Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Na dobry początek – staż”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Na dobry początek – staż”"— Zapis prezentacji:

1 „Na dobry początek – staż”
Założenia projektu „Na dobry początek – staż” jako element profesjonalizacji organizacji pozarządowych

2 Podstawowe informacje o projekcie:
okres realizacji projektu: 1,5 roku (od 26 lutego 2010 r. do 25 sierpnia 2011 r.) obszar realizacji: powiat kłodzki liczba uczestników: 60 osób wartość projektu: PLN

3 Problemy, które chcemy rozwiązać:
1. Brakuje wykształconej, kompetentnej kadry do pracy w ramach trzeciego sektora związanego przede wszystkim: z pozyskiwaniem funduszy, zarządzaniem pracą w organizacjach planowaniem i wykorzystaniem potencjału organizacji,

4 Problemy, które chcemy rozwiązać:
2. Znaczną część osób pozostających bez pracy stanowią osoby nie zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy, zamieszkałe na terenach wiejskich, które m.in: mają nieadekwatne wykształcenie do potrzeb rynku pracy nie mają „pomysłu” na swoje życie zawodowe

5 Cel główny projektu: aktywizacja zawodowa osób nie pracujących, zamieszkujących tereny wiejskie powiatu kłodzkiego nie zarejestrowanych jako bezrobotni.

6 Cele szczegółowe projektu:
podniesienie kompetencji, umiejętności i możliwości związanych z aktywnym poszukiwaniem pracy przez 60 osób Cel 2 nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do pracy na stanowisku „fundraiser” przez 60 osób Cel 3 nabycie praktycznych umiejętności pracy w NGO i JST poprzez odbycie 6-cio miesięcznych staży przez 30 uczestników projektu

7 Grupa docelowa Projekt jest skierowany do osób z powiatu kłodzkiego:
pozostających bez zatrudnienia i nie zarejestrowana w PUP, zamieszkujących w gminach wiejskich i miejsko –wiejskich oraz mieszkańców miast do 25 tys. mieszkańców, zamierzających podjąć zatrudnienie w obszarach niezwiązanych z produkcją roślinną i/lub zwierzęcą, połowę grupy docelowej stanowić będzie młodzież, bez doświadczenia zawodowego, do tej pory nie pracująca i nie zarejestrowana w PUP-ie.

8 Działania w projekcie organizację warsztatów oraz szkoleń z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych wsparcie psychologiczno-doradcze osób wchodzących i powracających na rynek pracy realizacja programów aktywizacji zawodowej obejmujących następujące formy wsparcia: szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych staże w organizacjach pozarządowych (20 osób) oraz w jednostkach samorządu lokalnego (10 osób) poradnictwo zawodowe

9 Działania w projekcie - szkolenia
Aktywizacyjne (40 godzin) - skuteczne sposoby poszukiwania pracy, przygotowania dokumentów aplikacyjnych, określanie ścieżki kariery zawodowej etc. Kompetencyjne (120 godzin) - dla uczestników projektu podnoszące kwalifikacje zawodowe z zakresu: fundraisingu, zarządzania organizacją pozarządową, technik komunikacyjnych, public relations, psychologii podejmowania decyzji, określania celów i tworzenia strategii, zakładania i funkcjonowania organizacji pozarządowych.

10 Działania w projekcie - staże
6-cio miesięczne staże w organizacjach pozarządowych i w jednostkach samorządu terytorialnego dla 30 osób, które zakończą cykl szkoleń i najlepiej napiszą pracę końcową związaną z tematyką zajęć, Możliwość praktycznego wykorzystania wiedzy nabytej podczas szkoleń dodatkowo będą miały zapewnione wsparcie merytoryczne opiekuna.

11 Działania w projekcie - doradztwo
indywidualne i grupowe spotkania z doradcą zawodowym dla wszystkich uczestników Punkt Aktywizacyjny, wyposażony w niezbędne narzędzia aktywnego poszukiwania pracy m.in. stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu, bezpłatny telefon, prasę z ofertami pracy, biblioteczkę poradników

12 Wartość dodana projektu
aktywizacja społeczności lokalnych, które już od początku włączały się aktywnie w projekt (etap diagnozy) zapewnienie wykwalifikowanych kadr zarówno dla sektora organizacji pozarządowych, jak i JST rozwój oferty szkoleniowej dla osób zainteresowanych pracą w trzecim sektorze promocja pracy w i na rzecz trzeciego sektora rozwój trzeciego sektora w powiecie kłodzkim


Pobierz ppt "„Na dobry początek – staż”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google