Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006 i Fundusze UE 2007 - 2013 Minister Rozwoju Regionalnego Grażyna Gęsicka Minister Rozwoju.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006 i Fundusze UE 2007 - 2013 Minister Rozwoju Regionalnego Grażyna Gęsicka Minister Rozwoju."— Zapis prezentacji:

1 1 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego i Fundusze UE Minister Rozwoju Regionalnego Grażyna Gęsicka Minister Rozwoju Regionalnego Seminarium Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Kraków, 14 grudnia 2006 r.

2 2 Dostępne środki

3 3 91,1% 30,5 % Stan wdrażania na

4 4 Stan wdrażania ZPORR na na

5 5 Stan wdrażania ZPORR na

6 6 Stan wdrażania ZPORR na

7 7 Stan wdrażania ZPORR na

8 8 Realizacja ZPORR w Małopolsce na Beneficjenci Projekty objęte umowami Całkowita alokacja ZPORR (185 mln euro) Województwo Małopolskie Źródło: Konferencja dla członków Małopolskiej sieci koordynatorów, Urząd Miejski Województwa Małopolskiego, Fundusze strukturalne w Małopolsce w perspektywie

9 9 Finansowanie rozwoju Polski Środki UE i środki krajowe mld euro

10 10 Krajowy Program Reforma Krajowy Raport nt. Zabezpieczenia Społecznego i Integracji Społecznej Program Konwergencji Inne strategie (sektorowe, regionalne, prze- strzenne i inne) Narodowa Strategia Spójności (NSRO) 16 RPO PO Infrastruktura i Środowisko PO Kapitał Ludzki PO Innowacyjna Gospodarka PO Rozwój Polski Wschodniej PO Europejskiej Współpracy Terytorialnej PO Pomoc techniczna Strategia Rozwoju Kraju Krajowy Plan Strategiczny dla Obszarów Wiejskich PO Rozwój Obszarów Wiejskich Strategia Rozwoju Rybołówstwa PO Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich Cele i kierunki rozwoju 2007 – 2015 Dokumenty

11 11 Cele NSS i programy operacyjne Cele NSS i programy operacyjne

12 12 Głównym warunkiem realizacji wyzwań Strategii Lizbońskiej będzie podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw Nakłady NSS na realizację Strategii Lizbońskiej

13 13 Konkurencyjność i innowacyjność przedsiębiorstw – kluczowe instrumenty PO Innowacyjna Gospodarka – kluczowy instrument (96% środków UE na Strategię Lizbońską) - zwiększenie inwestycji w B+R - rozwój współpracy między sferą B+R a przedsiębiorstwami - wdrażanie kompleksowych narzędzi wsparcia doradczego i finansowego MŚP PO Kapitał Ludzki (79% środków UE na Strategię Lizbońską) - wzmocnienie zdolności adaptacyjnych przedsiębiorców i pracowników - przekazanie realizacji wybranych priorytetów na poziom regionalny PO Infrastruktura i Środowisko ( 66% środków UE na Strategię Lizbońską) - zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Polski dzięki nakładom na szeroko rozumianą infrastrukturę, w tym w zakresie szkolnictwa wyższego RPO (40% środków na realizację Strategii Lizbońskiej) - zróżnicowanie nakładów w zależności od regionalnych potrzeb rozwojowych PO Rozwój Polski Wschodniej - wzmocnione wsparcie regionów o największym zapóźnieniu rozwojowym

14 14 Alokacja ogółem – ponad 9,7 mld euro 96% (9,3 mld euro) na Strategię Lizbońską Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Beneficjenci – podział środków (%)

15 15 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Alokacja ogółem – ponad 11,5 mld euro 79% (9 mld euro ) na Strategię Lizbońską Komponent krajowy - 39% (4,5 mld euro) - działania horyzontalne Zatrudnienie i integracja społecznaZatrudnienie i integracja społeczna Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstwRozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw Wysoka jakość edukacjiWysoka jakość edukacji Dobre rządzenieDobre rządzenie Profilaktyka, promocja i poprawa stanu zdrowia ludności w wieku produkcyjnymProfilaktyka, promocja i poprawa stanu zdrowia ludności w wieku produkcyjnym Komponent regionalny - 61% (7 mld euro) – zgodnie z potrzebami regionów (dla województwa małopolskiego mln euro ) Rynek pracy otwarty dla wszystkichRynek pracy otwarty dla wszystkich Regionalne kadry gospodarkiRegionalne kadry gospodarki Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionachRozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Partnerstwo na rzecz rozwoju obszarów wiejskichPartnerstwo na rzecz rozwoju obszarów wiejskich

16 16 Alokacja ogółem – ponad 36 mld euro 66% (24 mld euro) na Strategię Lizbońską Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Cel główny Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej Cele szczegółowe 1. Budowa infrastruktury z uwzględnieniem wymogów ochrony środowiska 2. Zwiększenie dostępności głównych ośrodków gospodarczych w Polsce 3. Zapewnienie długookresowego bezpieczeństwa energetycznego 4. Wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa kulturowego 5. Wspieranie dobrego poziomu zdrowia zasobów pracy 6. Rozwój nowoczesnych ośrodków akademickich

17 17 Podział środków Unii Europejskiej na programy regionalne Podział środków UE na programy regionalne WojewództwoEFRR w mln euroEFS mln euroEFRR+EFS Dolnośląskie1213,2386,41599,6 Kujawsko-Pomorskie951318,81269,8 Lubelskie1155,9407,61563,5 Lubuskie439,1142,4581,5 Łódzkie863,8401,31265,1 Małopolskie1147,7470,21617,9 Mazowieckie1831,5722,22553,7 Opolskie427,2138,8566,0 Podkarpackie1136,3344,21480,5 Podlaskie636,2207,3843,5 Pomorskie885,1298,91184,0 Śląskie1570,4587,62158,0 Świętokrzyskie725,8252,8978,6 Warmińsko-Mazurskie1036,6249,01285,6 Wielkopolskie1130,3482,41612,7 Zachodniopomorskie835,4244,01079,4 P O L S K A15985,55653,921639,4

18 18 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "1 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006 i Fundusze UE 2007 - 2013 Minister Rozwoju Regionalnego Grażyna Gęsicka Minister Rozwoju."

Podobne prezentacje


Reklamy Google