Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

STRATEGIA ROZWOJU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 29 IM. AKADEMII UŚMIECHU W OLSZTYNIE NA LATA 2013-2018.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "STRATEGIA ROZWOJU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 29 IM. AKADEMII UŚMIECHU W OLSZTYNIE NA LATA 2013-2018."— Zapis prezentacji:

1 STRATEGIA ROZWOJU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 29 IM. AKADEMII UŚMIECHU W OLSZTYNIE NA LATA

2 Dziecko Przedszkola Miejskiego nr 29 im. Akademii Uśmiechu w Olsztynie wyposażone jest w umiejętności niezbędne do dalszej edukacji i radzenia sobie w codziennych sytuacjach poprzez rozwijanie inteligencji wielorakich.

3 PRZESZKODA CEL POŚREDNI DZIAŁANIA

4 Niepełna wiedza nauczycieli na temat teorii H. Gardnera o inteligencjach wielorakich. Nauczyciele posiadają wiedzę i umiejętności w rozpoznawaniu inteligencji wielorakich u dzieci 1. Szkolenia Rady Pedagogicznej. 2. Ustalenie ścieżek rozwoju nauczycieli. 3. Wymiana doświadczeń. 4. Obserwacja zajęć. 5. Praca w zespołach zadaniowych. 6. Autorefleksja, samoocena nauczycieli. 7. Korzystanie z fachowej literatury. 8. Samokształcenie i samodoskonalenie personelu. 9. Korzystanie z internetu. 10. Kontynuowanie współpracy w ramach e-twinnigu. 11. Nadzór pedagogiczny prowadzony przez dyrektora. 12. Uczenie się od najlepszych. 13. Efektywna współpraca nauczycieli. 14. Konsultacje ze specjalistami. 15. Współpraca z instytucjami, placówkami oświatowymi i partnerami. 16. Kontynuacja współpracy z SP Szkolenia indywidualne. 18. Pisanie programów własnych, korzystanie z programów już istniejących w przedszkolu. 19. Ewaluacja wewnętrzna. 20. Współpraca z uczelniami wyższymi.

5 Brak wiodącego programu wychowania przedszkolnego, który jest oparty na rozwijaniu inteligencji wielorakich. Posiadanie i realizowaniu wiodącego programu wychowania przedszkolnego, opartego na inteligencjach wielorakich. 1. Dopuszczenie programu do użytku przez dyrektora. 2. Realizacja programu.

6 Deficyt narzędzi diagnostycznych. Posiadanie narzędzi diagnozujących inteligencje wielorakie i stosowanie ich. 1. Korzystanie z diagnozy zwartej w programie wiodącym, dopuszczonym przez dyrektora. 2. Gromadzie i korzystanie z narzędzi już istniejących. 3. Opracowanie narzędzi. 4. Organizowania i udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej wg obowiązujących w przedszkolu procedur.

7 Niedobór centrów edukacji w salach. Centra edukacji działające w salach. 1. Przeorganizowanie bazy. 2. Organizowanie przestrzeni edukacyjnej. 3. Zakup akcesoriów i środków dydaktycznych. 4. Pozyskiwanie sponsorów. 5. Współpraca ze środowiskiem lokalnym. 6. Poszukiwanie środków finansowych z innych źródeł.

8 Niewiedza rodziców na temat inteligencji wielorakich. Rodzice znają teorię H. Gardnera i współpracują w rozwijaniu inteligencji wielorakich u dzieci. 1. Zebranie organizacyjne z rodzicami, przedstawienie im Strategii, Koncepcji Pracy, Rocznego Planu Pracy Przedszkola. 2. Warsztaty z rodzicami. 3. Zajęcia otwarte wg projektów pracy wychowawczo- dydaktyczno- opiekuńczej. 4. Opracowanie planu współpracy z rodzicami. 5. Opracowywanie informacji do Biuletynu Przedszkolnego. 6. Przekazywanie aktualności i informacji poprzez stronę internetową oraz portal Facebook. 7. Współpraca z rodzicami w ramach projektu "Rodzic- ekspertem". 8. Działalność "Klubu Super Babci i Super Dziadka- Dodać życia do lat". 9. Spotkania rodziców ze specjalistami. 10. Przekazywanie informacji o przyroście umiejętności dziecka. 11. Szkoła dla rodziców. 12. Wspieranie rodziców w rozpoznawaniu potrzeb i możliwości dziecka wg procedur obowiązujących w przedszkolu.

9 Brak aktualnego kalendarza działań przedszkola uwzględniającego inteligencje wielorakie. Wzbogacenie harmonogramu imprez i uroczystości o nowe działania zgodne z Rocznym Planem Pracy opartym na rozwijaniu inteligencji wielorakich. 1. Stworzenie kalendarza działań przedszkola zgodnie z przyjętym harmonogramem.

10 Niedostatecznie rozwinięte aktywności intelektualne dziecka, wykraczające poza posiadane przez dziecko profile inteligencji. Wyrabianie wrażliwości i umiejętności dzieci zgodnie z rozpoznanymi typami inteligencji ukierunkowanymi na rozwój dziecka z wykorzystaniem elementów teorii i metod pedagogicznych wzmacniających przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej. 1. Opracowanie Koncepcji Pracy Placówki. 2. Stworzenie Rocznego Planu Pracy. 3. Opracowywanie Projektów Pracy Wychowawczo- Dydaktyczno- Opiekuńczych. 4. Organizowanie zajęć dodatkowych. 5. Spotkania ze specjalistami, rodzicami, partnerami przedszkola. 6. Organizacja wycieczek. 7. Udział w olimpiadach, konkursach, festiwal itp. 8. Samodzielna organizacja zabawy i aktywności przez dzieci. 9. Stosowanie metod wyzwalających samodzielne myślenie dziecka. 10. Realizacja działań edukacyjnych w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych dotyczących inteligencji wielorakich. 11. Organizowanie i udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

11 Opracował Zespół Nauczycielek Przedszkola Miejskiego nr 29 im. Akademii Uśmiechu ul. Malewskiego 2A Olsztyn


Pobierz ppt "STRATEGIA ROZWOJU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 29 IM. AKADEMII UŚMIECHU W OLSZTYNIE NA LATA 2013-2018."

Podobne prezentacje


Reklamy Google