Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ewaluacja innowacji pedagogicznej realizowanej w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Młodzieży Niepełnosprawnej w Poznaniu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ewaluacja innowacji pedagogicznej realizowanej w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Młodzieży Niepełnosprawnej w Poznaniu."— Zapis prezentacji:

1 Ewaluacja innowacji pedagogicznej realizowanej w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Młodzieży Niepełnosprawnej w Poznaniu w roku szkolnym 2008/2009

2 Ewaluacji dokonał zespół powołany przez dyrektora OSW w składzie: Elżbieta Olszak, Barbara Półrolniczak, Sylwester Warański.

3 Innowacja pedagogiczna adresowana jest do uczniów posiadających sprzężone niepełnosprawności: upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim i znaczną niepełnosprawnością ruchową, którzy jednocześnie posiadają przeciwwskazania zdrowotne do pracy w zawodach dostępnych w edukacji osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, uniemożliwiającym podjęcie nauki zawodu, potwierdzone przez badania wykonane w Centrum Medycyny Pracy.

4 Innowacją zostali objęci: wszyscy uczniowie uczęszczający do Szkoły Przysposabiającej do Pracy Nr 5 w roku szkolnym 2007/2008 z niepełnosprawnościami jak wyżej, uczniowie z innych szkół / placówek edukacyjnych o niepełnosprawnościach jak wyżej, z udokumentowanym przeciwwskazaniem zdrowotnym (z Poradni Medycyny Pracy) do nauki zawodów wymienionych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, uczniowie, których wiek biologiczny nie przekroczy 24 roku życia przed planowanym ukończeniem szkoły.

5 Zakresem innowacji jest kształcenie zawodowe ( teoretyczne przedmioty zawodowe i praktyczna nauka zawodu) – w jego miejsce wprowadzony został moduł przysposobienia do pracy z komputerem.

6 Ewaluacji dokonano po zakończeniu klasyfikacji rocznej.

7 Sposoby ewaluacji: sprawdzenie realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego: wyniki klasyfikacji, ankieta dla rodziców, ankieta dla nauczycieli, ankieta dla uczniów.

8 Wyniki ewaluacji innowacji pedagogicznej

9 Rozwój intelektualny uczniów mierzony w oparciu o wewnątrzszkolny system oceniania obowiązujący w Zasadniczej Szkole Zawodowej z wyników klasyfikacji rocznej: nauczania przedmiotowego przeznaczonego dla Zasadniczej Specjalnej Szkoły Zawodowej

10 Rozwój intelektualny uczniów mierzony w oparciu o wewnątrzszkolny system oceniania obowiązujący w Zasadniczej Szkole Zawodowej z wyników klasyfikacji rocznej: kształcenia zawodowego zastąpionego przysposobieniem do pracy przy komputerze wg własnego programu nauczania

11 Ocena korzyści odniesionych przez uczniów, rodzinę ucznia, nauczycieli z uczestnictwa w innowacji.

12

13

14

15 Metody i formy aktywności stosowane przez nauczycieli w innowacji

16

17 Podsumowanie 1.Uważamy, że uczniowie objęci innowacją pedagogiczną uzyskali pozytywne wyniki w nauce. Wszyscy otrzymali promocję do klasy drugiej. Najlepsze wyniki uczniowie osiągnęli z przedmiotów: język angielski (średnia 4,9), wychowanie fizyczne (średnia 4,9), przysposobienie obronne (średnia 4,5). Średnia z pozostałych przedmiotów kształtuje się pomiędzy 2,6 a 3,6. 2.Wyniki z przysposobienia do pracy na komputerze są dobre i wyrównane. Kształtują się pomiędzy średnią 3,6 a 4,4.

18 Podsumowanie 3.Uczniowie są zadowoleni z udziału w innowacji. Wysoko oceniają pomoc nauczyciela, udzielanie i otrzymywanie pomocy od uczniów. Wysoko oceniają swoją pracowitość, efektywność i motywację, podkreślają trudności napotykane w nauce. Odczuwają sprawiedliwość oceniania ich wysiłków przez nauczycieli.

19 Podsumowanie 4.Rodzice akceptują innowację i są zadowoleni z udziału w niej swoich dzieci. Podkreślili rozwój kompetencji komputerowych i pracowitość uczniów oraz pozytywnie oceniają nauczyli, ich sprawiedliwość i kompetencje. Dostrzegają pozytywne zmiany uczniów w domu. 5.Nauczyciele akceptują innowację, podkreślają nowoczesność nauczania, dużą aktywność ucznia. Efekty przysposobienia do pracy oceniają na dobrym poziomie.

20 Podsumowanie 6.W sferze umiejętności uczniów nauczyciele najwyżej oceniają obsługę komputera, skuteczne komunikowanie się i współdziałanie w grupie. Większość nauczycieli odczuwa zadowolenie z pracy z uczniem i osiąganych wyników. 7.Nauczyciele przygotowują swoje zajęcia dostosowując formy i metody pracy do indywidualnych potrzeb ucznia. Stosują metody aktywizujące.

21 Wnioski Zespół dokonujący ewaluacji formułuje następujące wnioski: Innowacja pedagogiczna spotkała się z akceptacją wśród nauczycieli, rodziców i uczniów. W związku z tym wnioskujemy o dalsze kontynuowanie działań organizacyjnych i programowych w klasach 1ai i 1bi oraz uważamy za zasadne otworzenie kolejnych oddziałów zasadniczej szkoły zawodowej z innowacją.


Pobierz ppt "Ewaluacja innowacji pedagogicznej realizowanej w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Młodzieży Niepełnosprawnej w Poznaniu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google