Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.lublin.roEFS.pl www.flop.lublin.pl Prezentacja oferty Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego Lublin, 30 maja 2008 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.lublin.roEFS.pl www.flop.lublin.pl Prezentacja oferty Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego Lublin, 30 maja 2008 r."— Zapis prezentacji:

1 www.lublin.roEFS.pl www.flop.lublin.pl Prezentacja oferty Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego Lublin, 30 maja 2008 r.

2 1.Program Operacyjny Kapitał Ludzki – działania wspierające przedsiębiorczość społeczną 2.Przedstawienie sieci Regionalnych Ośrodków EFS 3.Prezentacja misji i celów działalności Regionalnych Ośrodków EFS 4.Wskazanie Beneficjentów wsparcia oferowanego przez Regionalne Ośrodki EFS 5.Prezentacja oferty Regionalnych Ośrodków EFS 6.Przedstawienie Regionalnego Ośrodka EFS w Lublinie oraz pozostałych Ośrodków na Lubelszczyźnie Plan prezentacji www.lublin.roEFS.pl www.flop.lublin.pl

3 Program Operacyjny Kapitał Ludzki – działania wspierające przedsiębiorczość społeczną Priorytet VI: RYNEK PRACY OTWARTY DLA WSZYSTKICH Działanie: 6.2 WSPARCIE ORAZ PROMOCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I SAMOZATRUDNIENIA IOK (Instytucja Ogłaszająca konkurs) – WUP Lublin Termin konkursu: II Kwartał 2008 Alokacja na konkurs: 12.902.190,00 PLN www.lublin.roEFS.pl www.flop.lublin.pl

4 Program Operacyjny Kapitał Ludzki – działania wspierające przedsiębiorczość społeczną 6.2 Typy projektów (wspierające przedsiębiorczość społeczną): wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w formie spółdzielni socjalnej poprze zastosowanie następujących instrumentów: doradztwo oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia spółdzielni socjalnej, przyznanie środków finansowych na rozwój spółdzielni socjalnej (wszyscy udziałowcy muszą uczestniczyć w projekcie w ramach działania 6.2) do 20 tys. na osobę. www.lublin.roEFS.pl www.flop.lublin.pl

5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki – działania wspierające przedsiębiorczość społeczną Priorytet VII: PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Działanie: 7.2 PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU I WZMOCNIENIE SEKTORA EKONOMII SPOŁECZNEJ Poddziałanie: 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym IOK (Instytucja Ogłaszająca konkurs) – WUP Lublin Termin konkursu: II Kwartał 2008 Alokacja na konkurs: 12.211.570 PLN www.lublin.roEFS.pl www.flop.lublin.pl

6 Program Operacyjny Kapitał Ludzki – działania wspierające przedsiębiorczość społeczną 7.2.1 Typy projektów (wspierające przedsiębiorczość społeczną): wsparcie (m.in. prawne, organizacyjne, szkoleniowe i finansowe) dla tworzenia i działalności podmiotów integracji społecznej, w tym: centrów integracji społecznej, www.lublin.roEFS.pl www.flop.lublin.pl

7 Program Operacyjny Kapitał Ludzki – działania wspierające przedsiębiorczość społeczną Priorytet VII: PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Działanie: 7.2 PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU I WZMOCNIENIE SEKTORA EKONOMII SPOŁECZNEJ Poddziałanie: 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej IOK (Instytucja Ogłaszająca konkurs) – WUP Lublin Termin konkursu: II Kwartał 2008 Alokacja na konkurs: 7.326.942 PLN www.lublin.roEFS.pl www.flop.lublin.pl

8 Program Operacyjny Kapitał Ludzki – działania wspierające przedsiębiorczość społeczną 7.2.2 Typy projektów (wspierające przedsiębiorczość społeczną): Wsparcie finansowe dla utworzenia i funkcjonowania instytucji otoczenia sektora ekonomii społecznej, świadczących następujące usługi: - usługi prawne, księgowe, marketingowe, doradztwo finansowe - doradztwo oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej www.lublin.roEFS.pl www.flop.lublin.pl

9 Program Operacyjny Kapitał Ludzki – działania wspierające przedsiębiorczość społeczną 7.2.2 Typy projektów (wspierające przedsiębiorczość społeczną): Wsparcie finansowe dla utworzenia i funkcjonowania instytucji otoczenia sektora ekonomii społecznej, świadczących następujące usługi: - rozwój partnerstwa lokalnego na rzecz ekonomii społecznej - promocję ekonomii społecznej i zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej. www.lublin.roEFS.pl www.flop.lublin.pl

10 SIEĆ Regionalnych Ośrodków EFS Regionalne Ośrodki EFS działają w ramach sieci składającej się z 49 Ośrodków na terenie całego kraju Ośrodki prowadzone są przez organizacje pozarządowe, agencje regionalne, izby gospodarcze, szkoły wyższe działające według określonych standardów Na Lubelszczyźnie funkcjonują 4 ośrodki w: LUBLINIE, BIAŁEJ PODLASKIEJ, CHEŁMIE i ZAMOŚCIU www.lublin.roEFS.pl www.flop.lublin.pl

