Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 lipiec - 31 grudzień 2015 Prezydencja Luksemburga w Radzie Unii Europejskiej Unia dla Obywateli.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 lipiec - 31 grudzień 2015 Prezydencja Luksemburga w Radzie Unii Europejskiej Unia dla Obywateli."— Zapis prezentacji:

1 1 lipiec - 31 grudzień 2015 Prezydencja Luksemburga w Radzie Unii Europejskiej Unia dla Obywateli

2  12. Prezydencja Luksemburga w Radzie UE (poprzednia 2005)  Zmieniony kontekst instytucjonalny (Lizbona 01.12.2009) Stały Przewodniczący Rady Europejskiej Wysoka Przedstawicielka Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa Nowe kompetencje UE Nowa instytucjonalna równowaga sił Wyjątkowa okazja do dalszego rozwoju projektu integracji europejskiej, przy podejściu praktycznym i zorientowanym na cel Kontekst 2

3  Nieformalne spotkania ministrów, spotkania wysokich urzędników, ekspertów, konferencje, seminaria…  Łącznie 237 wydarzeń, w tym 21 na poziomie ministerialnym  Ok. 27.000 uczestników w 37 różnych miejscach w Luksemburgu z łącznie 97 salami konferencyjnymi  Ok. 6.875 delegacji podczas 6-miesięcznej Prezydencji Podczas Prezydencji - wiele wydarzeń 3

4  Historyczna siedziba instytucji europejskich (Komisja Europejska, Rada Unii Europejskiej, EBI, ESM, Europejski Trybunał Sprawiedliwości, Europejski Trybunał Obrachunkowy, Eurostat, Sekretariat Parlamentu Europejskiego i in.)  Wielokulturowe i otwarte na świat europejskie miasto  Kluczowa rola dla rozwoju Unii Europejskiej  Dynamiczna stolica z tysiącletnią historią  Twierdza i Stare Miasto Luksemburga należą do światowego dziedzictwa kultury UNESCO Luksemburg – europejska stolica 4

5  Słuchać obywateli  Wspierać przedsiębiorstwa  Współpracować z partnerami i instytucjami … stosować podstawowe wartości Luksemburga – otwartość, dynamikę i wiarygodność – w ramach Prezydencji w Radzie i w służbie Unii Europejskiej Unia dla Obywateli – Prezydencja stawia obywateli w centrum europejskiego projektu 5

6  Strategiczna Agenda Unii w czasach przemian (06. 2014): priorytety na najbliższe 5 lat  Wytyczne nowej Komisji Europejskiej i jej roczny program pracy na 2015  Program trio prezydencji (IT, LV, LU) Podstawy programu luksemburskiej Prezydencji 6

7  Uwolnienie inwestycji dla większego wzrostu i zatrudnienia  Pogłębienie społecznego wymiaru Europy  Lepsze radzenie sobie z migracją – połączenie wolności, prawa i bezpieczeństwa  Ożywienie dynamiki jednolitego rynku poprzez cyfryzację  Ukierunkowanie europejskiej konkurencyjności na wymiar globalny i transparentny  Wspieranie zasady zrównoważonego rozwoju  Wzmocnienie obecności Unii Europejskiej na świecie Główne priorytety luksemburskiej prezydencji 7

8  Ofensywa inwestycyjna dla Europy, łącznie z Europejskim Funduszem Inwestycji Strategicznych (EFIS)  wzmocnienie przewidywalności regulacyjnych warunków ramowych i likwidacja przeszkód dla inwestycji  Stworzenie unii rynków kapitałowych  Uzupełnienie przepisów dotyczących usług finansowych (reformy strukturalne w sektorze bankowym)  Wdrożenie rzeczywistej europejskiej polityki przemysłowej  Akcent na badania i innowacje Uwolnienie inwestycji dla większego wzrostu i zatrudnienia 8

