Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Regionalnych Ośrodków

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Regionalnych Ośrodków"— Zapis prezentacji:

1 Regionalnych Ośrodków www.lublin.roEFS.pl www.flop.lublin.pl
Prezentacja oferty Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego Lublin, 30 maja 2008 r.

2 www.lublin.roEFS.pl www.flop.lublin.pl
Plan prezentacji Program Operacyjny Kapitał Ludzki – działania wspierające przedsiębiorczość społeczną Przedstawienie sieci Regionalnych Ośrodków EFS Prezentacja misji i celów działalności Regionalnych Ośrodków EFS Wskazanie Beneficjentów wsparcia oferowanego przez Regionalne Ośrodki EFS Prezentacja oferty Regionalnych Ośrodków EFS Przedstawienie Regionalnego Ośrodka EFS w Lublinie oraz pozostałych Ośrodków na Lubelszczyźnie

3 www.lublin.roEFS.pl www.flop.lublin.pl
Program Operacyjny Kapitał Ludzki – działania wspierające przedsiębiorczość społeczną Priorytet VI: RYNEK PRACY OTWARTY DLA WSZYSTKICH Działanie: 6.2 WSPARCIE ORAZ PROMOCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I SAMOZATRUDNIENIA IOK (Instytucja Ogłaszająca konkurs) – WUP Lublin Termin konkursu: II Kwartał 2008 Alokacja na konkurs: ,00 PLN

4 www.lublin.roEFS.pl www.flop.lublin.pl
Program Operacyjny Kapitał Ludzki – działania wspierające przedsiębiorczość społeczną 6.2 Typy projektów (wspierające przedsiębiorczość społeczną): wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w formie spółdzielni socjalnej poprze zastosowanie następujących instrumentów: doradztwo oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia spółdzielni socjalnej, przyznanie środków finansowych na rozwój spółdzielni socjalnej (wszyscy udziałowcy muszą uczestniczyć w projekcie w ramach działania 6.2) do 20 tys. na osobę.

5 www.lublin.roEFS.pl www.flop.lublin.pl
Program Operacyjny Kapitał Ludzki – działania wspierające przedsiębiorczość społeczną Priorytet VII: PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Działanie: 7.2 PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU I WZMOCNIENIE SEKTORA EKONOMII SPOŁECZNEJ Poddziałanie: 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym IOK (Instytucja Ogłaszająca konkurs) – WUP Lublin Termin konkursu: II Kwartał 2008 Alokacja na konkurs: PLN

6 www.lublin.roEFS.pl www.flop.lublin.pl
Program Operacyjny Kapitał Ludzki – działania wspierające przedsiębiorczość społeczną 7.2.1 Typy projektów (wspierające przedsiębiorczość społeczną): wsparcie (m.in. prawne, organizacyjne, szkoleniowe i finansowe) dla tworzenia i działalności podmiotów integracji społecznej, w tym: centrów integracji społecznej,

7 www.lublin.roEFS.pl www.flop.lublin.pl
Program Operacyjny Kapitał Ludzki – działania wspierające przedsiębiorczość społeczną Priorytet VII: PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Działanie: 7.2 PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU I WZMOCNIENIE SEKTORA EKONOMII SPOŁECZNEJ Poddziałanie: 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej IOK (Instytucja Ogłaszająca konkurs) – WUP Lublin Termin konkursu: II Kwartał 2008 Alokacja na konkurs: PLN

8 www.lublin.roEFS.pl www.flop.lublin.pl
Program Operacyjny Kapitał Ludzki – działania wspierające przedsiębiorczość społeczną 7.2.2 Typy projektów (wspierające przedsiębiorczość społeczną): Wsparcie finansowe dla utworzenia i funkcjonowania instytucji otoczenia sektora ekonomii społecznej, świadczących następujące usługi: - usługi prawne, księgowe, marketingowe, doradztwo finansowe - doradztwo oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej

9 www.lublin.roEFS.pl www.flop.lublin.pl
Program Operacyjny Kapitał Ludzki – działania wspierające przedsiębiorczość społeczną 7.2.2 Typy projektów (wspierające przedsiębiorczość społeczną): Wsparcie finansowe dla utworzenia i funkcjonowania instytucji otoczenia sektora ekonomii społecznej, świadczących następujące usługi: - rozwój partnerstwa lokalnego na rzecz ekonomii społecznej - promocję ekonomii społecznej i zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej.

