Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prezydencja Luksemburga w Radzie Unii Europejskiej Unia dla Obywateli

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prezydencja Luksemburga w Radzie Unii Europejskiej Unia dla Obywateli"— Zapis prezentacji:

1 Prezydencja Luksemburga w Radzie Unii Europejskiej Unia dla Obywateli
1 lipiec - 31 grudzień 2015

2 Kontekst 12. Prezydencja Luksemburga w Radzie UE (poprzednia 2005)
Zmieniony kontekst instytucjonalny (Lizbona ) Stały Przewodniczący Rady Europejskiej Wysoka Przedstawicielka Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa Nowe kompetencje UE Nowa instytucjonalna równowaga sił Wyjątkowa okazja do dalszego rozwoju projektu integracji europejskiej, przy podejściu praktycznym i zorientowanym na cel

3 Podczas Prezydencji - wiele wydarzeń
Nieformalne spotkania ministrów, spotkania wysokich urzędników, ekspertów, konferencje, seminaria… Łącznie 237 wydarzeń, w tym 21 na poziomie ministerialnym Ok uczestników w 37 różnych miejscach w Luksemburgu z łącznie 97 salami konferencyjnymi Ok delegacji podczas 6-miesięcznej Prezydencji

4 Luksemburg – europejska stolica
Historyczna siedziba instytucji europejskich (Komisja Europejska, Rada Unii Europejskiej, EBI, ESM, Europejski Trybunał Sprawiedliwości, Europejski Trybunał Obrachunkowy, Eurostat, Sekretariat Parlamentu Europejskiego i in.) Wielokulturowe i otwarte na świat europejskie miasto Kluczowa rola dla rozwoju Unii Europejskiej Dynamiczna stolica z tysiącletnią historią Twierdza i Stare Miasto Luksemburga należą do światowego dziedzictwa kultury UNESCO

5 Unia dla Obywateli – Prezydencja stawia obywateli w centrum europejskiego projektu
Słuchać obywateli Wspierać przedsiębiorstwa Współpracować z partnerami i instytucjami … stosować podstawowe wartości Luksemburga – otwartość, dynamikę i wiarygodność – w ramach Prezydencji w Radzie i w służbie Unii Europejskiej

6 Podstawy programu luksemburskiej Prezydencji
Strategiczna Agenda Unii w czasach przemian ( ): priorytety na najbliższe 5 lat Wytyczne nowej Komisji Europejskiej i jej roczny program pracy na 2015 Program trio prezydencji (IT, LV, LU)

7 Główne priorytety luksemburskiej prezydencji
Uwolnienie inwestycji dla większego wzrostu i zatrudnienia Pogłębienie społecznego wymiaru Europy Lepsze radzenie sobie z migracją – połączenie wolności, prawa i bezpieczeństwa Ożywienie dynamiki jednolitego rynku poprzez cyfryzację Ukierunkowanie europejskiej konkurencyjności na wymiar globalny i transparentny Wspieranie zasady zrównoważonego rozwoju Wzmocnienie obecności Unii Europejskiej na świecie

8 Uwolnienie inwestycji dla większego wzrostu i zatrudnienia
Ofensywa inwestycyjna dla Europy, łącznie z Europejskim Funduszem Inwestycji Strategicznych (EFIS) wzmocnienie przewidywalności regulacyjnych warunków ramowych i likwidacja przeszkód dla inwestycji Stworzenie unii rynków kapitałowych Uzupełnienie przepisów dotyczących usług finansowych (reformy strukturalne w sektorze bankowym) Wdrożenie rzeczywistej europejskiej polityki przemysłowej Akcent na badania i innowacje

