Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pierwsze posiedzenie Grupy Strategicznej Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Warszawa, 15 marca 2007 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pierwsze posiedzenie Grupy Strategicznej Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Warszawa, 15 marca 2007 r."— Zapis prezentacji:

1 Pierwsze posiedzenie Grupy Strategicznej Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Warszawa, 15 marca 2007 r.

2 Nowe sposoby wchodzenia i powrotu na rynek pracy osób dyskryminowanych Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych Rekomendowane rezultaty: Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej Zakładowy model ochrony równouprawnienia osób niepełnosprawnych w zatrudnieniu na otwartym rynku pracy Zakładowy model ochrony równouprawnienia osób niepełnosprawnych w zatrudnieniu na otwartym rynku pracy

3 Nowe sposoby wchodzenia i powrotu na rynek pracy osób dyskryminowanych Nowe sposoby wspierania wchodzenia Nowe sposoby wspierania wchodzenia i powrotu na rynek pracy grup dyskryminowanych Rekomendowane rezultaty: Model kompleksowej pomocy dzieciom i rodzicom Model kompleksowej pomocy dzieciom i rodzicom Dualny model szkolenia zawodowo-aktywizującego dla osób długotrwale bezrobotnych Dualny model szkolenia zawodowo-aktywizującego dla osób długotrwale bezrobotnych

4 Aktywizacja zawodowa więźniów i byłych więźniów Rekomendowane rezultaty: Rekomendowane rezultaty: System wspierania osób skazanych System wspierania osób skazanych Utworzenie krajowego modelu współpracy instytucji wymiaru sprawiedliwości i sektora pozarządowego na rzecz readaptacji społecznej i aktywizacji zawodowej skazanych i byłych skazanych Utworzenie krajowego modelu współpracy instytucji wymiaru sprawiedliwości i sektora pozarządowego na rzecz readaptacji społecznej i aktywizacji zawodowej skazanych i byłych skazanych

5 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego Rekomendowane rezultaty: Model aktywizacji zrównoważonej praca-rodzina: lokalne partnerstwa na rzecz osób opiekujących się osobami zależnymi

6 Ekonomia społeczna Rekomendowane rezultaty: Rekomendowane rezultaty: Ustawa o przedsiębiorstwie społecznym wraz Ustawa o przedsiębiorstwie społecznym wraz z propozycją przepisów wprowadzających, zróżnicowanych ze względu na specyfikę merytoryczną dziedziny (dziedzin), których dotyczą Propozycja rozwiązań systemu wsparcia dla podmiotów gospodarki społecznej, Propozycja rozwiązań systemu wsparcia dla podmiotów gospodarki społecznej, a w szczególności: Fundusz doręczeniowy; Fundusz doręczeniowy; Fundusz pożyczkowy; Fundusz pożyczkowy; System usług (m. in. doradztwo, szkolenia, inkubatory). System usług (m. in. doradztwo, szkolenia, inkubatory).

7 Kluczowe zagadnienia do dyskusji 1)ocena rekomendowanych rezultatów przez uczestników Grupy Strategicznej; 2)ocena możliwości ich zastosowania oraz identyfikacja obszarów, w których mogłyby być zastosowane; 3)identyfikacja barier i przeszkód ich wdrożenia; 4)nawiązanie współpracy z Krajowymi Sieciami Tematycznymi.

8 Dziękuję za uwagę Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4 www.mrr.gov.pl www.funduszestrukturalne.gov.pl www.equal.org.pl


Pobierz ppt "Pierwsze posiedzenie Grupy Strategicznej Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Warszawa, 15 marca 2007 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google