Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt ITAAT TIK w systemie edukacji w Polsce 22 października 2010, Ronda.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt ITAAT TIK w systemie edukacji w Polsce 22 października 2010, Ronda."— Zapis prezentacji:

1 Projekt ITAAT TIK w systemie edukacji w Polsce 22 października 2010, Ronda

2 Polityka rządu Informatyzacja szkół dokonywana jest w ramach strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego. W Polsce nie ma instytucji takiej jak BECTA w UK, która zajmuje się realizacją zadań związanych z wykorzystaniem rozwiązań informatycznych i TIK w szkołach i ogólnie edukacji i szkoleniach. Przy Ministrze Edukacji Narodowej od 2008r. działa ciało doradcze Rada ds. Edukacji Informatycznej i Medialnej.

3 Polityka rządu Informatyzacja szkół trwa systematycznie od 1998r. w ramach rządowych programów i projektów, często współfinansowanych przez EFS, m.in.: Pracownie komputerowe dla szkół Internetowe centra informacji multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych Wyposażenie w sprzęt komputerowy centrów kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia praktycznego Komputer dla ucznia - ograniczony do pilotażu 2008r. Scholaris – program MENiS tworzenia internetowego centrum zasobów edukacyjnych Cyfrowa szkoła – program wejdzie w życie w 2012r.

4 Inne programy dla szkół Interkl@sa – program ogólnopolski zainicjowany w 1998r. przez senator Grażynę Staniszewską: pomoc w wyposażeniu szkół w komputery, uzyskanie dostępu do Internetu, organizacja szkoleń dla nauczycieli, prowadzenie niekomercyjnego portalu edukacyjnego dla uczniów, nauczycieli i rodziców; wpierany przez polski rząd oraz Polsko- Amerykańską Fundację Wolności.

5 Rola funduszy europejskich Oprócz środków EFS dysponowanych centralnie, do szkół trafiają fundusze w ramach programów operacyjnych regionalnych. Wiele szkół, szczególnie z obszarów wiejskich skorzystało i korzysta nadal ze środków EFS na rozwój zasobów ludzkich – przeznaczonych na wyrównywanie szans edukacyjnych (np. zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, prowadzenie dodatkowych zajęć nastawionych na rozwijanie umiejętności posługiwania się TIK).

6 Europejskie programy edukacyjne Polskie szkoły i nauczyciele są jedną z najbardziej aktywnych grup narodowych w eTwinningu – programie współpracy międzynarodowej szkół z wykorzystaniem mediów elektronicznych. W zdecydowanie mniej popularny jest European Schoolnet.

7 TIK w podstawie programowej wdrażana od roku szkolnego 2009/2010 Umiejętność posługiwania się TIK jest umiejętnością kluczową na wszystkich etapach kształcenia. Przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym stanowi zadanie szkoły. Stwarzanie uczniom warunków do nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz posługiwania się TIK na zajęciach z różnych przedmiotów jest zadaniem nauczycieli.

8 Edukacja informatyczna w szkole Przedmiot obowiązkowy: I i II etap edukacyjny – zajęcia komputerowe III i IV etap edukacyjny - informatyka Ciągle jeszcze oczekuje się, iż technologii informacyjnej ma uczyć informatyk, a nie nauczyciel przedmiotu.

9 Sprzęt Wszystkie szkoły wyposażone w komputery; liczba komputerów zwiększa się sukcesywnie (w 2009 r. w gimnazjach na 1 komputer przypadało od 2,5 do 6 uczniów). Sprzęt komputerowy dotąd obecny zasadniczo w wydzielonych pracowniach, teraz również w bibliotekach i - powoli - także w salach przedmiotowych. Coraz więcej szkół wyposażonych jest w tablice interaktywne. Dostęp do Internetu jest zróżnicowany.

10 Oprogramowanie Wyposażenie szkół w sprzęt i oprogramowanie jest w kompetencji organów prowadzących szkoły. Początkowo podstawowe oprogramowanie narzędziowe i edukacyjne przekazywane było szkołom centralnie – w ramach programów i projektów rządowych. Przeważa oprogramowanie firmy Microsoft; niektóre placówki wykorzystują oprogramowanie typu open source. Niewiele szkół korzysta z platform e-learningowych, takich jak Moodle. Oprogramowanie uzupełniające do swoich podręczników zapewniają wydawnictwa edukacyjne.

11 Kompetencje cyfrowe uczniów Z jednej strony: sukcesy polskich uczniów i studentów w europejskich i światowych konkursach Informatycznych. Z drugiej strony: wyniki badań PISA 2009: Students On Line: 16 miejsce polskich nastolatków w rankingu 19 krajów świata w zakresie umiejętności internetowych. Tylko 3% uczniów porusza się ze swobodą w Internecie, 25% ma trudności. w szkołach komputerów używa 60,6% uczniów (przy średniej OECD 74,2%), w domach 92,1% (średnia jak OECD).

12 Przygotowanie nauczycieli w zakresie TIK - kształcenie Standardy przygotowania nauczycieli w zakresie technologii obowiązują od 2003r. i stanowią integralną część procesu kształcenia nauczycieli. Trwają prace nad wprowadzeniem nowych standardów: 1. Nauczyciel inspiruje uczniów do kształcenia się i kreatywności. 2. Promuje i kształtuje u uczniów postawę obywatelską i odpowiedzialność w świecie mediów cyfrowych. 3. Stosuje i rozwija swoje metody kształcenia i oceniania z użyciem technologii. 4. Pracuje i uczy się w środowisku technologii. 5. Angażuje się w profesjonalny rozwój.

13 Przygotowanie nauczycieli w zakresie TIK - doskonalenie Od 2000r. umiejętność posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną oraz wykorzystanie komputera w pracy jest wymagane w awansie zawodowym nauczycieli. Nauczyciele czynni podejmują doskonalenie zawodowe w tym zakresie korzystając z programów rządowych (często dofinansowanych z EFS) i pozarządowych np. Program Intel – Nauczanie ku Przyszłości lub finansując je z własnych środków. Szkolenia oferują wyspecjalizowane centra, jak Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów, lub zwykłe ośrodki doskonalenia nauczycieli.

14 Wyzwania dla MEN Wdrożenie systemu eSzkoła - wyposażenie szkół w niezbędną infrastrukturę usług informatycznych (PSE) oraz wykorzystanie technologii interaktywnej i mobilnej w kształceniu. Utworzenie elektronicznego środowiska kształcenia OZE. Przygotowanie podstaw prawnych e-learningu w szkole. Zapewnienie odpowiednich materiałów dydaktycznych do nauczania online. Szkolenia dla nauczycieli z zakresu metodyki kształcenia przez Internet.

15 Wyzwania dla szkół Komputer z dostępem do Internetu oraz projektor wizyjny lub tablica interaktywna w każdej klasopracowni. Szybki, szerokopasmowy Internet. Internet bezprzewodowy. Pracownie komputerowe otwarte dla wszystkich nauczycieli lub pracownie mobilne. Wsparcie techniczne nauczycieli. Opracowanie planów rozwoju szkół wspieranych przez TIK.

16 Wyzwania dla nauczycieli Integracja TIK do nauczanego przedmiotu. Wykorzystanie komputerów i Internetu na lekcjach. Rozwój zawodowy (ciągłe doskonalenie umiejętności technicznych i pedagogicznych) w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

17 iwona.moczydlowska@mscdn.edu.pl


Pobierz ppt "Projekt ITAAT TIK w systemie edukacji w Polsce 22 października 2010, Ronda."

Podobne prezentacje


Reklamy Google