Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Analizuje się wyniki sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Analizuje się wyniki sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego."— Zapis prezentacji:

1 Analizuje się wyniki sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego.
Ewaluacja wewnętrzna przeprowadzona w Zespole Szkół w roku szkolnym 2011/2012 Przedmiot ewaluacji obszar I Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki Wymaganie 1.1. Analizuje się wyniki sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego.

2 Kryteria ewaluacyjne Szkoła analizuje wyniki próbnych sprawdzianów klas szóstych i egzaminów klas trzecich oraz zewnętrznych sprawdzianów i egzaminów w sposób celowy ( czyli dążący do poprawy jakości swojej pracy )oraz profesjonalny ( z wykorzystaniem różnych metod adekwatnych do stawianych celów). Szkolne analizy wyników próbnych sprawdzianów i egzaminów i sprawdzianu , egzaminów zewnętrznych są użyteczne ( szkoła wdraża płynące z nich wnioski) oraz efektywne ( wdrażane wnioski przyczyniają się do wzrostu efektów kształcenia).

3 Cele ewaluacji Zebranie informacji o efektywności naszej pracy w zakresie przygotowania uczniów do sprawdzianu szóstoklasisty, egzaminu gimnazjalnego; Poprawa wyników sprawdzianu szóstoklasisty, egzaminu gimnazjalnego (jakości pracy szkoły); Modyfikacja oferty edukacyjnej.

4 Pytania kluczowe W jaki sposób analizuje się w szkole wyniki sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego? Czy nauczyciele znają wnioski i zalecenia wynikające z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu? Jakie działania są podejmowane na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych w celu wdrażania wniosków z analizy wyników? Czy uczniowie rodzice znają wnioski wynikające z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego? Jakie działania podejmują nauczyciele w celu lepszego przygotowania uczniów do sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego?

5 Baza danych Identyfikacja zasobów : wyniki sprawdzianu, egzaminu; analizy wyników sprawdzianu, egzaminu; protokoły z posiedzeń rady pedagogicznej; sprawozdania zespołów samokształceniowych; zapisy w dzienniku elektronicznym, dokumentacja wychowawcy. Metody badawcze: ankiety , wywiad, analiza dokumentów. Narzędzia badawcze : kwestionariusze ankiet dla nauczycieli, uczniów, rodziców . Grupę badawcza: uczniowie wszystkich klas szóstych i trzecich gimnazjalnych, ich rodzice, nauczyciele, dyrektor szkoły. Ramy czasowe: czerwiec 2012r.

6 Obszary badawcze Nauczyciele szkoły podstawowej -51 kwestionariuszy ankiet, Nauczyciele gimnazjum – 27, Uczniowie szkoły podstawowej – 88, Uczniowie gimnazjum – 98, Rodzice szóstoklasistów– 82, Rodzice trzecioklasistów- 98 .

7 Rodzice szóstoklasistów
Szóstoklasiści Rodzice szóstoklasistów

8 Rodzice gimnazjalistów
Gimnazjaliści

9 Rodzice szóstoklasistów
Szóstoklasiści Rodzice szóstoklasistów

10 Rodzice gimnazjalistów
Gimnazjaliści Rodzice gimnazjalistów

11 Szóstoklasiści

12 Rodzice szóstoklasistów

13 Gimnazjaliści

14 Rodzice gimnazjalistów

15 Szóstoklasiści

16 Rodzice szóstoklasistów

17 Gimnazjaliści

18 Rodzice gimnazjalistów

19 Szóstoklasiści

20 Rodzice szóstoklasistów

21 Gimnazjaliści

22 Rodzice gimnazjalistów

23 Nauczyciele szkoły podstawowej

24 Nauczyciele gimnazjum

25 Nauczyciele szkoły podstawowej Nauczyciele gimnazjum

26 Nauczyciele szkoły podstawowej Nauczyciele gimnazjum

27 Nauczyciele szkoły podstawowej Nauczyciele gimnazjum

28 Nauczyciele szkoły podstawowej

29 Nauczyciele gimnazjum

30 Nauczyciele szkoły podstawowej

31 Nauczyciele gimnazjum

32 Nauczyciele szkoły podstawowej Nauczyciele gimnazjum

33 Wnioski W szkole analizuje się wyniki prób sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego. O wynikach analiz informowani są nauczyciele, uczniowie i rodzice. Prowadzone są diagnostyczne badania uczniów klas IV szkoły podstawowej oraz I gimnazjum. Dane z egzaminów pozyskane z OKE są systematycznie gromadzone i analizowane. Nauczyciele posiadają kompetencje dotyczące analizy wyników egzaminów zewnętrznych i systematycznie je doskonalą. Szczególne znaczenie ma systematyczne opracowywanie co roku wskazówek i zaleceń do pracy na lekcjach i zajęciach dodatkowych oraz ich realizacja. Nauczyciele w zespołach przedmiotowych wypracowują wnioski do dalszej pracy na bieżąco ewaluują plany pracy dydaktyczno-wychowawczej. Nauczyciele zmieniają formy i metody swojej pracy, dostosowując je do potrzeb uczniów, modyfikują rozkłady materiału nauczania na kolejny rok szkolny. Nauczyciele, uczniowie i rodzice systematycznie zaznajamiani są z wnioskami wynikającymi z analiz próbnych i zewnętrznych sprawdzianów szóstoklasisty i egzaminów gimnazjalnych.

34 Rekomendacje Nadal systematycznie analizować wyniki sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego i wnioski wykorzystywać do dalszej pracy. Podnieść jakość kształcenia w zakresie tych umiejętności, w których wyniki uzyskane na sprawdzianie i egzaminie okazały się niższe. Doskonalić kompetencje nauczycieli związane z przygotowaniem uczniów do sprawdzianu szóstoklasisty i egzaminu gimnazjalnego ( kursy egzaminatorów). Organizować zajęcia pozalekcyjne. Wprowadzić w pracy dydaktycznej środki multimedialne. Stosować nowoczesne metody pracy, które motywują uczniów do kreatywnego myślenia i dalszej nauki.


Pobierz ppt "Analizuje się wyniki sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google