10 SIEĆ Regionalnych Ośrodków EFS
Regionalne Ośrodki EFS działają w ramach sieci składającej się z 49 Ośrodków na terenie całego kraju Ośrodki prowadzone są przez organizacje pozarządowe, agencje regionalne, izby gospodarcze, szkoły wyższe działające według określonych standardów Na Lubelszczyźnie funkcjonują 4 ośrodki w: LUBLINIE, BIAŁEJ PODLASKIEJ, CHEŁMIE i ZAMOŚCIU

11 MISJA I CELE DZIAŁALNOŚCI Regionalnych Ośrodków EFS
Misją Regionalnych Ośrodków EFS jest działanie na miejscu – w regionach – tak aby rozwijać kompetencje związane z wykorzystaniem szansy jaką oferuje Europejski Fundusz Społeczny oraz fachowo wspierać potencjalnych projektodawców w trakcie aplikowania o środki EFS

12 MISJA I CELE DZIAŁALNOŚCI Regionalnych Ośrodków EFS
promocja wiedzy o możliwościach związanych z EFS pogłębianie wiedzy dotyczącej sposobów rozwiązywania problemów rynku pracy organizacja szkoleń dla projektodawców pomoc w przygotowaniu wniosków o dotację wspieranie rozwoju lokalnego, a także rozwoju partnerstwa pomoc w diagnozowaniu problemów na lokalnym/regionalnym rynku pracy

13 BENEFICJENCI Regionalnych Ośrodków EFS
organizacje pozarządowe instytucje rynku pracy szkoły jednostki naukowe jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne ośrodki doradztwa rolniczego organizacje przedsiębiorców i przedsiębiorcy osoby indywidualne

14 OFERTA Regionalnych Ośrodków EFS
szkolenia doradztwo pomoc lokalnych animatorów spotkania informacyjne, konferencje i seminaria

15 OFERTA Regionalnych Ośrodków EFS
SZKOLENIA Ogólne z zakresu zarządzania projektem dotyczące procedur w EFS Specjalistyczne z zakresu zagadnień prawnych dotyczące problematyki objętej wsparciem EFS z zakresu zawiązywania i rozwoju partnerstw

16 OFERTA Regionalnych Ośrodków EFS
SZKOLENIA Regionalnego Ośrodka EFS w Lublinie w 2008 roku: Skuteczni w pozyskiwaniu środków EFS Od pomysłu do projektu – od projektu do wniosku Aspekty finansowo-księgowe projektów EFS

17 OFERTA Regionalnych Ośrodków EFS
DORADZTWO Ogólne z zakresu zarządzania projektem dotyczące procedur w EFS Specjalistyczne dotyczące danej dziedziny szczególnie z zakresu zagadnień prawnych - Usługi doradcze odbywają się w Ośrodku lub w siedzibie Beneficjenta -

18 OFERTA Regionalnych Ośrodków EFS
ANIMACJE AKADEMIA ROZWOJU LOKALNEGO prowadzona przez animatora animator ma za zadanie „ożywiać“ na swoim terenie instytucje społeczne, czyli zachęcać je do działania animator wypracowuje mechanizmy aktywizacji środowisk lokalnych w celu budowania i promowania otwartego rynku pracy działa na rzecz nawiązywania partnerstw

19 Regionalny Ośrodek EFS w LUBLINIE
Regionalny Ośrodek EFS w Lublinie prowadzony jest przez: FORUM LUBELSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH w partnerstwie z LUBELSKIM OŚRODKIEM SAMOPOMOCY * jest to jego III edycja

20 www.lublin.roEFS.pl www.flop.lublin.pl
Regionalny Ośrodek EFS w LUBLINIE ZASIĘG działania Regionalnego Ośrodka EFS w Lublinie POWIATY: lubelski, miasto Lublin, janowski, kraśnicki, łęczyński, łukowski, opolski, puławski, rycki, świdnicki

21 www.lublin.roEFS.pl www.flop.lublin.pl
KONTAKT: Regionalny Ośrodek EFS w Lublinie Al. Racławickie 22, Lublin tel.: tel./faks: Bialski Lubelski Chełmski Zamojski

22 www.lublin.roEFS.pl www.flop.lublin.pl
Regionalny Ośrodek EFS w Białej Podlaskiej ul. Brzeska 41 tel.: (83)

23 www.lublin.roEFS.pl www.flop.lublin.pl
Regionalny Ośrodek EFS w Chełmie ul. Lwowska 24 tel.: (82)

24 www.lublin.roEFS.pl www.flop.lublin.pl
Regionalny Ośrodek EFS w Zamościu ul. Partyzantów 3,p.27 tel.: (84)

25 www.lublin.roEFS.pl www.flop.lublin.pl
ZAPRASZAMY


Pobierz ppt "Regionalnych Ośrodków"

Podobne prezentacje


Reklamy Google