Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ożywienie mechanizmów partnerstwa lokalnego poprzez realizację zadań Centrum Aktywności Lokalnej w Gminie Śrem Partnerzy: Gmina Śrem/Ośrodek Pomocy Społecznej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ożywienie mechanizmów partnerstwa lokalnego poprzez realizację zadań Centrum Aktywności Lokalnej w Gminie Śrem Partnerzy: Gmina Śrem/Ośrodek Pomocy Społecznej."— Zapis prezentacji:

1 Ożywienie mechanizmów partnerstwa lokalnego poprzez realizację zadań Centrum Aktywności Lokalnej w Gminie Śrem Partnerzy: Gmina Śrem/Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie Towarzystwo Pomocy Potrzebującym im. Św. Brata Alberta Nadzieja w Śremie

2 Metoda Centrum Aktywności Lokalnej Założeniem systemu pomocy społecznej w gminie Śrem jest współpraca, współdziałanie i partnerstwo w tworzeniu i realizacji programów z obszaru polityki społecznej, rozwijaniu instrumentów wsparcia, które angażują odbiorców działań, a także w tworzeniu warunków i promowaniu aktywności społecznej różnych środowisk. Jednym z narzędzi służących realizacji działań na rzecz aktywizacji społecznej jest wdrażanie metody Centrum Aktywności Lokalnej. Metoda Centrum Aktywności Lokalnej to nowa metoda działania instytucji publicznej w środowisku lokalnym, w której priorytetem jest realizowanie działań na rzecz danej społeczności np. miejscowości lub osiedla przez zaangażowanie samych mieszkańców.

3 Inicjatywy podjęte w ramach CAL w gminie Śrem Śremski przyjaciel seniora Celem akcji jest aktywizacja osób po 60 roku życia, zachęcanie do wychodzenia z domu, nawiązywania kontaktów, do spotykania się w kawiarniach i restauracjach. Projekt jest propozycją dla śremskich seniorów, aby mogli atrakcyjnie spędzić czas, zawrzeć nowe znajomości i skorzystać z ciekawych propozycji restauratorów.

4 Inicjatywy podjęte w ramach CAL w gminie Śrem Amatorski Klub Literacki Celami spotkań grupy są integracja osób o podobnej pasji, zachęcanie do dzielenia się swoimi zainteresowaniami, odkrywanie i rozwijanie umiejętności, a także przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych i promowanie aktywnego spędzania czasu.

5 Inicjatywy podjęte w ramach CAL w gminie Śrem Konferencja Tworzenie Centrum Aktywności Lokalnej Promocja działań i metody CAL jako sprawdzonego sposób pracy środowiskowej oraz wolontariatu jako sposobu na aktywność. Tworzenie grup samopomocowych Grupa Samopomocowa Rodzin Osób Niepełnosprawnych RON Grupa samopomocowa dla osób przeżywających żałobę

6 Inicjatywy podjęte w ramach CAL w gminie Śrem Pikniki dla śremskich seniorów z okazji Dnia Dobrych Uczynków Zjawiskowo w 2009 Piknik w Andrzejówce w 2010

7 Wdrożenie pracy metodą CAL w gminie Śrem 1.Zakwalifikowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Śremie wraz z Towarzystwem Pomocy Potrzebującym im. Św. Brata Alberta w Śremie w listopadzie 2008 r. do udziału w projekcie Wielkopolska Akademia Aktywności Lokalnej realizowanego przez Stowarzyszenie Centrum PISOP w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Centrum Aktywności Lokalnej. 2.Ukończenie cyklu WAAL szkoleń 2 czerwcu 2010 r. 3.Utworzenie Mapy zasobów i potrzeb dla Gminy Śrem w marcu 2009. 4.Powołanie Zespołu CAL w maju 2009 r., do którego zadań należy: tworzenie mapy zasobów i potrzeb społecznych, diagnozowanie problemów społecznych; budowanie sieci osób i instytucji współpracujących w rozwiązywaniu problemu marginalizacji, tworzenie systemu informacji dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; praca z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym – tworzenie grup samopomocowych; gromadzenie zasobów do realizacji działań na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, praca metodą projektową dla rozwiązywania problemów lokalnych; ocena efektywności pracy na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 5. Realizacja bieżących zadań Zespołu.

8 Efekty realizacji zadania Rozeznanie potrzeb środowiska lokalnego. Pozyskanie nowych partnerów. Aktywizacja środowiska lokalnego. Zwiększenie współpracy organizacji pozarządowych z samorządem lokalnym. Wzmocnienie i rozwój inicjatyw społecznych. Podniesienie poziomu integracji społecznej w gminie.

9 Dziękuję za uwagę Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie www.opssrem.lap.pl poczta@opssrem.lap.pl


Pobierz ppt "Ożywienie mechanizmów partnerstwa lokalnego poprzez realizację zadań Centrum Aktywności Lokalnej w Gminie Śrem Partnerzy: Gmina Śrem/Ośrodek Pomocy Społecznej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google