Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Opracował: Zespół do Ewaluacji Wewnętrznej II Barlinek, 23 kwietnia 2013 r. RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNA II W ZSP NR 1 W BARLINKU.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Opracował: Zespół do Ewaluacji Wewnętrznej II Barlinek, 23 kwietnia 2013 r. RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNA II W ZSP NR 1 W BARLINKU."— Zapis prezentacji:

1 Opracował: Zespół do Ewaluacji Wewnętrznej II Barlinek, 23 kwietnia 2013 r. RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNA II W ZSP NR 1 W BARLINKU

2 Ewaluacja Wewnętrzna II Nauczyciele pracują zespołowo i analizują efekty swojej pracy

3 Przedmiot ewaluacji: 4.1. Funkcjonuje współpraca w zespołach Obszar IV : Zarządzanie szkołą lub placówką

4 Ustalenie jak funkcjonuje współpraca w powołanych zespołach przedmiotowych, zadaniowych lub problemowych

5 1. Nauczyciele pracują zespołowo i analizują efekty swojej pracy 2. Nauczyciele starsi stażem sprawują opiekę nad nauczycielami młodszymi 3. Nauczyciele dokumentują swoje spotkania i wykonywane zadania 1. Działania zespołów przedmiotowych odpowiadają potrzebom ich członków 2. W zespołach podejmowane są prace nad rozwiązaniem bieżących problemów

6 Metody: ankieta Próba badawcza: nauczyciele uczący w ZSP nr 1 im. kpt.hm. Andrzeja Romockiego MORRO w Barlinku I ankieta – 21 osób 15 kobiet/6 mężczyzn II ankieta – 42 osób 30 kobiet/12 mężczyzn

7 Pytanie 1: Czy uczestniczył(a) Pan/Pani w pracach zespołu nauczycieli naszej szkoły? ?

8 Pytanie 2: W pracach ilu zespołów nauczycieli bierze Pani/Pan czynny udział?

9 Pytanie 3: Jak ocenia Pani/Pan współpracę nauczycieli naszej szkoły w zespołach? Oceń w skali 1-5

10 Pytanie 4: Czy zaangażowanie nauczycieli we współpracy w zespole jest zdaniem Pana/Pani:

11 Pytanie 5: Czy praca w zespołach rozwija umiejętności nauczycieli?

12 Pytanie 6: Czy praca w zespołach usprawnia funkcjonowanie szkoły?

13 Pytanie 7: W pracach jakich formalnych zespołów Pani/Pan uczestniczy?

14 Pytanie 8: Czy oprócz pracy w powołanych szkolnych zespołach bierze Pani/Pan udział w szkolnych przedsięwzięciach, projektach, które wymagają pracy zespołowej?

15 Jeśli tak to w jakich? -Dni otwarte Szkoły 71% - Święto Patrona 14% - konkursy 90% - szkolna wigilia 24% - akademia i uroczystości szkolne 38% - realizacja projektu ( Comenius, Leonardo Da Vinci ) 24% - akcje związane z ekologią 1% - imprezy sportowe 0,5% - inne: Festiwal Piosenki Angielskiej 1%

16 Pytanie 9: Czy istnieją jakieś przeszkody, które utrudniają Pani/Panu uczestnictwo w pracy zespołów nauczycieli?

17 Pytanie 10: Czy dostrzega Pani/Pan konieczność powołania nowych zespołów?

18 Pytanie 11: Czy funkcjonujące w szkole zespoły dokonują analizy efektów własnej pracy?

19 Pytanie 12: W jakiej formie dokonuje Pan/Pani analizy swojej pracy w zespole?

20 Pytanie 13: Do czego wykorzystywane są wnioski z analizy pracy?

21 Pytanie 14: Zdaniem Pana/Pani w szkole:

22 Pytanie 15: Czy korzysta Pan/Pani z pomocy innych nauczycieli w rozwiązywaniu problemów pojawiających się w szkole?

23 Pytanie 16: Z jakiej formy pomocy korzysta Pan/Pani napotykając problemy w pracy? - dialog w ramach pracy zespołu 52% - indywidualna pomoc miedzy nauczycielami 76% - konsultacje z opiekunem stażu 19% - konsultacje z ekspertem spoza szkoły 0,5% - poradniki, literatura fachowa 48% - samodzielnie rozwiązuję napotkane problemy 57%

