Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt realizowany przez Gminę Miejską Kraków przy wsparciu finansowym Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2008 – 2010.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt realizowany przez Gminę Miejską Kraków przy wsparciu finansowym Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2008 – 2010."— Zapis prezentacji:

1 Projekt realizowany przez Gminę Miejską Kraków przy wsparciu finansowym Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2008 – 2010

2 Liczba organizacji pozarządowych w Krakowie * rejestracja i pełny nadzór, pozostałe podmioty objęte są ewidencją wtórną podmiotów w ewidencjach UMK kwiecień stowarzyszeń 330 fundacje 414 oddziałów stowarzyszeń 324 stowarzyszenia zwykłe* 578 organizacji sportowych, w tym: 158 uczniowskich klubów sportowych * 94 klubów sportowych nie prowadzących działalności gospodarczej * 326 klubów sportowych zarejestrowanych w KRS

3 Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych centrum informacji i doradztwa ośrodek szkoleniowy miejsce konsultacji społecznych realizacja projektów partnerskich promowanie i rozwój wolontariatu cel: aktywizacja społeczeństwa obywatelskiego oraz rozwijanie form współpracy samorządu z NGO s Biuro projektu: Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych w Krakowie Os. Centrum C 10, Kraków tel fax

4 Rezultaty projektu uczestnicy szkoleń 1192 moduły szkoleniowe 11 szkolenia, seminaria, warsztaty, konferencje, wspólne inicjatywy, itp. 50 publikacje/ raporty 2 Szkolenia dla przedstawicieli NGOs i pracowników samorządowych okres roku. promocja i działania informacyjne

5 Budowanie partnerstw i kontaktów z innymi NGOs, administracją publiczną i biznesem. Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych, fundraising. Przygotowanie i pisanie projektów (dofinansowanych ze środków zewnętrznych). Regulacje prawne dotyczące funkcjonowania NGOs (nadzór, księgowość, podatki, ZUS) Nowoczesne zarządzanie NGOs (promocja, PR, nowe technologie). Podnoszenie kwalifikacji personelu NGOs (kursy komputerowe). Szkolenia i warsztaty doradcze dla przedstawicieli NGOs i pracowników samorządowych w okresie roku. Tematyka szkoleń została dobrana w oparciu o diagnozę potrzeb. szkolenia dla pracowników samorządowych: Zagadnienia prawne dotyczące III sektora. Konsultacje społeczne, mediacje, asertywność. Przygotowanie wniosków o dofinansowanie z funduszy zewnętrznych. Zasady PR, komunikacja społeczna. Systemy informatyczne w zarządzaniu - "architektura informacji - obsługa programów komputerowych. szkolenia dla przedstawicieli NGOs: Rezultaty projektu

6 Rezultaty projektu Rekrutacje były prowadzone przez stronę internetową Informację na temat szkoleń dla NGOs były umieszczane na stronach Newsletter, Także był krótko metrażowy film puszczany na temat szkoleń dla NGOs w tramwajach.

7 interaktywna mapa miasta z informacjami o lokalizacji instytucji pomocniczych, kulturalnych, infrastruktury rekreacyjnej i edukacyjnej platforma e-learningowa bank dobrych praktyk bazy danych o krakowskich NGOs i ich działalności baza danych o projektach NGOs dotowanych z budżetu miasta (w części szczegółowej do użytku wewnętrznego urzędu) Budowa portalu informacyjnego z platformą e-learningową Platforma IT – zawierająca informacje dotyczące działalności NGOs, oferty skierowanej do NGOs oraz zakres usług instytucji publicznych działających III sektorze. elementy portalu Portal informacyjny

8 374 podmiotów prezentuje się aktualnie w banku informacji o krakowskich organizacjach pozarządowych informacyjny serwis internetowy dla NGOs baza danych o krakowskich NGOs Portal informacyjny

9 Program społeczny podzielmy się ciepłem. Partnerzy: Gmina Miejska Kraków, EC Kraków, MPEC Cel: zapobieganie wykluczeniu społecznemu, pomoc mieszkańcom poprzez organizacje pozarządowe. Podzielmy się ciepłem

10 Święto Organizacji Pozarządowych promowanie działalności NGO s prowadzonej na rzecz mieszkańców Święto Organizacji Pozarządowych 1 maja 2010 roku. 37 Organizacji biorących udział w święcie. VIII edycja imprezy

11 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Projekt realizowany przez Gminę Miejską Kraków przy wsparciu finansowym Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2008 – 2010."

Podobne prezentacje


Reklamy Google