Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Karolina Cyran-Juraszek Ekonomia społeczna – praktyki wdrażania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Karolina Cyran-Juraszek Ekonomia społeczna – praktyki wdrażania."— Zapis prezentacji:

1 Karolina Cyran-Juraszek Ekonomia społeczna – praktyki wdrażania

2 STRUKTURA SYSTEMU WSPARCIA ES Krajowe Centrum Ekonomii Społecznej (Departament Pożytku Publicznego MPiPS) pięć Centrów Ekonomii Społecznej CES-FISE: woj. kujawsko-pom., łódzkie, mazowieckie CES-UNDP: woj. lubelskie, podkarpackie, podlaskie CES-BARKA: woj. dolnośląskie, lubuskie, opolskie, wielkopolskie CES-FFW: woj. pomorskie, warmińsko-maz., zachodniopomorskie CES-ZLSP+MSAP: woj. małopolskie, śląskie, świętokrzyskie ośrodki wsparcia ekonomii społecznej (OWES) podmioty ekonomii społecznej (PES)

3 ZADANIA KRAJOWEGO CES zapewnienie przepływu informacji pomiędzy CES akredytacja pięciu CES wspieranie wypracowywania i pilotażowego wdrażania standardów działania OWES wspieranie działań administracji publicznej na rzecz rozwoju eS wypracowywanie rekomendacji i rozwiązań na rzecz sektora eS (współpraca z Zespołem ds. rozwiązań systemowych w zakresie eS) inicjowanie współpracy zagranicznej z organizacjami wspierającymi eS

4 ZADANIA REGIONALNYCH CES (1) Szkolenia i doradztwo metodologia pracy OWES – praca z podmiotami eS, organizacja pracy OWES kompendium wiedzy w zakresie funkcjonowania PES – aspekty prawno-organizacyjne oraz działalność PES umiejętności zarządzania zasobami ludzkimi i komunikacji interpersonalnej Integracja środowiska wspierającego eS spotkania ogólnopolskie i regionalne fora dyskusyjne

5 ZADANIA REGIONALNYCH CES (2) Reprezentowanie środowiska wspierającego eS reprezentowanie OWES, podejmowanie interwencji współpraca z Krajowym CES zabieganie o jasne wykładnie prawa i rekomendacje Promocja i informacja portal www.ekonomiaspoleczna.pl - baza OWES, mapa PES, newsy i ogłoszeniawww.ekonomiaspoleczna.pl informacje i publikacje dot. sektora eS

6 KOMPLEKSOWOŚĆ DZIAŁAŃ OWES świadczenie usług prawnych, księgowych, marketingowych prowadzenie doradztwa prowadzenie szkoleń z zakresu m.in. zakładania i prowadzenia działalności w sektorze eS realizowanie usług wspierających rozwój partnerstwa lokalnego promocja eS i zatrudnienia w sektorze eS

7 DODATKOWE DZIAŁANIA OWES wspieranie osób fizycznych i prawnych zamierzających założyć spółdzielnię socjalną – doradztwo i szkolenia, przyznanie środków finansowych, wsparcie pomostowe pomoc w poszukiwaniu i testowaniu długookresowych źródeł finansowania instytucji otoczenia sektora eS oraz spółdzielni socjalnych

8 ROLA I FUNKCJA OWES kluczowa instytucja otoczenia podmiotów eS kluczowy adresat działań w ramach projektu ZSWES główne ogniwo w tworzonym systemie wsparcia eS łącznik między projektem ZSWES i PES działającymi na danym obszarze

9 PO CO ZSWES? wspólne wypracowywanie systemu wsparcia podmiotów eS (m.in. wypracowywanie standardów działań OWES) szansa na profesjonalizację działań i stabilność OWES (w tym stabilne finansowanie) oraz współpracę pomiędzy nimi budowanie wewnętrznego porozumienia na rzecz umacniania się sektora eS

10 Dziękuję za uwagę Karolina Cyran-Juraszek Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych ul. Szpitalna 6, lok. 2/5 00-031 Warszawa T. 22 537 02 00 -02 e-mail: kcyran@fise.org.plkcyran@fise.org.pl


Pobierz ppt "Karolina Cyran-Juraszek Ekonomia społeczna – praktyki wdrażania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google