Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Unia Europejska Oparta na trzech filarach I filar-gospodarczy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Unia Europejska Oparta na trzech filarach I filar-gospodarczy"— Zapis prezentacji:

1 Unia Europejska Oparta na trzech filarach I filar-gospodarczy
a) unia gospodarcza i walutowa b) unia celna c) rynek wewnętrzny i rynek jednolity d) wspólna polityka rolna i strukturalna

2 Unia Europejska-kontynuacja
II filar-polityczny wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa III filar-prawny wspólny wymiar sprawiedliwości i spraw wewnętrznych

3 Podstawowe wartości Unii Europejskiej
Wolny przepływ osób Wolny przepływ usług Wolny przepływ towarów Wolny przepływ kapitału Wolny przepływ informacji i idei

4 Instytucje Unii Europejskiej
Rada Europy Rada Unii Europejskiej Komisja Europejska Parlament Europejski Trybunał Sprawiedliwości Trybunał Obrachunkowy Komitet Ekonomiczno-Społeczny Komitet Regionów

5 Instytucje Unii Europejskiej
Stały Komitet do spraw łańcucha pokarmowego (zdrowia publicznego) i zdrowia zwierząt. Europejski Urząd ds. bezpieczeństwa żywności *Komitety naukowe *Komórki oceny ryzyka *Służby kontrolne i inspekcyjne

6 Rola Stałego Komitetu Przygotowanie projektów decyzji
Przygotowania planów zwalczania chorób Ocena sytuacji sanitarnej UE i krajów III. Przygotowanie planów nadzoru

7 Wspólna Polityka Rolna -cele
Zapewnienie rolnictwu odpowiedniego poziomu dochodów i warunków życia Wspieranie postępu technicznego w rolnictwie Ochrona rynku rolnego Zwiększenie wydajności po przez koncentracje środków produkcji Uprzywilejowanie handlu wewnątrzunijnego ze wspólną ochroną celną,weterynaryjną,fitosanitarną

8 Zasady Wspólnej Polityki Rolnej
Swobodny przepływ produktów rolnych pomiędzy państwami UE Pierwszeństwo na wspólnym rynku (jednolitym) produktów wspólnotowych . Wysokie wymagania w stosunku do produktów importowanych Wspólne finansowanie polityki rolnej z budżetu UE.

9 Instrumenty Wspólnej Polityki Rolnej
Wsparcie cenowe na produkty rolne. Dopłaty bezpośrednie dla producentów rolnych Kontrola podaży (kwotowanie,odłogowanie) Kontrola importu towarów rolno-spożywczych.


Pobierz ppt "Unia Europejska Oparta na trzech filarach I filar-gospodarczy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google