Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 ZINTEGROWANA STRATEGIA DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH I SZKOLENIOWYCH INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ PODSTAWAMI WSPARCIA WSPÓLNOTY W POLSCE NA LATA 2004-2006.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 ZINTEGROWANA STRATEGIA DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH I SZKOLENIOWYCH INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ PODSTAWAMI WSPARCIA WSPÓLNOTY W POLSCE NA LATA 2004-2006."— Zapis prezentacji:

1 1 ZINTEGROWANA STRATEGIA DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH I SZKOLENIOWYCH INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ PODSTAWAMI WSPARCIA WSPÓLNOTY W POLSCE NA LATA 2004-2006

2 2 PODSTAWA PRAWNA DZIAŁAŃ Zgodnie z art. 46 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999, Instytucje Zarządzające podejmują działania mające na celu zapewnienie promocji pakietu pomocy strukturalnej. Zintegrowana Strategia Działań Promocyjnych i Szkoleniowych Instytucji Zarządzającej Podstawami Wsparcia Wspólnoty została przygotowana zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej (WE) nr 1159/2000, dotyczącym działań w zakresie informacji i promocji w latach 2000 - 2006. Strategia została przyjęta przez Międzyresortowy Zespół ds. Wykorzystania Instrumentów Strukturalnych Unii Europejskiej w dniu 18 czerwca 2004 r.

3 3 CELE STRATEGII

4 4 DZIAŁANIA PROMOCYJNE I INFORMACYJNE ZAŁOŻENIA Działania promocyjne będą prowadzić do zwiększenia zainteresowania społeczeństwa, w szczególności potencjalnych projektodawców, tematyką funduszy strukturalnych i możliwościami ich wykorzystania oraz informowania o postępach we wdrażaniu Podstaw Wsparcia Wspólnoty w Polsce. Działania promocyjne będą realizowane dzięki m.in.: -współpracy z mediami zapewniającej regularną obecność informacji na temat funduszy strukturalnych w środkach masowego przekazu, -wdrożeniu trwałych narzędzi promocji (strona internetowa, infolinia), -wykorzystywaniu istniejących sieci punktów informacyjnych, -prowadzeniu kampanii informacyjnych adresowanych do poszczególnych grup odbiorców.

5 5 DZIAŁANIA PROMOCYJNE I INFORMACYJNE

6 6 DZIAŁANIA SZKOLENIOWE ZAŁOŻENIA Działania szkoleniowe będą prowadzić do stworzenia i koordynacji systemu ciągłego kształcenia w zakresie funduszy strukturalnych oraz wymiany informacji. Działania szkoleniowe będą realizowane dzięki m.in.: -wdrożeniu systemu szkoleń dla beneficjentów koordynowanego przez IZ PWW, -objęciu systemem wsparcia merytorycznego możliwie dużą liczbę osób i instytucji zaangażowanych we wdrażanie Strategii bądź objętych działaniami w niej wymienionymi.

7 7 DZIAŁANIA SZKOLENIOWE

8 8 ADRESACI DZIAŁAŃ Adresatami działań wynikających ze Strategii są: beneficjenci instytucje zaangażowane w proces wdrażania funduszy jednostki administracji publicznej opinia publiczna partnerzy społeczni i ekonomiczni media

9 9 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA Działania wynikające ze Zintegrowanej strategii działań promocyjnych i szkoleniowych IZ PWW finansowane są z następujących źródeł: Program Operacyjny Pomoc Techniczna Środki budżetu państwa Program PHARE 2001/IB/OT-04 Wzmocnienie koordynacji i zdolności zarządzania funduszami strukturalnymi Program PHARE 2002/000-580-01.07 Przygotowanie do Podstaw Wsparcia Wspólnoty oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program PHARE 2002/000-580-01.08 Przygotowanie projektów do wsparcia z EFRR Program PHARE 2003/005/710.01.06 Przygotowanie projektów do wsparcia z EFRR

10 10 DZIAŁANIA PLANOWANE W NAJBLIŻSZYM CZASIE Cykl szkoleń dla 4000 pracowników instytucji odpowiedzialnych za przygotowywanie, monitorowanie, kontrolę i ewaluację projektów współfinansowanych z EFRR Cykl szkoleń dla ok. 5000 potencjalnych beneficjentów funduszy strukturalnych Uruchomienie systemu patronatu dla organizacji pozarządowych Publikacja dokumentów programowych wszystkich programów operacyjnych Fundusze Strukturalne w Polsce - kwartalny biuletyn informacyjny Instytucji Zarządzającej PWW


Pobierz ppt "1 ZINTEGROWANA STRATEGIA DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH I SZKOLENIOWYCH INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ PODSTAWAMI WSPARCIA WSPÓLNOTY W POLSCE NA LATA 2004-2006."

Podobne prezentacje


Reklamy Google