzenia to jeden z dowodów klasy, wysokiej klasy prowadzących szkolenie, plus swoboda prowadzenia, na jaką tylko takiej klasy fachowcy pozwolić sobie mogli. Jesteśmy pod wrażeniem i urokiem” Uczestnik szkoleń

23 Dziękuję za uwagę Agnieszka Kowalska agnieszka. kowalska@asm-poland
Dziękuję za uwagę Agnieszka Kowalska


Pobierz ppt "Agnieszka Kowalska ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku"

Podobne prezentacje


Reklamy Google