Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006 i Fundusze UE 2007 - 2013 Minister Rozwoju Regionalnego Grażyna Gęsicka Minister Rozwoju.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006 i Fundusze UE 2007 - 2013 Minister Rozwoju Regionalnego Grażyna Gęsicka Minister Rozwoju."— Zapis prezentacji:

1 1 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006 i Fundusze UE 2007 - 2013 Minister Rozwoju Regionalnego Grażyna Gęsicka Minister Rozwoju Regionalnego Seminarium Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Kraków, 14 grudnia 2006 r.

2 2 Dostępne środki 2004 - 2006

3 3 91,1% 30,5 % Stan wdrażania na 31.10.2006

4 4 Stan wdrażania ZPORR na 30.11.2006 na 30.11.2006

5 5 Stan wdrażania ZPORR na 30.11.2006

6 6 Stan wdrażania ZPORR na 30.11.2006

7 7 Stan wdrażania ZPORR na 31.06.2006

8 8 Realizacja ZPORR w Małopolsce na 20.11.2006 Beneficjenci Projekty objęte umowami Całkowita alokacja ZPORR (185 mln euro) Województwo Małopolskie Źródło: Konferencja dla członków Małopolskiej sieci koordynatorów, Urząd Miejski Województwa Małopolskiego, 28.11.2006. Fundusze strukturalne w Małopolsce w perspektywie 2007- 2013.

9 9 Finansowanie rozwoju Polski 2007 - 2015 Środki UE i środki krajowe mld euro

10 10 Krajowy Program Reforma Krajowy Raport nt. Zabezpieczenia Społecznego i Integracji Społecznej Program Konwergencji Inne strategie (sektorowe, regionalne, prze- strzenne i inne) Narodowa Strategia Spójności (NSRO) 16 RPO PO Infrastruktura i Środowisko PO Kapitał Ludzki PO Innowacyjna Gospodarka PO Rozwój Polski Wschodniej PO Europejskiej Współpracy Terytorialnej PO Pomoc techniczna Strategia Rozwoju Kraju 2007 - 2015 Krajowy Plan Strategiczny dla Obszarów Wiejskich PO Rozwój Obszarów Wiejskich Strategia Rozwoju Rybołówstwa PO Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich Cele i kierunki rozwoju 2007 – 2015 Dokumenty

11 11 Cele NSS i programy operacyjne 2007 - 2013 Cele NSS i programy operacyjne 2007 - 2013

12 12 Głównym warunkiem realizacji wyzwań Strategii Lizbońskiej będzie podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw Nakłady NSS na realizację Strategii Lizbońskiej

13 13 Konkurencyjność i innowacyjność przedsiębiorstw – kluczowe instrumenty PO Innowacyjna Gospodarka – kluczowy instrument (96% środków UE na Strategię Lizbońską) - zwiększenie inwestycji w B+R - rozwój współpracy między sferą B+R a przedsiębiorstwami - wdrażanie kompleksowych narzędzi wsparcia doradczego i finansowego MŚP PO Kapitał Ludzki (79% środków UE na Strategię Lizbońską) - wzmocnienie zdolności adaptacyjnych przedsiębiorców i pracowników - przekazanie realizacji wybranych priorytetów na poziom regionalny PO Infrastruktura i Środowisko ( 66% środków UE na Strategię Lizbońską) - zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Polski dzięki nakładom na szeroko rozumianą infrastrukturę, w tym w zakresie szkolnictwa wyższego RPO (40% środków na realizację Strategii Lizbońskiej) - zróżnicowanie nakładów w zależności od regionalnych potrzeb rozwojowych PO Rozwój Polski Wschodniej - wzmocnione wsparcie regionów o największym zapóźnieniu rozwojowym

14 14 Alokacja ogółem – ponad 9,7 mld euro 96% (9,3 mld euro) na Strategię Lizbońską Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Beneficjenci – podział środków (%)

15 15 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Alokacja ogółem – ponad 11,5 mld euro 79% (9 mld euro ) na Strategię Lizbońską Komponent krajowy - 39% (4,5 mld euro) - działania horyzontalne Zatrudnienie i integracja społecznaZatrudnienie i integracja społeczna Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstwRozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw Wysoka jakość edukacjiWysoka jakość edukacji Dobre rządzenieDobre rządzenie Profilaktyka, promocja i poprawa stanu zdrowia ludności w wieku produkcyjnymProfilaktyka, promocja i poprawa stanu zdrowia ludności w wieku produkcyjnym Komponent regionalny - 61% (7 mld euro) – zgodnie z potrzebami regionów (dla województwa małopolskiego - 470 mln euro ) Rynek pracy otwarty dla wszystkichRynek pracy otwarty dla wszystkich Regionalne kadry gospodarkiRegionalne kadry gospodarki Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionachRozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Partnerstwo na rzecz rozwoju obszarów wiejskichPartnerstwo na rzecz rozwoju obszarów wiejskich

16 16 Alokacja ogółem – ponad 36 mld euro 66% (24 mld euro) na Strategię Lizbońską Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Cel główny Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej Cele szczegółowe 1. Budowa infrastruktury z uwzględnieniem wymogów ochrony środowiska 2. Zwiększenie dostępności głównych ośrodków gospodarczych w Polsce 3. Zapewnienie długookresowego bezpieczeństwa energetycznego 4. Wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa kulturowego 5. Wspieranie dobrego poziomu zdrowia zasobów pracy 6. Rozwój nowoczesnych ośrodków akademickich

17 17 Podział środków Unii Europejskiej na programy regionalne Podział środków UE na programy regionalne WojewództwoEFRR w mln euroEFS mln euroEFRR+EFS Dolnośląskie1213,2386,41599,6 Kujawsko-Pomorskie951318,81269,8 Lubelskie1155,9407,61563,5 Lubuskie439,1142,4581,5 Łódzkie863,8401,31265,1 Małopolskie1147,7470,21617,9 Mazowieckie1831,5722,22553,7 Opolskie427,2138,8566,0 Podkarpackie1136,3344,21480,5 Podlaskie636,2207,3843,5 Pomorskie885,1298,91184,0 Śląskie1570,4587,62158,0 Świętokrzyskie725,8252,8978,6 Warmińsko-Mazurskie1036,6249,01285,6 Wielkopolskie1130,3482,41612,7 Zachodniopomorskie835,4244,01079,4 P O L S K A15985,55653,921639,4

18 18 Dziękuję za uwagę www.mrr.gov.plwww.zporr.gov.pl


Pobierz ppt "1 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006 i Fundusze UE 2007 - 2013 Minister Rozwoju Regionalnego Grażyna Gęsicka Minister Rozwoju."

Podobne prezentacje


Reklamy Google