Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SAMODZIELENIE W PRZYSZŁOŚĆ projekt realizowany w ramach działania 1.5 SPO RZL Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SAMODZIELENIE W PRZYSZŁOŚĆ projekt realizowany w ramach działania 1.5 SPO RZL Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego."— Zapis prezentacji:

1 SAMODZIELENIE W PRZYSZŁOŚĆ projekt realizowany w ramach działania 1.5 SPO RZL Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka schemat a Wpieranie osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym czas realizacji: 01.09.2005 r. – 31.08.2006 r. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa Stowarzyszenie B-4, ul. Sokoła 4/2b, 35-010 Rzeszów Telefon, fax: 017 853 27 24 e-mail: b4@un.pl b4@un.pl www.b4.org.pl

2 REALIZATORZY : Stowarzyszenie B-4 (lider projektu) Stowarzyszenie Inicjatyw Pedagogicznych POMOC (partner projektu) Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa Stowarzyszenie B-4, ul. Sokoła 4/2b, 35-010 Rzeszów telefon, fax: 017 853 27 24 e-mail: b4@un.pl b4@un.pl www.b4.org.pl

3 Cel przedsięwzięcia: Przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego wśród usamodzielniających się wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa Stowarzyszenie B-4, ul. Sokoła 4/2b, 35-010 Rzeszów Telefon, fax: 017 853 27 24 e-mail: b4@un.pl b4@un.pl www.b4.org.pl

4 Beneficjenci: Osoby w wieku 15 – 24 lata wychowujące się w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa Stowarzyszenie B-4, ul. Sokoła 4/2b, 35-010 Rzeszów Telefon, fax: 017 853 27 24 e-mail: b4@un.pl b4@un.pl www.b4.org.pl

5 Dlaczego taki projekt? Młodzież wychowującą się w placówkach opiekuńczo- wychowawczych charakteryzują: niewystarczające umiejętności psychospołeczne, niskie umiejętności i motywacja do poszukiwania pracy, lęk przed opuszczeniem placówki i samodzielnością osobistą, niskie umiejętności i motywacja do poszukiwania pracy, niskie umiejętności do nawiązywania długotrwałych więzi emocjonalnych, Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa Stowarzyszenie B-4, ul. Sokoła 4/2b, 35-010 Rzeszów Telefon, fax: 017 853 27 24 e-mail: b4@un.pl b4@un.pl www.b4.org.pl

6 Dlaczego taki projekt? – cd. postawa roszczeniowa, nieumiejętność samodzielnego gospodarowania pieniędzmi i własnym czasem, niska umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych, brak wiary we własne siły, wyuczona bezradność życiowa, wysoka podatność na uzależnienia. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa Stowarzyszenie B-4, ul. Sokoła 4/2b, 35-010 Rzeszów Telefon, fax: 017 853 27 24 e-mail: b4@un.pl b4@un.pl www.b4.org.pl

7 Rodzaje wsparcia: Warsztaty z zakresu: - komunikacji interpersonalnej, - treningu radzenia sobie ze stresem, - zarządzania własnym czasem, - wzmacniania poczucia własnej wartości, - diagnozowania własnych potencjałów i ograniczeń, - samooceny preferencji zawodowych. Łącznie 16 godzin zajęć na grupę Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa Stowarzyszenie B-4, ul. Sokoła 4/2b, 35-010 Rzeszów Telefon, fax: 017 853 27 24 e-mail: b4@un.pl b4@un.pl www.b4.org.pl

8 Rodzaje wsparcia: Szkolenia z zakresu: - profilaktyki uzależnień, - zagadnień prawnych związanych z usamodzielnianiem się, - aktywizacji zawodowej. Łącznie 32 godzin zajęć na grupę Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa Stowarzyszenie B-4, ul. Sokoła 4/2b, 35-010 Rzeszów Telefon, fax: 017 853 27 24 e-mail: b4@un.pl b4@un.pl www.b4.org.pl

9 Rodzaje wsparcia: Indywidualne poradnictwo psychologiczne ( 2 godziny na osobę) Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa Stowarzyszenie B-4, ul. Sokoła 4/2b, 35-010 Rzeszów Telefon, fax: 017 853 27 24 e-mail: b4@un.pl b4@un.pl www.b4.org.pl

10 W projekcie uczestniczyło 15 placówek opiekuńczo - wychowawczych : Dom Dziecka Moja Rodzina w Prałkowcach, Dom Dziecka w Leżajsku, Dom Dziecka nr 1 w Jarosławiu, Dom Dziecka Ochronka w Stalowej Woli, Dom Dziecka w Strzyżowie, Dom Dziecka w Żyznowie, Dom Dziecka nr 2 w Rzeszowie, Dom Dziecka w Nowej Sarzynie, Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa Stowarzyszenie B-4, ul. Sokoła 4/2b, 35-010 Rzeszów Telefon, fax: 017 853 27 24 e-mail: b4@un.pl b4@un.pl www.b4.org.pl

11 W projekcie uczestniczyło 15 placówek opiekuńczo - wychowawczych : Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli, Powiatowa Placówka Socjalizacyjna w Sanoku, Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Tarnobrzegu. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa Stowarzyszenie B-4, ul. Sokoła 4/2b, 35-010 Rzeszów Telefon, fax: 017 853 27 24 e-mail: b4@un.pl b4@un.pl www.b4.org.pl

12 Rezultaty projektu: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa Stowarzyszenie B-4, ul. Sokoła 4/2b, 35-010 Rzeszów Telefon, fax: 017 853 27 24 e-mail: b4@un.pl b4@un.pl www.b4.org.pl PlanowaneOsiągnięte do dnia 30.06.2006 r. Liczba Beneficjentów 150 154 Liczba godzin szkoleń 480456 Liczba godzin warsztatów 240190 Liczba godzin poradnictwa psychologicznego 300239

13 Ponadto, dzięki uczestnictwu w projekcie Beneficjenci: zdobyli wiedzę z zakresu zagadnień prawnych społecznych i psychologicznych związanych z usamodzielnianiem się, poznali techniki radzenia sobie ze stresem, zwiększyła się ich wiara we własne siły i możliwości, udoskonalili zdolności interpersonalne i komunikacyjne, zwiększyli własną motywacje do poszukiwania pracy i dalszej edukacji, Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa Stowarzyszenie B-4, ul. Sokoła 4/2b, 35-010 Rzeszów Telefon, fax: 017 853 27 24 e-mail: b4@un.pl b4@un.pl www.b4.org.pl

14 nabyli umiejętności zarządzania własnym czasem i pieniędzmi, wykształcili poczucie odpowiedzialności życiowej. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa Stowarzyszenie B-4, ul. Sokoła 4/2b, 35-010 Rzeszów Telefon, fax: 017 853 27 24 e-mail: b4@un.pl b4@un.pl www.b4.org.pl

15 Dodatkowe informacje można znaleźć pod adresem: www.b4.org.pl Dziękuję za uwagę Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa Stowarzyszenie B-4, ul. Sokoła 4/2b, 35-010 Rzeszów Telefon, fax: 017 853 27 24 e-mail: b4@un.pl b4@un.pl www.b4.org.pl


Pobierz ppt "SAMODZIELENIE W PRZYSZŁOŚĆ projekt realizowany w ramach działania 1.5 SPO RZL Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google