Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Katedra Komunikacji i Zarządzania w Sporcie. 2 Realizowane tematy statutowe w Katedrze Efektywne systemy komunikowania w obszarze zachowań sportowych,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Katedra Komunikacji i Zarządzania w Sporcie. 2 Realizowane tematy statutowe w Katedrze Efektywne systemy komunikowania w obszarze zachowań sportowych,"— Zapis prezentacji:

1 1 Katedra Komunikacji i Zarządzania w Sporcie

2 2 Realizowane tematy statutowe w Katedrze Efektywne systemy komunikowania w obszarze zachowań sportowych, biznesowych i społecznych – kierownik tematu: prof. dr hab. Gabriel Łasiński Efektywne systemy komunikowania w obszarze zachowań sportowych, biznesowych i społecznych – kierownik tematu: prof. dr hab. Gabriel Łasiński Nowe modele biznesu w sportowych, rekreacyjnych i turystycznych organizacjach opartych na wiedzy - kierownik tematu: dr hab. Wojciech Cieśliński, prof. AWF Nowe modele biznesu w sportowych, rekreacyjnych i turystycznych organizacjach opartych na wiedzy - kierownik tematu: dr hab. Wojciech Cieśliński, prof. AWF

3 3 Struktura Katedra Komunikacji i Zarządzania w Sporcie Zakład Komunikacji Społecznej i Mediów Zakład Organizacji i Zarządzania Zespół Coachingu Sportowego

4 4 Zakład Komunikacji Społecznej i Mediów Kadra prof. dr hab. Gabriel Łasiński Kierownik Katedry Komunikacji i Zarządzania w Sporcie Kierownik Zakładu Komunikacji Społecznej i Mediów dr Katarzyna Gajek dr Piotr Głowicki dr Katarzyna Kopecka-Piech

5 5 Zakład Komunikacji Społecznej i Mediów Czym się zajmujemy? Koncentrujemy swoje zainteresowana wokół teoretycznych i praktycznych zagadnień wywierania wpływu (perswazji) w różnych formach zachowań społecznych. Prowadzone w Zakładzie prace dotyczą próby budowania nowej orientacji w komunikacji społecznej, uwzględniającej następujące aspekty: przedmiot badań: zachowania i relacje interpersonalne i grupowe przedmiot badań: zachowania i relacje interpersonalne i grupowe pozycja badawcza: prakseologiczno-systemowa pozycja badawcza: prakseologiczno-systemowa wzgląd badania: sprawność społeczna (w aspekcie prakseologicznym) tj. skuteczność, efektywność, racjonalność, ekonomiczność oddziaływania – perswazji i współdziałania w sytuacjach społecznych wzgląd badania: sprawność społeczna (w aspekcie prakseologicznym) tj. skuteczność, efektywność, racjonalność, ekonomiczność oddziaływania – perswazji i współdziałania w sytuacjach społecznych obszar badań: autoprezentacje, prezentacje, interakcje w grupie, interakcje międzygrupowe w sferze edukacji, sportu i biznesu, obszar badań: autoprezentacje, prezentacje, interakcje w grupie, interakcje międzygrupowe w sferze edukacji, sportu i biznesu, metoda formułowania twierdzeń: indukcja, dedukcja metoda formułowania twierdzeń: indukcja, dedukcja

6 6 Zakład Komunikacji Społecznej i Mediów Dydaktyka – realizowane przedmioty Przedmioty obowiązkowe Komunikacja interpersonalna Komunikacja interpersonalna Praca grupowa i budowanie zespołu Praca grupowa i budowanie zespołu Technologie informacyjne Technologie informacyjne Komunikacja społeczna Komunikacja społeczna Sport w mediach. Media w sporcie Sport w mediach. Media w sporcie Public Relations Public Relations Metodyka wystąpień publicznych Metodyka wystąpień publicznych Techniki Informacyjne Techniki Informacyjne Prakseologia Prakseologia Zajęcia do wyboru Strategia prezentacji Strategia prezentacji Komunikacja społeczna Komunikacja społeczna

7 7 Zakład Komunikacji Społecznej i Mediów Dydaktyka – realizowane przedmioty Przedmioty dla obcokrajowców Communication Communication Strategic Management of Sport Organizations Strategic Management of Sport Organizations Organization and Management Organization and Management

8 8 Zakład Komunikacji Społecznej i Mediów Zakres badań naukowych: Współczesny sport i organizacje sportowe Współczesny sport i organizacje sportowe Efektywne systemy komunikowania w organizacji sportowej Efektywne systemy komunikowania w organizacji sportowej Doskonalenie umiejętności społecznych w działaniach indywidualnych i zespołowych Doskonalenie umiejętności społecznych w działaniach indywidualnych i zespołowych Prezentacje i autoprezentacje Prezentacje i autoprezentacje Doskonalenie komunikacji w grupie Doskonalenie komunikacji w grupie Komunikacja i zarządzanie międzykulturowe Komunikacja i zarządzanie międzykulturowe Grupowe rozwiązywanie problemów (moderacja) Grupowe rozwiązywanie problemów (moderacja) Budowanie i rozwijanie zespołów Budowanie i rozwijanie zespołów Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem Rozwiązywanie konfliktów i prowadzenie negocjacji Rozwiązywanie konfliktów i prowadzenie negocjacji Technologie medialne we współczesnej edukacji Technologie medialne we współczesnej edukacji

