Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SERDECZNIE WITAMY NA KONFERENCJI PROMUJĄCEJ PROJEKT RAZEM DLA GMINY LUBOMIERZ Lubomierz 12 lipca 2010 roku Gmina Lubomierz 59-623 Lubomierz Plac Wolno.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SERDECZNIE WITAMY NA KONFERENCJI PROMUJĄCEJ PROJEKT RAZEM DLA GMINY LUBOMIERZ Lubomierz 12 lipca 2010 roku Gmina Lubomierz 59-623 Lubomierz Plac Wolno."— Zapis prezentacji:

1 SERDECZNIE WITAMY NA KONFERENCJI PROMUJĄCEJ PROJEKT RAZEM DLA GMINY LUBOMIERZ Lubomierz 12 lipca 2010 roku Gmina Lubomierz Lubomierz Plac Wolno ś ci 1 tel. (075) fax (075) Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek – najlepsza inwestycja

2 Gmina Lubomierz Lubomierz Plac Wolno ś ci 1 tel. (075) fax (075) Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek – najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet: VII. Promocja Integracji Społecznej. Działanie: 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji. Tytuł projektu: Razem dla Gminy Lubomierz Nr projektu: WND-POKL /09

3 Beneficjentem Projektu jest Gmina Lubomierz, wykonawcą Międzynarodowe Centrum Partnerstwa PARTNERS NETWORK w Krakowie Gmina Lubomierz Lubomierz Plac Wolno ś ci 1 tel. (075) fax (075) Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek – najlepsza inwestycja

4 Cel główny Projektu Aktywna integracja poprzez zbudowanie trójsektorowego partnerstwa na rzecz rozwoju Gminy jako podstawowego warunku przeciwdziałania marginalizacji i wykluczenia społecznego mieszkańców Gminy Lubomierz. Gmina Lubomierz Lubomierz Plac Wolno ś ci 1 tel. (075) fax (075) Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek – najlepsza inwestycja

5 Cele szczegółowe Włączenie mieszkańców w proces decyzyjny w zakresie planowania procesu rozwoju Gminy, Wsparcie lokalnej społeczności poprzez zaspokojenie potrzeb samorealizacji i przynależności, Przeciwdziałanie procesom marginalizacji, Budowanie więzi partnerskich pomiędzy przedstawicielami sektorów; publicznego, gospodarczego i społecznego w procesie diagnozowania i rozwiązywania problemów społecznych Gminy Gmina Lubomierz Lubomierz Plac Wolno ś ci 1 tel. (075) fax (075) Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek – najlepsza inwestycja

6 Rodzaje wsparcia w Projekcie Działania zmierzające do: integracji społecznej mieszkańców na rzecz przeciwdziałania marginalizacji i wykluczenia społecznego, rozwoju dialogu publiczno-społecznego na rzecz wzrostu gospodarczego jako warunku przeciwdziałania procesom marginalizacji i wykluczenia społecznego mieszkańców. Gmina Lubomierz Lubomierz Plac Wolno ś ci 1 tel. (075) fax (075) Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek – najlepsza inwestycja

7 Uczestnicy Projektu Mieszkańcy Miasta i Gminy Lubomierz, w tym osoby pozostające bez zatrudnienia zagrożone marginalizacją i wykluczeniem społecznym, Osoby prowadzące działalność gospodarczą na terenie Gminy i Miasta Lubomierz, Osoby zatrudnione na terenie Gminy Lubomierz, Gmina Lubomierz Lubomierz Plac Wolno ś ci 1 tel. (075) fax (075) Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek – najlepsza inwestycja

8 Działania Konferencja promująca - lipiec Warsztat I –lipiec Warsztat II - sierpień Warsztat III - wrzesień Warsztat IV - październik Konferencja podsumowująca. - listopad Gmina Lubomierz Lubomierz Plac Wolno ś ci 1 tel. (075) fax (075) Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek – najlepsza inwestycja

9 WARSZTAT I Diagnoza usług społecznych świadczonych dla mieszkańców Gminy i Miasta Lubomierz w zakresie: Edukacji, Ochrony zdrowia, Pomocy społecznej, Bezpieczeństwa, Kultury i sportu, Infrastruktury społecznej Gmina Lubomierz Lubomierz Plac Wolno ś ci 1 tel. (075) fax (075) Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek – najlepsza inwestycja

10 WARSZTAT II Diagnoza obszarów gospodarczych w Gminie i Mieście Lubomierz Turystyka i dziedzictwo kulturowe, Rolnictwo, Podmioty gospodarcze (wytwórczość, usługi) Gmina Lubomierz Lubomierz Plac Wolno ś ci 1 tel. (075) fax (075) Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek – najlepsza inwestycja

11 WARSZTAT III Podsumowanie diagnozy, kumulacja problemów społecznych. Wypracowanie misji i wizji rozwoju Gminy i Miasta Lubomierz na lata 2011 – 2020 Gmina Lubomierz Lubomierz Plac Wolno ś ci 1 tel. (075) fax (075) Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek – najlepsza inwestycja

12 WARSZTAT IV Wypracowanie celów strategicznych i założeń do Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Lubomierz na lata 2011 – 2020, jako instrumentu wspomagającego proces przeciwdziałania marginalizacji i wykluczenia społecznego mieszkańców Gmina Lubomierz Lubomierz Plac Wolno ś ci 1 tel. (075) fax (075) Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek – najlepsza inwestycja

13 KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA Prezentacja Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Lubomierz na lata 2011 – 2020 Wręczenie certyfikatów uczestnikom warsztatów Gmina Lubomierz Lubomierz Plac Wolno ś ci 1 tel. (075) fax (075) Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek – najlepsza inwestycja

14 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Bożena Pawłowicz Koordynator Projektu ; tel Gmina Lubomierz Lubomierz Plac Wolno ś ci 1 tel. (075) fax (075) Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek – najlepsza inwestycja


Pobierz ppt "SERDECZNIE WITAMY NA KONFERENCJI PROMUJĄCEJ PROJEKT RAZEM DLA GMINY LUBOMIERZ Lubomierz 12 lipca 2010 roku Gmina Lubomierz 59-623 Lubomierz Plac Wolno."

Podobne prezentacje


Reklamy Google