Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Opracował: Zespół do Ewaluacji Wewnętrznej II

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Opracował: Zespół do Ewaluacji Wewnętrznej II"— Zapis prezentacji:

1 Opracował: Zespół do Ewaluacji Wewnętrznej II
RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNA II W ZSP NR 1 W BARLINKU Opracował: Zespół do Ewaluacji Wewnętrznej II Barlinek, 23 kwietnia 2013 r.

2 Ewaluacja Wewnętrzna II Nauczyciele pracują zespołowo
i analizują efekty swojej pracy

3 Zarządzanie szkołą lub placówką
Obszar IV: Zarządzanie szkołą lub placówką Przedmiot ewaluacji: 4.1. Funkcjonuje współpraca w zespołach

4 Cel ewaluacji: Ustalenie jak funkcjonuje współpraca w powołanych zespołach przedmiotowych, zadaniowych lub problemowych

5 Zagadnienia kluczowe:
Nauczyciele pracują zespołowo i analizują efekty swojej pracy Nauczyciele starsi stażem sprawują opiekę nad nauczycielami młodszymi Nauczyciele dokumentują swoje spotkania i wykonywane zadania Działania zespołów przedmiotowych odpowiadają potrzebom ich członków W zespołach podejmowane są prace nad rozwiązaniem bieżących problemów

6 Metody: ankieta Próba badawcza: nauczyciele uczący w ZSP nr 1 im. kpt.hm. Andrzeja Romockiego „MORRO” w Barlinku I ankieta – 21 osób 15 kobiet/6 mężczyzn II ankieta – 42 osób 30 kobiet/12 mężczyzn

7 ANKIETA I –cz.I Pytanie 1: Czy uczestniczył(a) Pan/Pani w pracach zespołu nauczycieli naszej szkoły? ?

8 Pytanie 2: W pracach ilu zespołów nauczycieli bierze Pani/Pan czynny udział?

9 Pytanie 3: Jak ocenia Pani/Pan współpracę nauczycieli naszej szkoły w zespołach? Oceń w skali 1-5

10 Pytanie 4: Czy zaangażowanie nauczycieli we współpracy w zespole jest zdaniem Pana/Pani:

11 Pytanie 5: Czy praca w zespołach rozwija umiejętności nauczycieli?

12 Pytanie 6: Czy praca w zespołach usprawnia funkcjonowanie szkoły?

13 Pytanie 7: W pracach jakich formalnych zespołów Pani/Pan uczestniczy?

14 Pytanie 8: Czy oprócz pracy w powołanych szkolnych zespołach bierze Pani/Pan udział w szkolnych przedsięwzięciach, projektach, które wymagają pracy zespołowej?

15 Jeśli tak to w jakich? Dni otwarte Szkoły 71% Święto Patrona 14%
konkursy 90% szkolna wigilia 24% akademia i uroczystości szkolne 38% realizacja projektu ( Comenius, Leonardo Da Vinci ) 24% akcje związane z ekologią 1% imprezy sportowe 0,5% inne: Festiwal Piosenki Angielskiej 1%

16 Pytanie 9: Czy istnieją jakieś przeszkody, które utrudniają Pani/Panu uczestnictwo w pracy zespołów nauczycieli?

17 Pytanie 10: Czy dostrzega Pani/Pan konieczność powołania nowych zespołów?

18 Pytanie 11: Czy funkcjonujące w szkole zespoły dokonują analizy efektów własnej pracy?

19 Pytanie 12: W jakiej formie dokonuje Pan/Pani analizy swojej pracy w zespole?

20 Pytanie 13: Do czego wykorzystywane są wnioski z analizy pracy?

21 Pytanie 14: Zdaniem Pana/Pani w szkole:

22 Pytanie 15: Czy korzysta Pan/Pani z pomocy innych nauczycieli w rozwiązywaniu problemów pojawiających się w szkole?

23 Pytanie 16: Z jakiej formy pomocy korzysta Pan/Pani napotykając problemy w pracy?
- dialog w ramach pracy zespołu 52% indywidualna pomoc miedzy nauczycielami 76% konsultacje z opiekunem stażu 19% konsultacje z ekspertem spoza szkoły 0,5% poradniki, literatura fachowa 48% samodzielnie rozwiązuję napotkane problemy 57%