9 Pogłębienie społecznego wymiaru Europy
Wspieranie idei Europy „z potrójnym społecznym statusem A” Wznowienie dialogu społecznego Priorytet dla inwestycji w sprawy społeczne, w szczególności inwestycji w kapitał ludzki Poprawa wydajności rynków pracy Wzmocnienie społecznego wymiaru Unii Gospodarczej i Walutowej Wzmocnienie zasady równouprawnienia płci (gospodarka, polityka) Poprawa zdrowia obywateli (dostęp do pewnych i pełnowartościowych produktów medycznych)

10 Lepsze radzenie sobie z migracją – wzajemne połączenie wolności, prawa i bezpieczeństwa
Zdecydowane działania w obszarze migracji celem ratowania ludzkiego życia i prowadzenia efektywnej polityki imigracyjnej („Europejska Agenda Migracji“) Walka z terroryzmem („Europejski System Wymiany Informacji o Pasażerach”, PNR) Wdrożenie nowej Strategii bezpieczeństwa wewnętrznego UE ( ) Zwalczanie przestępczości zorganizowanej, utworzenie europejskiej prokuratury Wspieranie dialogu między państwami członkowskimi na temat praworządności Reforma Trybunału Sprawiedliwości UE Reforma ram prawnych dla ochrony danych osobowych Współpraca w obszarach prawa procesowego i rodzinnego

11 Ożywienie dynamiki jednolitego rynku poprzez cyfryzację
Rozwój jednolitego rynku cyfrowego poprzez likwidację barier i przeszkód Rozwój prawdziwego i całkowicie zintegrowanego jednolitego rynku MŚP w centrum polityki jednolitego rynku Wsparcie dla realizacji unii energetycznej (dobre „Governance“, długofalowe przekształcenie systemu energetycznego, badania i innowacje w obszarze energii odnawialnych i wydajności energetycznej) Wsparcie zrównoważonej i odpowiedzialnej społecznie mobilności

12 Nadanie europejskiej konkurencyjności globalnych i transparentnych ram
Dopełnienie Unii Gospodarczej i Walutowej (sprawozdanie czterech przewodniczących) Walka z oszustwami podatkowymi na poziomie globalnym poprzez ustanowienie „level playing field“ o zasięgu światowym Wsparcie transparentności i wymiany informacji w odniesieniu do zasad podatkowych Kontynuacja i spójność w obszarze polityki handlowej TTIP (Transatlantyckie Partnerstwo Handlowe i Inwestycyjne): maksymalna transparentność

13 Wspieranie zrównoważonego rozwoju
Wspieranie zrównoważonego rozwoju gospodarczego, który służy obywatelom Wspieranie innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki cyrkulacyjnej Ambitne wsparcie procesu COP21 (21. Konferencja stron ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych o zmianach klimatu) i nadzwyczajnego szczytu dla zrównoważonego rozwoju (Nowy Jork, wrzesień 2015) Stworzenie podstaw dla wdrożenia celów zrównoważonego rozwoju Zrównoważony rozwój jako podstawowa zasada w obszarach rolnictwa i rybołówstwa

14 Wzmocnienie obecności Unii Europejskiej na świecie
Pełne wsparcie dla Wysokiej Przedstawicielki UE do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa Pogłębienie istniejących stosunków z partnerami Kontynuacja rokowań akcesyjnych z Turcją, Czarnogórą i Serbią Wsparcie dla postępów byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, Albanii, Bośni i Hercegowiny oraz Kosowa na europejskiej drodze Odnowienie europejskiej polityki sąsiedztwa Wsparcie spójności środków politycznych służących rozwojowi (2015: Europejski Rok Rozwoju) Organizacja spotkania ministrów spraw zagranicznych Europa-Azja (ASEM) w listopadzie 2015 r. w Luksemburgu

15 Dziękujemy za uwagę! Konsulat Honorowy Wielkiego Księstwa Luksemburg we Wrocławiu ul. Rzeźnicza 32-33, II p. | Wrocław tel |


Pobierz ppt "Prezydencja Luksemburga w Radzie Unii Europejskiej Unia dla Obywateli"

Podobne prezentacje


Reklamy Google