Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Biblioteka publiczna w regionie jako interfejs między organami władzy samorządowej a obywatelem. Otwieranie świata - w drodze ku otwartemu społeczeństwu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Biblioteka publiczna w regionie jako interfejs między organami władzy samorządowej a obywatelem. Otwieranie świata - w drodze ku otwartemu społeczeństwu."— Zapis prezentacji:

1 Biblioteka publiczna w regionie jako interfejs między organami władzy samorządowej a obywatelem. Otwieranie świata - w drodze ku otwartemu społeczeństwu informacyjnemu. - w drodze ku otwartemu społeczeństwu informacyjnemu. Projekt pilotażowy Teresa E. Szymorowska Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Książnica Miejska w Toruniu

2 Otwieranie świata Założenia projektu Otwieranie świata Zasięg terytorialny projektu pilotażowego –w–województwo kujawsko-pomorskie Czas realizacji –l–lata Priorytet –d–dostosowanie oferowanych usług i aplikacji do potrzeb społeczeństwa informacyjnego, –h–harmonizacja ze standardami obowiązującymi w Unii Europejskiej.

3 Misja biblioteki publicznej Uczestniczenie w działaniach na rzecz: –demokracji i społeczeństwa obywatelskiego, –rozwoju ekonomicznego i społecznego, –kształcenia ustawicznego, –zróżnicowania kulturowego i językowego.

4 Cele Wspomaganie informacyjne administracji samorządowej w małych ośrodkach; Zapewnienie obywatelom interaktywnego kontaktu z urzędem; Wspomaganie funkcji edukacyjnej szkół i placówek zajęć pozaszkolnych; Wspomaganie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw;

5 Stworzenie bibliotecznej sieci informatycznej z centralnym zarządzaniem bazami danych; Zorganizowanie sieci placówek transferu innowacji (Regional Innovation Transfer Network); Wdrożenie systemu wymiany informacji normalizacyjnej i patentowej dla małych i średnich przedsiębiorstw; Umożliwienie chętnym włączenie się do sieci edukacji na odległość;

6 Wdrożenie systemu informacji o rynku pracy oraz włączenie się do systemu informacyjnego Krajowego Urzędu Pracy; Wdrożenie systemu obsługi osób niepełnosprawnych; Opracowanie i wdrożenie dostępu do systemu informacji medycznej; Koordynacja i implementacja programu archiwizacji cyfrowej obiektów zabytkowych oraz o szczególnym znaczeniu dla kultury i nauki polskiej.

7 Korzyści Dostęp do polskich i światowych źródeł informacji i usług w systemie online; Znaczne skrócenie czasu i obniżenie kosztów przepływu informacji dzięki centralnemu serwerowi poczty elektronicznej i www; Standaryzacja systemu zarządzania informacją w sieci;

8 Szybka transmisja informacji o najnowszych technologiach - punkty RIT Net; Stworzenie warunków do wyrównania szans awansu cywilizacyjnego dla mieszkańców małych ośrodków; Umożliwienie efektywniejszego poszukiwania pracy osobom bezrobotnym; Szybka i tania informacja medyczna; Powszechny dostęp do nauczania na odległość i kształcenia permanentnego; Pełne i efektywne wykorzystanie istniejącej infrastruktury sieci bibliotek publicznych.

9 Uczestnicy pilotażu Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Książnica Miejska w Toruniu - koordynator; Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy, biblioteki miejskie i miejsko- powiatowe województwa kujawsko- pomorskiego (18); Biblioteki gminne i miejsko-gminne województwa kujawsko-pomorskiego (127).

10 I Etap VII VI 2001 –telefonizacja bibliotek całej sieci z ewentualną wymianą łącz na cyfrowe, –zakup sprzętu komputerowego dla bibliotek terenowych, –podłączenie bibliotek do sieci teleinformatycznej, –szkolenia podstawowe dla pracowników bibliotek terenowych.

11 II Etap I XII 2003 –zakup i instalacja serwera baz danych, –I etap konwersji istniejących baz danych do systemu zintegrowanego, –uruchamianie sieci wirtualnych VPN, –szkolenia specjalistyczne pracowników.

12 III Etap VII XII 2005 –udostępnienie sieciowe baz danych, –zakończenie konwersji istniejących baz danych, –szkolenia specjalistyczne pracowników, –uruchomienie 10 placówek RIT Net, –uruchomienie systemu wspomagania zawodowego, –uruchomienie systemu wspomagania edukacji.

13 Struktura kosztów w latach


Pobierz ppt "Biblioteka publiczna w regionie jako interfejs między organami władzy samorządowej a obywatelem. Otwieranie świata - w drodze ku otwartemu społeczeństwu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google