11 MISJA I CELE DZIAŁALNOŚCI Regionalnych Ośrodków EFS Misją Regionalnych Ośrodków EFS jest działanie na miejscu – w regionach – tak aby rozwijać kompetencje związane z wykorzystaniem szansy jaką oferuje Europejski Fundusz Społeczny oraz fachowo wspierać potencjalnych projektodawców w trakcie aplikowania o środki EFS www.lublin.roEFS.pl www.flop.lublin.pl

12 MISJA I CELE DZIAŁALNOŚCI Regionalnych Ośrodków EFS CELE DZIAŁALNOŚCI: promocja wiedzy o możliwościach związanych z EFS pogłębianie wiedzy dotyczącej sposobów rozwiązywania problemów rynku pracy organizacja szkoleń dla projektodawców pomoc w przygotowaniu wniosków o dotację wspieranie rozwoju lokalnego, a także rozwoju partnerstwa pomoc w diagnozowaniu problemów na lokalnym/regionalnym rynku pracy www.lublin.roEFS.pl www.flop.lublin.pl

13 BENEFICJENCI Regionalnych Ośrodków EFS organizacje pozarządowe instytucje rynku pracy szkoły jednostki naukowe jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne ośrodki doradztwa rolniczego organizacje przedsiębiorców i przedsiębiorcy osoby indywidualne www.lublin.roEFS.pl www.flop.lublin.pl

14 OFERTA Regionalnych Ośrodków EFS szkolenia doradztwo pomoc lokalnych animatorów spotkania informacyjne, konferencje i seminaria www.lublin.roEFS.pl www.flop.lublin.pl

15 OFERTA Regionalnych Ośrodków EFS www.lublin.roEFS.pl www.flop.lublin.pl SZKOLENIA 1. Ogólne z zakresu zarządzania projektem dotyczące procedur w EFS 2. Specjalistyczne z zakresu zagadnień prawnych dotyczące problematyki objętej wsparciem EFS z zakresu zawiązywania i rozwoju partnerstw

16 OFERTA Regionalnych Ośrodków EFS www.lublin.roEFS.pl www.flop.lublin.pl SZKOLENIA Regionalnego Ośrodka EFS w Lublinie w 2008 roku : 1. Skuteczni w pozyskiwaniu środków EFS 1. Od pomysłu do projektu – od projektu do wniosku 1. Aspekty finansowo-księgowe projektów EFS

17 OFERTA Regionalnych Ośrodków EFS www.lublin.roEFS.pl www.flop.lublin.pl DORADZTWO 1.Ogólne z zakresu zarządzania projektem dotyczące procedur w EFS 2.Specjalistyczne dotyczące danej dziedziny szczególnie z zakresu zagadnień prawnych - Usługi doradcze odbywają się w Ośrodku lub w siedzibie Beneficjenta -

18 OFERTA Regionalnych Ośrodków EFS www.lublin.roEFS.pl www.flop.lublin.pl ANIMACJE AKADEMIA ROZWOJU LOKALNEGO prowadzona przez animatora animator ma za zadanie ożywiać na swoim terenie instytucje społeczne, czyli zachęcać je do działania animator wypracowuje mechanizmy aktywizacji środowisk lokalnych w celu budowania i promowania otwartego rynku pracy działa na rzecz nawiązywania partnerstw

19 Regionalny Ośrodek EFS w LUBLINIE Regionalny Ośrodek EFS w Lublinie prowadzony jest przez: FORUM LUBELSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH w partnerstwie z LUBELSKIM OŚRODKIEM SAMOPOMOCY * jest to jego III edycja www.lublin.roEFS.pl www.flop.lublin.pl

20 Regionalny Ośrodek EFS w LUBLINIE ZASIĘG działania Regionalnego Ośrodka EFS w Lublinie POWIATY: lubelski, miasto Lublin, janowski, kraśnicki, łęczyński, łukowski, opolski, puławski, rycki, świdnicki

21 www.lublin.roEFS.pl www.flop.lublin.pl KONTAKT: Regionalny Ośrodek EFS w Lublinie Al. Racławickie 22, 20-037 Lublin tel.: 081 533 12 17 tel./faks: 081 533 12 18 e-mail: info_lublin@roEFS. pl www.lublin.roEFS.pl Lubelski Bialski Chełmski Zamojski

22 www.lublin.roEFS.pl www.flop.lublin.pl Regionalny Ośrodek EFS w Białej Podlaskiej ul. Brzeska 41 tel.: (83) 343 77 63 email: info_bialapodlaska@roefs.pl www.bialapodlaska.roefs.pl

23 www.lublin.roEFS.pl www.flop.lublin.pl Regionalny Ośrodek EFS w Chełmie ul. Lwowska 24 tel.: (82) 562 80 55 email: info_chelm@roefs.pl www.chelm.roefs.pl

24 www.lublin.roEFS.pl www.flop.lublin.pl Regionalny Ośrodek EFS w Zamościu ul. Partyzantów 3,p.27 tel.: (84) 627 11 81 email: info_zamosc@roefs.pl www.zamosc.roefs.pl

25 ZAPRASZAMY www.lublin.roEFS.pl www.flop.lublin.pl


Pobierz ppt "Www.lublin.roEFS.pl www.flop.lublin.pl Prezentacja oferty Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego Lublin, 30 maja 2008 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google