24 Pytanie 17. W jakich sytuacjach korzystał(a) Pan/Pani z pomocy koleżeńskiej ? Proszę podać przykłady. Organizowanie imprez i uroczystości szkolnych 48% rozwiązywanie problemów wychowawczych 71% realizacja projektu edukacyjnego 67% ustalenie oceny z zachowania 62% frekwencja 33% zastępstwa 33% słabe wyniki w nauce 38% metody nauczania, techniki nauczania 33% tworzenie narzędzi pomiaru dydaktycznego 24% opracowywanie wsparcia psychologiczno – pedagogicznego dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 19%

25 Wnioski: Nauczyciele pracują zespołowo i większości oceniają tę współpracę jako dobrą – 57 % Nauczyciele analizują efekty swojej pracy: - poprzez stosowanie procedur ewaluacyjnych – 31 % - spontaniczną autorefleksję – 64 % Nauczyciele wykorzystują wnioski z analizy: do dalszej pracy – 67 % do modyfikowania własnego warsztatu pracy – 71 % Doskonalenia pracy z uczniem – 57 % W zespołach podejmowane są prace nad rozwiązywaniem bieżących problemów (slajd 23 i 24)

26 TAK 29% NIE 71% Ankieta II – cz.II
Czy byłoby możliwe, zdaniem Pan/Pani, podnoszenie jakości pracy szkoły bez współpracy w zespołach? TAK 29% NIE 71%

27 Pytanie 2: Jak często spotykają się członkowie powołanych zespołów?

28 Pytanie 3 . Czy uczestniczył(a) Pan/Pani w formach doskonalenia zawodowego dotyczących metod i form
współpracy?

29 Pytanie 4: Czy uczestnictwo w tych szkoleniach przydatne jest w praktyce?

30 protokoły spotkań 86% sprawozdania 20%
Pytanie 5: W jaki sposób nauczyciele dokumentują swoje spotkania i wykonywane zadania w zespołach? protokoły spotkań 86% sprawozdania 20%

31 Pytanie 6. Czy działania zespołów przedmiotowych odpowiadają twoim potrzebom i oczekiwaniom?
TAK 76% NIE 24%

32 Wnioski 1. Działania zespołów przedmiotowych odpowiadają potrzebom większości nauczycieli 76 % 2. Nauczyciele dokumentują swoje spotkania i wykonywane zadania: w formie protokołów – 86 % Jako sprawozdania – 20 % 3. Nauczyciele starsi stażem sprawują opiekę nad nauczycielami młodszymi. 4. Nauczyciele uważają, że uczestnictwo w szkoleniach jest przydatne w praktyce szkolnej – 62 %

33 Wnioski końcowe: NALEŻY:
W większym stopniu korzystać z pomocy koleżeńskiej w zakresie frekwencji i słabych wyników w nauce. Kontynuować planowanie działań zarówno zespołowo jak i indywidualnie. W większym stopniu wykorzystywać wnioski z analizy pracy do planowania dalszej pracy, modyfikowania własnego warsztatu pracy i doskonalenia pracy z uczniem.

34 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ ! Katarzyna Pasterska Izabela Ziobrowska
Zespół w składzie:  Katarzyna Pasterska Izabela Ziobrowska Wioletta Kozioł Iwona Sobierajewicz Katarzyna Jaszczak Krzysztof Komorowski


Pobierz ppt "Opracował: Zespół do Ewaluacji Wewnętrznej II"

Podobne prezentacje


Reklamy Google