Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podsumowanie rocznych spotkań Instytucji Zarządzających z Komisję Europejską nt. realizacji PO w 2007 roku Komitet Koordynacyjny NSRO Warszawa, 17 grudnia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podsumowanie rocznych spotkań Instytucji Zarządzających z Komisję Europejską nt. realizacji PO w 2007 roku Komitet Koordynacyjny NSRO Warszawa, 17 grudnia."— Zapis prezentacji:

1 Podsumowanie rocznych spotkań Instytucji Zarządzających z Komisję Europejską nt. realizacji PO w 2007 roku Komitet Koordynacyjny NSRO Warszawa, 17 grudnia 2008 r. Projekt częściowo finansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

2 14 października – PO Pomoc Techniczna 15 października – PO Kapitał Ludzki 16 października – PO Innowacyjna Gospodarka 22 października – PO Rozwój Polski Wschodniej 22-24 października – Regionalne Programy Operacyjne 4-5 listopada – PO Infrastruktura i Środowisko Harmonogram spotkań

3 Kwestie poruszone podczas spotkania: Wspieranie projektów kluczowych Funkcjonowanie KSI (SIMIK 07-13) Zdolność instytucjonalna w systemie wdrażania NSRO 2007-2013 Rozszerzenie listy beneficjentów PO POPT Sposób finansowania pracowników, których zakres obowiązków dotyczy realizacji PWW i NSRO PO Pomoc Techniczna

4 Kwestie poruszone podczas spotkania: Restrukturyzacja sektora nauki Projekty w zakresie ICT Proces selekcji projektów Pomoc publiczna Stan przygotowania (realizacji) projektów indywidualnych oraz projektów dużych w PO Krajowy Fundusz Kapitałowy Zdolność instytucjonalna PO Innowacyjna Gospodarka

5 Kwestie poruszone podczas spotkania: Uwagi i komentarze KE do sprawozdania rocznego z realizacji PO KL (o jakie elementy należałoby rozszerzyć sprawozdanie) Wybrane zagadnienia z obszarów edukacji, szkolnictwa wyższego i dobrego rządzenia Podejście województw do wybranych obszarów wyzwań w ramach Priorytetów VI-IX Funkcjonowanie KSI (SIMIK 07-13) PO Kapitał Ludzki (2)

6 Kwestie wymagające uzgodnienia: Interim targets - kwestia wartości wskaźników dla połowy okresu programowania Priorytet V – kwestia dodatkowych raportów z działań Dezagregacja regionalnych wskaźników PO Kapitał Ludzki

7 Kwestie poruszone podczas spotkania: Koordynacja z innymi PO i RPO Kryteria wyboru projektów Inicjatywa JEREMIE Polityki horyzontalne PO Rozwój Polski Wschodniej

8 Regionalne Programy Operacyjne Kwestie problemowe: Pomoc publiczna Ocena oddziaływania na środowisko Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych Kryteria wyboru projektów Eksperci do wyboru projektów Inicjatywa JEREMIE

9 Podczas spotkania poruszono m.in. następujące kwestie: Podczas spotkania poruszono m.in. następujące kwestie: Przygotowanie projektów w formule project pipeline Pomoc publiczna – zakres stosowania i postęp w przygotowaniu programów pomocowych Komplementarność działań w POIŚ i innych programach Przygotowywanie dokumentacji z zakresu oceny oddziaływania na środowisko PO Infrastruktura i Środowisko

10 Wnioski/zalecenia, które powinny zostać przyjęte przez KM Prezentacja wskaźników Analiza jakościowa Kwestie dot. transpozycji dyrektyw UE Monitorowanie równości szans w szerszym zakresie i na różnych polach Wkład programu w sensie ilościowym i jakościowym w realizację celów Strategii Lizbońskiej Rekomendacje KE do sprawozdań rocznych z realizacji PO w 2007 r. (1)

11 Opis komplementarności projektów i mechanizmów koordynacji Linii demarkacyjnej na etapie wyboru projektów Kontrola krzyżowa Promocja i informacja Postęp finansowy Duże projekty Rekomendacje KE do sprawozdań rocznych z realizacji PO w 2007 r. (2)

12 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4 www.mrr.gov.pl www.funduszestrukturalne.gov.pl


Pobierz ppt "Podsumowanie rocznych spotkań Instytucji Zarządzających z Komisję Europejską nt. realizacji PO w 2007 roku Komitet Koordynacyjny NSRO Warszawa, 17 grudnia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google