9  Wspieranie idei Europy „z potrójnym społecznym statusem A”  Wznowienie dialogu społecznego  Priorytet dla inwestycji w sprawy społeczne, w szczególności inwestycji w kapitał ludzki  Poprawa wydajności rynków pracy  Wzmocnienie społecznego wymiaru Unii Gospodarczej i Walutowej  Wzmocnienie zasady równouprawnienia płci (gospodarka, polityka)  Poprawa zdrowia obywateli (dostęp do pewnych i pełnowartościowych produktów medycznych) Pogłębienie społecznego wymiaru Europy 9

10  Zdecydowane działania w obszarze migracji celem ratowania ludzkiego życia i prowadzenia efektywnej polityki imigracyjnej („Europejska Agenda Migracji“)  Walka z terroryzmem („Europejski System Wymiany Informacji o Pasażerach”, PNR)  Wdrożenie nowej Strategii bezpieczeństwa wewnętrznego UE (2015-2020)  Zwalczanie przestępczości zorganizowanej, utworzenie europejskiej prokuratury  Wspieranie dialogu między państwami członkowskimi na temat praworządności  Reforma Trybunału Sprawiedliwości UE  Reforma ram prawnych dla ochrony danych osobowych  Współpraca w obszarach prawa procesowego i rodzinnego Lepsze radzenie sobie z migracją – wzajemne połączenie wolności, prawa i bezpieczeństwa 10

11  Rozwój jednolitego rynku cyfrowego poprzez likwidację barier i przeszkód  Rozwój prawdziwego i całkowicie zintegrowanego jednolitego rynku  MŚP w centrum polityki jednolitego rynku  Wsparcie dla realizacji unii energetycznej (dobre „Governance“, długofalowe przekształcenie systemu energetycznego, badania i innowacje w obszarze energii odnawialnych i wydajności energetycznej)  Wsparcie zrównoważonej i odpowiedzialnej społecznie mobilności Ożywienie dynamiki jednolitego rynku poprzez cyfryzację 11

12  Dopełnienie Unii Gospodarczej i Walutowej (sprawozdanie czterech przewodniczących)  Walka z oszustwami podatkowymi na poziomie globalnym poprzez ustanowienie „level playing field“ o zasięgu światowym  Wsparcie transparentności i wymiany informacji w odniesieniu do zasad podatkowych  Kontynuacja i spójność w obszarze polityki handlowej  TTIP (Transatlantyckie Partnerstwo Handlowe i Inwestycyjne): maksymalna transparentność Nadanie europejskiej konkurencyjności globalnych i transparentnych ram 12

13  Wspieranie zrównoważonego rozwoju gospodarczego, który służy obywatelom  Wspieranie innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki cyrkulacyjnej  Ambitne wsparcie procesu COP21 (21. Konferencja stron ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych o zmianach klimatu) i nadzwyczajnego szczytu dla zrównoważonego rozwoju (Nowy Jork, wrzesień 2015)  Stworzenie podstaw dla wdrożenia celów zrównoważonego rozwoju  Zrównoważony rozwój jako podstawowa zasada w obszarach rolnictwa i rybołówstwa Wspieranie zrównoważonego rozwoju 13

14  Pełne wsparcie dla Wysokiej Przedstawicielki UE do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa  Pogłębienie istniejących stosunków z partnerami  Kontynuacja rokowań akcesyjnych z Turcją, Czarnogórą i Serbią  Wsparcie dla postępów byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, Albanii, Bośni i Hercegowiny oraz Kosowa na europejskiej drodze  Odnowienie europejskiej polityki sąsiedztwa  Wsparcie spójności środków politycznych służących rozwojowi (2015: Europejski Rok Rozwoju)  Organizacja spotkania ministrów spraw zagranicznych Europa- Azja (ASEM) w listopadzie 2015 r. w Luksemburgu Wzmocnienie obecności Unii Europejskiej na świecie 14

15 Konsulat Honorowy Wielkiego Księstwa Luksemburg we Wrocławiu ul. Rzeźnicza 32-33, II p. | 50-130 Wrocław tel. 71 346 70 87 | e-mail: luxemburg@bramorski.pl Dziękujemy za uwagę!


Pobierz ppt "1 lipiec - 31 grudzień 2015 Prezydencja Luksemburga w Radzie Unii Europejskiej Unia dla Obywateli."

Podobne prezentacje


Reklamy Google