Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Biblioteka publiczna w regionie jako interfejs między organami władzy samorządowej a obywatelem. Otwieranie świata - w drodze ku otwartemu społeczeństwu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Biblioteka publiczna w regionie jako interfejs między organami władzy samorządowej a obywatelem. Otwieranie świata - w drodze ku otwartemu społeczeństwu."— Zapis prezentacji:

1 Biblioteka publiczna w regionie jako interfejs między organami władzy samorządowej a obywatelem. Otwieranie świata - w drodze ku otwartemu społeczeństwu informacyjnemu. - w drodze ku otwartemu społeczeństwu informacyjnemu. Projekt pilotażowy Teresa E. Szymorowska Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Książnica Miejska w Toruniu http://www.bibltor.torun.pl e-mail: dyrektor@bibltor.torun.pl

2 Otwieranie świata Założenia projektu Otwieranie świata Zasięg terytorialny projektu pilotażowego –w–województwo kujawsko-pomorskie Czas realizacji –l–lata 2001 - 2005 Priorytet –d–dostosowanie oferowanych usług i aplikacji do potrzeb społeczeństwa informacyjnego, –h–harmonizacja ze standardami obowiązującymi w Unii Europejskiej.

3 Misja biblioteki publicznej Uczestniczenie w działaniach na rzecz: –demokracji i społeczeństwa obywatelskiego, –rozwoju ekonomicznego i społecznego, –kształcenia ustawicznego, –zróżnicowania kulturowego i językowego.

4 Cele Wspomaganie informacyjne administracji samorządowej w małych ośrodkach; Zapewnienie obywatelom interaktywnego kontaktu z urzędem; Wspomaganie funkcji edukacyjnej szkół i placówek zajęć pozaszkolnych; Wspomaganie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw;

5 Stworzenie bibliotecznej sieci informatycznej z centralnym zarządzaniem bazami danych; Zorganizowanie sieci placówek transferu innowacji (Regional Innovation Transfer Network); Wdrożenie systemu wymiany informacji normalizacyjnej i patentowej dla małych i średnich przedsiębiorstw; Umożliwienie chętnym włączenie się do sieci edukacji na odległość;

6 Wdrożenie systemu informacji o rynku pracy oraz włączenie się do systemu informacyjnego Krajowego Urzędu Pracy; Wdrożenie systemu obsługi osób niepełnosprawnych; Opracowanie i wdrożenie dostępu do systemu informacji medycznej; Koordynacja i implementacja programu archiwizacji cyfrowej obiektów zabytkowych oraz o szczególnym znaczeniu dla kultury i nauki polskiej.

7 Korzyści Dostęp do polskich i światowych źródeł informacji i usług w systemie online; Znaczne skrócenie czasu i obniżenie kosztów przepływu informacji dzięki centralnemu serwerowi poczty elektronicznej i www; Standaryzacja systemu zarządzania informacją w sieci;

8 Szybka transmisja informacji o najnowszych technologiach - punkty RIT Net; Stworzenie warunków do wyrównania szans awansu cywilizacyjnego dla mieszkańców małych ośrodków; Umożliwienie efektywniejszego poszukiwania pracy osobom bezrobotnym; Szybka i tania informacja medyczna; Powszechny dostęp do nauczania na odległość i kształcenia permanentnego; Pełne i efektywne wykorzystanie istniejącej infrastruktury sieci bibliotek publicznych.

9 Uczestnicy pilotażu Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Książnica Miejska w Toruniu - koordynator; Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy, biblioteki miejskie i miejsko- powiatowe województwa kujawsko- pomorskiego (18); Biblioteki gminne i miejsko-gminne województwa kujawsko-pomorskiego (127).

10 I Etap VII 2001 - VI 2001 –telefonizacja bibliotek całej sieci z ewentualną wymianą łącz na cyfrowe, –zakup sprzętu komputerowego dla bibliotek terenowych, –podłączenie bibliotek do sieci teleinformatycznej, –szkolenia podstawowe dla pracowników bibliotek terenowych.

11 II Etap I 2002 - XII 2003 –zakup i instalacja serwera baz danych, –I etap konwersji istniejących baz danych do systemu zintegrowanego, –uruchamianie sieci wirtualnych VPN, –szkolenia specjalistyczne pracowników.

12 III Etap VII 2002 - XII 2005 –udostępnienie sieciowe baz danych, –zakończenie konwersji istniejących baz danych, –szkolenia specjalistyczne pracowników, –uruchomienie 10 placówek RIT Net, –uruchomienie systemu wspomagania zawodowego, –uruchomienie systemu wspomagania edukacji.

13 Struktura kosztów w latach


Pobierz ppt "Biblioteka publiczna w regionie jako interfejs między organami władzy samorządowej a obywatelem. Otwieranie świata - w drodze ku otwartemu społeczeństwu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google