Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI w SŁUPSKU

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI w SŁUPSKU"— Zapis prezentacji:

1 OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI w SŁUPSKU
ul. Bałtycka 29 Słupsk tel./fax (59)

2 ZMIANA W MODELU DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

3 Wspomaganie rozwoju placówki
Roczny plan wspomagania placówki Sieć współpracy i samokształcenia

4 rozwój zawodowy nauczyciela od kompleksowego rozwoju szkoły?
Czym różni się rozwój zawodowy nauczyciela od kompleksowego rozwoju szkoły?

5 ROZWÓJ ZAWODOWY NAUCZYCIELA KOMPLEKSOWY ROZWÓJ SZKOŁY
przynosi wzrost kompetencji poszczególnych osób i w rezultacie lepszą ich pracę wprowadza trwałe zmiany jakościowe, a w rezultacie lepszą pracę całej placówki i jej pracowników w celu utrzymania efektu na poziomie całej placówki – cykl doskonalenia musi być powtarzany na nowo w odniesieniu do każdego pracownika wypracowane efekty stają się elementem kultury i procedur obowiązujących w szkole – nowi pracownicy przystosowują się do nich samoistnie

6 ROZWÓJ ZAWODOWY NAUCZYCIELA KOMPLEKSOWY ROZWÓJ SZKOŁY
jest inicjowany i realizowany przez poszczególnych pracowników jest inicjowany i realizowany zespołowo przez grupy członków społeczności (nauczycieli, rodziców, uczniów, dyrekcję ...) może być realizowany bez zgody i wsparcia przełożonego wymaga zaangażowania i wsparcia dyrektora placówki

7 Podstawowe założenia wprowadzanej zmiany

8 jest adresowane do całej placówki;
Wspomaganie: jest adresowane do całej placówki; pomaga przedszkolu/szkole w rozwiązywaniu własnych problemów; wynika z analizy indywidualnej sytuacji przedszkola / szkoły; odpowiada na specyficzne potrzeby placówki; 8

9 Wspomaganie jest procesem, czyli odchodzi od pojedynczych,
samodzielnych form doskonalenia.

10 Elementy wspomagania rozwoju placówki
rzetelna, angażująca społeczność szkolną diagnoza potrzeb rozwojowych; opracowanie rocznego planu wspomagania szkoły/przedszkola; realizacja przyjętych zadań w zakresie doskonalenia; sprawozdanie z efektów doskonalenia.

11 Przykładowa tematyka form doskonalenia
na poziomie szkoły Pierwszy/drugi rok pracy dyrektora szkoły Jak i po co prowadzić ewaluacje wewnętrzną? Jak efektywnie wykorzystać wyposażenie i warunki lokalowe szkoły? Współpraca nauczycieli w prowadzeniu procesów edukacyjnych Efektywna organizacja pracy zespołów nauczycielskich Doradztwo edukacyjno-zawodowe w szkole Szkoła promuje wartość edukacji Nauczyciel 45+ Rodzice są partnerami szkoły Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym Projekt edukacyjny w szkole Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych – bezpieczny Internet Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Praca z uczniem zdolnym Praca z uczniem młodszym Budowa koncepcji pracy szkoły Postawy uczniowskie. Jak je kształtować? Wspieranie pracy wychowawców klas – bezpieczna szkoła Oferta edukacyjna drogą do właściwej realizacji podstawy programowej Wykorzystanie EWD w ewaluacji wewnętrznej szkoły Uczeń - aktywny uczestnik procesu uczenia się Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki Ocenianie kształtujące Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?

12 wynikające z realizacji
ZADANIA DYREKTORA wynikające z realizacji planu rozwoju placówki:

13 ZADANIA … przygotowanie diagnozy potrzeb rozwojowych szkoły;
koordynowanie pracy zespołu zadaniowego ds. planu wspomagania rozwoju pracy placówki; monitorowanie udziału nauczycieli w spotkaniach, konsultacjach i warsztatach;

14 ZADANIA … wypracowanie procedur wdrażania nowych umiejętności ;
ewaluacja podjętych działań – analiza SWOT; podsumowanie realizacji zadań w ramach planu działań wspierających rozwój szkoły;

15 wybranej sieci współpracy
DZIAŁANIA DYREKTORÓW w ramach wybranej sieci współpracy

16 wybór dowolnej sieci tematycznej (co najmniej 2);
współpraca z koordynatorem sieci; wspólna praca z uczestnikami sieci w czasie spotkań, na platformie internetowej;

17 dzielenie się wiedzą i umiejętnościami;
udział w forum wymiany doświadczeń; udostępnianie materiałów samokształceniowych, zasobów na platformie cyfrowej;

18 zespołowe poszukiwanie sposobów radzenia sobie z problemami;
wspólne wykonywanie zaplanowanych zadań;

19 Przykładowa tematyka sieci
Praca z nowoczesnymi technologiami TIK (rok II) – bezpieczny Internet Praca z nowoczesnymi technologiami TIK (rok I) – bezpieczny Internet Jak radzić sobie ze szkolną absencją? – bezpieczeństwo w szkole Nauczyciele pracują zespołowo Promocja i budowanie wizerunku szkoły (n-le) Jak budować własny program nauczania? Praca z uczniem zdolnym na zajęciach koła naukowego Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów? Praca z uczniem młodszym Praca ze źródłem historycznym Jak wspierać dziecko w uczeniu się matematyki? Matematyka w edukacji wczesnoszkolnej Wycieczka jako forma nauczania przedmiotów przyrodniczych Doświadczenia i eksperymenty na zajęciach przedmiotów przyrodniczych Skuteczne sposoby zachęcania uczniów do czytania – jak nie zanudzić na lekcjach języka polskiego? Edukacja filmowa Pozapedagogiczne obowiązki dyrektora szkoły Zadania dyrektora w zakresie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole Budowa spójności edukacyjnej (na poziomie powiatu) Rola dyrektora w promocji i budowaniu wizerunku szkoły

20 Dyrektorzy oraz nauczyciele otrzymają kompleksową pomoc
PLANOWANY EFEKT WPROWADZANEJ ZMIANY Dyrektorzy oraz nauczyciele otrzymają kompleksową pomoc w pracy organizacyjnej, dydaktycznej i wychowawczej w wybranym obszarze.

21 OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI w SŁUPSKU
DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ Bożena Żuk Jerzy Paczkowski OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI w SŁUPSKU 21


Pobierz ppt "OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI w SŁUPSKU"

Podobne prezentacje


Reklamy Google