9 9 Zakład Organizacji i Zarządzania Kadra dr hab. Wojciech Cieśliński, prof. AWF Kierownik Zakładu Organizacji i Zarządzania dr Marcin Kowalewski Kowalewski mgr Wojciech Idzikowski Idzikowski

10 10 Zakres badań naukowych Zintegrowane systemy zarządzania procesami w instytucjach sportowych Zintegrowane systemy zarządzania procesami w instytucjach sportowych Kreowanie kapitału intelektualnego jako instrument uzyskiwania przewagi konkurencyjnej przez przedsiębiorstwo sportowe Kreowanie kapitału intelektualnego jako instrument uzyskiwania przewagi konkurencyjnej przez przedsiębiorstwo sportowe Zarządzanie jakością w usługach sportowo-rekreacyjnych Zarządzanie jakością w usługach sportowo-rekreacyjnych Zarządzanie procesami wiedzy w sporcie Zarządzanie procesami wiedzy w sporcie Zarządzanie wiedzą w edukacji wg ISO 9001:2000 Zarządzanie wiedzą w edukacji wg ISO 9001:2000 Marketing, strategie marketingowe, techniki promocyjne, marketing usług, marketing w turystyce Marketing, strategie marketingowe, techniki promocyjne, marketing usług, marketing w turystyce Funkcjonowanie przedsiębiorstw turystycznych Funkcjonowanie przedsiębiorstw turystycznych Produkt turystyczny Produkt turystyczny Determinanty sukcesu w organizacjach przedsiębiorczychDeterminanty sukcesu w organizacjach przedsiębiorczych Zakład Organizacji i Zarządzania

11 11 Realizowane przedmioty Metody i techniki zarządzania przedsiębiorstwem sportowym Metody i techniki zarządzania przedsiębiorstwem sportowym Podstawy zarządzania Podstawy zarządzania Podstawy marketingu Podstawy marketingu Zarządzanie procesami w klubie sportowym Zarządzanie procesami w klubie sportowym Ekonomika turystyki i rekreacji Ekonomika turystyki i rekreacji Marketing w sporcie Marketing w sporcie Zarządzanie w turystyce i rekreacji Zarządzanie w turystyce i rekreacji Zarządzanie wiedzą i informacją w firmie sportowej Zarządzanie wiedzą i informacją w firmie sportowej Podstawy ekonomii Podstawy ekonomii Finanse we współczesnym sporcie Finanse we współczesnym sporcie Zakład Organizacji i Zarządzania

12 12 Zespół Coachingu Sportowego Kadra mgr Aleksandra Leśniewska dr Tomasz Seweryniak Seweryniak mgr Radosław Wyrzykowski Wyrzykowski dr Aneta Stosik Stosik

13 13 Zakres badań naukowych: Efektywność pracy grupowej Efektywność pracy grupowej Kreowanie kapitału intelektualnego jako instrument uzyskiwania przewagi konkurencyjnej przez przedsiębiorstwo sportowe Kreowanie kapitału intelektualnego jako instrument uzyskiwania przewagi konkurencyjnej przez przedsiębiorstwo sportowe Determinanty sukcesu w organizacjach przedsiębiorczych Determinanty sukcesu w organizacjach przedsiębiorczych Coaching sportowy Coaching sportowy Motywowanie w grupie Motywowanie w grupie Zarządzanie potencjałem ludzkim w organizacjach Zarządzanie potencjałem ludzkim w organizacjach Zespół Coachingu Sportowego

14 14 Realizowane przedmioty Zachowania organizacyjne Zachowania organizacyjne Negocjacje Negocjacje Zarządzanie personelem Zarządzanie personelem Trening menedżerski Trening menedżerski Zarządzanie usługami w sporcie Zarządzanie usługami w sporcie Trening kreatywnego myślenia Trening kreatywnego myślenia Zarządzanie motywacją w zespole Zarządzanie motywacją w zespole Coaching kadry kierowniczej Coaching kadry kierowniczej Podstawy zarządzania kadrami Podstawy zarządzania kadrami Sponsoring sportowy Sponsoring sportowy Psychologia biznesu Psychologia biznesu Zespół Coachingu Sportowego

15 15 Dydaktyka – realizowane przedmioty Przedmioty dla obcokrajowców Theory and Methodology of Beach Volleyball Theory and Methodology of Beach Volleyball Coaching Coaching Business Psychology Business Psychology Management Training Management Training

16 16 Dziękujemy za uwagę Katedra Komunikacji i Zarządzania w Sporcie Pawilon P2 Sekretariat: pok. 250 Tel. 071 347 33 06 E-mail: kkzs@awf.wroc.pl


Pobierz ppt "1 Katedra Komunikacji i Zarządzania w Sporcie. 2 Realizowane tematy statutowe w Katedrze Efektywne systemy komunikowania w obszarze zachowań sportowych,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google