Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TECHNIKUM Kształcąc się w technikum po czterech latach nauki będziesz mógł/mogła przystąpić do egzaminu maturalnego oraz do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TECHNIKUM Kształcąc się w technikum po czterech latach nauki będziesz mógł/mogła przystąpić do egzaminu maturalnego oraz do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje."— Zapis prezentacji:

1 TECHNIKUM Kształcąc się w technikum po czterech latach nauki będziesz mógł/mogła przystąpić do egzaminu maturalnego oraz do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Możesz również kontynuować naukę na wyższych uczelniach.

2 Technik teleinformatyk TECHNIKUM ZAWODOWE NR 4 Cykl nauczania zawodu trwa 4 lata. W toku nauki uczeń zdobywa wykształcenie ogólnokształcące z maturą oraz kwalifikacje zawodowe, potwierdzone egzaminem z przygotowania zawodowego i dyplom technika teleinformatyka wraz z suplementem w języku angielskim. W ramach nauki w Technikum planowane jest nauczanie języka angielskiego i niemieckiego oraz język angielski dla teleinformatyków. Nauczanymi przedmiotami zawodowymi będą: elektrotechnika i elektronika, komputerowe wspomaganie projektowania, podstawy teleinformatyki, technologia elementów teleinformatycznych, urządzenia techniki komputerowej, układy cyfrowe, przetwarzanie i obróbka sygnałów, pracownia elektroniczna, pracownia systemów komputerowych, pracownia sieci teleinformatycznych. W programie nauczania jest również miesięczna praktyka zawodowa oraz podstawy przedsiębiorczości. Predyspozycje zdrowotno psychofizyczne zainteresowania informatyką i komunikacją sieciową, poczucie dyscypliny i odpowiedzialności, dobra wyobraźnia techniczna i konstrukcyjna, zdolności koncentracji uwagi, szybka orientacja, spostrzegawczość i opanowanie, nie może podejmować w tym zawodzie nauki młodzież o dużych i średnich wadach wzroku, astygmatyzm, brak widzenia obuocznego (dopuszczalne-małe wady wzroku w pełni korygowane szkłami), znacznym stopniu niedosłuchu oraz znacznym stopniu ograniczeniach zdolności ruchowej kończyn. O przydatności do zawodu decyduje uprawniony lekarz. W toku nauki uczniowie zdobywają wiedzę teoretyczną w przygotowanych do tego celu salach dydaktycznych oraz umiejętności praktyczne w nowej nowocześnie i profesjonalnie wyposażonej pracowni teleinformatycznej Wykształcenie techniczne w istniejącym od niedawna zawodzie technik teleinformatyk gwarantuje obecnie i w przyszłości pracę zarówno w Polsce jak i w pozostałych krajach Unii Europejskiej, w których obecnie odczuwa się coraz większy brak na rynku pracy osób posiadających gruntowne wykształcenie techniczne tak więc jest to dziś zawód z przyszłością. Technikum teleinformatyczne które jest połączeniem elektroniki i informatyki, dzięki stale doposażonej bazie techno-dydaktycznej oraz doskonalącej się kadrze gwarantuje absolwentom zostanie ekspertem w dziedzinie uruchamiania urządzeń i połączeń służących do transmisji danych oraz narzędziami logicznymi do sterowania przepływem i transmisją danych.

3 Technik teleinformatyk może być zatrudniony w: firmach montujących i sprzedających sprzęt teleinformatyczny (komputery, telefony, radiotelefony, CB i TV), firmach projektujących i wdrażających nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne, organach administracji publicznej i przedsiębiorstwach eksploatujących systemy teleinformatyczne, firmach świadczących usługi teleinformatyczne w zakresie telekomunikacji oraz budowy i eksploatacji systemów teleinformatycznych, różnych jednostkach, na stanowisku administratora sieci komputerowych, w każdym przedsiębiorstwie korzystającym z informacji w formie elektronicznej; może samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą. Technik teleinformatyk TECHNIKUM ZAWODOWE NR 4 Absolwenci technikum teleinformatycznego uzyskują kwalifikacje w zakresie: montowania komputerów, instalowania i uruchamiania systemów oraz oprogramowania narzędziowego i użytkowego w komputerach, serwisowania i modernizacji komputerów projektowania, budowy, uruchamiania i serwisowania sieci komputerowych małych i średnich przedsiębiorstw, montowania i serwisowania łączy teletransmisyjnych oraz podzespołów i urządzeń wchodzących w skład sieci teleinformatycznych, dbania o bezpieczeństwo informacji w sieciach komputerowych, montowania i testowania łączy teletransmisyjnych oraz podzespołów i urządzeń wchodzących w skład sieci teleinformatycznych i CB instalowania oprogramowania, uruchamiania i serwisowania telefonów różnego typu, prowadzenia dokumentacji rozliczeniowej sprzedaży usług sieciowych, prowadzenia sprzedaży podzespołów, zespołów i komputerów oraz oprogramowania


Pobierz ppt "TECHNIKUM Kształcąc się w technikum po czterech latach nauki będziesz mógł/mogła przystąpić do egzaminu maturalnego oraz do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje."

Podobne prezentacje


Reklamy Google