Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gimnazjum nr 56 w Poznaniu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gimnazjum nr 56 w Poznaniu"— Zapis prezentacji:

1 Gimnazjum nr 56 w Poznaniu
Samorząd Uczniowski Gimnazjum nr 56 w Poznaniu

2 W jaki sposób (i czy w ogóle) uczeń może wpływać na życie szkoły?
- biorąc udział w organizowaniu imprez klasowych - biorąc udział w organizowaniu imprez szkolnych - działając w samorządzie uczniowskim

3 Co to jest Samorząd Uczniowski?

4 „Samorząd Uczniowski to organizacja tworzona przez uczniów, rządzona przez uczniów i działająca dla uczniów.”

5 Kto wchodzi w skład Samorządu Uczniowskiego?
wszyscy uczniowie danej szkoły

6 Kogo wybieramy w czasie wyborów?

7 Zarząd Samorządu przewodniczący zastępcy członkowie zarządu

8 Zadania Zarządu Kierowanie pracami samorządu Tworzenie planu pracy
Przygotowywanie sprawozdań Podejmowanie decyzji związanych z pracą Samorządu i szkoły

9 Szkolne wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego
zostaną przeprowadzone w Gimnazjum nr 56 dnia 29 września 2011r, w godzinach od 9.00 –

10 Kandydatem na członka Zarządu SU może być
uczeń szkoły, który: uczęszcza systematycznie do szkoły, ma dobre wyniki w nauce oraz zachowanie zgodne z prawem szkolnym. 2. Kandydatów mogą zgłaszać: poszczególne klasy, organizacje uczniowskie i koła zainteresowań działające w szkole, grupy koleżeńskie, samodzielny kandydat. 3. Prawo umieszczenia na liście wyborczej mają kandydaci którzy: zbiorą 10 podpisów, zostaną zgłoszeni przez organizację działającą na terenie szkoły, zostaną poleceni przez swoją klasę i wychowawcę, lub zgłoszą się samodzielnie, muszą posiadać opracowany program wyborczy, zgłoszą się najpóźniej na 7 dni przed ustaloną datą wyborów.

11 4. Zgłoszenie kandydata musi zawierać imię, nazwisko, wiek ,klasę oraz opinię polecającą.
5. Zgłoszenia można składać do przewodniczącego Samorządu lub opiekuna Samorządu. 6. Akcja wyborcza kandydatów i ich zwolenników może być prowadzona od momentu zgłoszenia kandydata do dnia poprzedzającego datę wyborów. 7. W ramach kampanii wyborczej kandydaci prezentują się m.in. w audycjach, na plakatach, gazetkach itp.

12 Czy osoba, która nie zostanie wybrana do Zarządu
może brać udział w pracach samorządu? Oczywiście ponieważ samorząd to wszyscy uczniowie w szkole i każdy może włączyć się w podejmowane działania

13 Dlaczego warto pracować w Samorządzie
…? Można wpłynąć na wygląd i klimat szkoły Można działać dla dobra innych Dlaczego warto pracować w Samorządzie Można się sprawdzić w roli organizatora Można mieć wpływ na imprezy organizowane w szkole

14 Samorząd w roku 2010/2011

15 W roku 2010/2011 Samorząd Uczniowski zorganizował
następujące imprezy dla uczniów: Dzień Chłopca Dzień Nauczyciela Andrzejki Mikołajki Walentynki Dyskoteka walentynkowa Dzień Kobiet Konkurs wiosenny (gazetka, ekologiczna Marzanna)

16 Uroczystości i ważne wydarzenia szkolne,
w których brał udział Samorząd: Rozpoczęcie roku szkolnego Święto Patrona Szkoły Uroczyste otwarcie e-klasy Udział w uroczystościach z okazji Rocznicy Odzyskania Niepodległości Drzwi otwarte Udział w uroczystościach w Forcie VII Udział w paradzie z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja Projekt „Wiem jak ratować życie” Konferencja geogebry Festiwal Nauki

17 W tym roku czekamy na Ciebie i Twoje pomysły

18 Opiekun Samorządu Uczniowskiego: Monika Matuszak
Przygotowała: Opiekun Samorządu Uczniowskiego: Monika Matuszak


Pobierz ppt "Gimnazjum nr 56 w Poznaniu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google