24 Pytanie 17. W jakich sytuacjach korzystał(a) Pan/Pani z pomocy koleżeńskiej ? Proszę podać przykłady. - Organizowanie imprez i uroczystości szkolnych 48% - rozwiązywanie problemów wychowawczych 71% - realizacja projektu edukacyjnego 67% - ustalenie oceny z zachowania 62% - frekwencja 33% - zastępstwa 33% - słabe wyniki w nauce 38% - metody nauczania, techniki nauczania 33% - tworzenie narzędzi pomiaru dydaktycznego 24% - opracowywanie wsparcia psychologiczno – pedagogicznego dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 19%

25 Nauczyciele pracują zespołowo i większości oceniają tę współpracę jako dobrą – 57 % Nauczyciele analizują efekty swojej pracy: - poprzez stosowanie procedur ewaluacyjnych – 31 % - spontaniczną autorefleksję – 64 % Nauczyciele wykorzystują wnioski z analizy: - do dalszej pracy – 67 % - do modyfikowania własnego warsztatu pracy – 71 % - Doskonalenia pracy z uczniem – 57 % W zespołach podejmowane są prace nad rozwiązywaniem bieżących problemów (slajd 23 i 24)

26 Ankieta II – cz.II 1.Czy byłoby możliwe, zdaniem Pan/Pani, podnoszenie jakości pracy szkoły bez współpracy w zespołach? TAK 29% NIE 71%

27 Pytanie 2: Jak często spotykają się członkowie powołanych zespołów?

28 Pytanie 3. Czy uczestniczył(a) Pan/Pani w formach doskonalenia zawodowego dotyczących metod i form współpracy?

29 Pytanie 4: Czy uczestnictwo w tych szkoleniach przydatne jest w praktyce?

30 Pytanie 5: W jaki sposób nauczyciele dokumentują swoje spotkania i wykonywane zadania w zespołach? protokoły spotkań86% sprawozdania20%

31 Pytanie 6. Czy działania zespołów przedmiotowych odpowiadają twoim potrzebom i oczekiwaniom? TAK 76% NIE 24%

32 1. Działania zespołów przedmiotowych odpowiadają potrzebom większości nauczycieli 76 % 2. Nauczyciele dokumentują swoje spotkania i wykonywane zadania: - w formie protokołów – 86 % - Jako sprawozdania – 20 % 3. Nauczyciele starsi stażem sprawują opiekę nad nauczycielami młodszymi. 4. Nauczyciele uważają, że uczestnictwo w szkoleniach jest przydatne w praktyce szkolnej – 62 %

33 NALEŻY: W większym stopniu korzystać z pomocy koleżeńskiej w zakresie frekwencji i słabych wyników w nauce. Kontynuować planowanie działań zarówno zespołowo jak i indywidualnie. W większym stopniu wykorzystywać wnioski z analizy pracy do planowania dalszej pracy, modyfikowania własnego warsztatu pracy i doskonalenia pracy z uczniem.

34 Zespół w składzie: Katarzyna Pasterska Izabela Ziobrowska Wioletta Kozioł Iwona Sobierajewicz Katarzyna Jaszczak Krzysztof Komorowski


Pobierz ppt "Opracował: Zespół do Ewaluacji Wewnętrznej II Barlinek, 23 kwietnia 2013 r. RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNA II W ZSP NR 1 W BARLINKU."

Podobne prezentacje


Reklamy Google