Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OSTROŁĘKA 17.03. 2010 Szlachectwo zobowiązuje Zespół Szkół Nr 5 im. Unii Europejskiej w Ostrołęce.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OSTROŁĘKA 17.03. 2010 Szlachectwo zobowiązuje Zespół Szkół Nr 5 im. Unii Europejskiej w Ostrołęce."— Zapis prezentacji:

1

2 OSTROŁĘKA Szlachectwo zobowiązuje Zespół Szkół Nr 5 im. Unii Europejskiej w Ostrołęce

3 OSTROŁĘKA 2010 Jaki jest, co wiemy o Waszym Patronie? Zespół Szkół Nr 5 im. Unii Europejskiej w Ostrołęce

4 OSTROŁĘKA 2010 Została ogłoszona nowa strategia rozwoju UE 2020 Zespół Szkół Nr 5 im. Unii Europejskiej w Ostrołęce UE jest w trakcie dość zasadniczej zmiany za sprawą rozpoczęcia implementacji Traktatu z Lizbony

5 OSTROŁĘKA 2010 Priorytety polityczne na 2010 r. Poprawa sytuacji gospodarczej i społecznej Zmiany klimatyczne i zrównoważony rozwój w Europie Po pierwsze – obywatele Europa jako partner na arenie międzynarodowej Lepsze uregulowania prawne i przejrzystość

6 OSTROŁĘKA 2010 Priorytety polityczne na 2010 r. realizowane są m.innymi przez Proklamowanie Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym / Światowy Dzień pracy socjalnej/ Opracowaniem Strategii UE 2020 Udział UE w Międzynarodowym Roku Bioróżnorodności, deklaracje o redukcji gazów, biopaliwa Działania Informacyjne Ustanowienie Wysokiego Przedstawiciela ds. spraw zagranicznych i bezpieczeństwa Przegląd prawa Priorytety polityczne na 2010 r. Poprawa sytuacji gospodarczej i społecznej Zmiany klimatyczne i zrównoważony rozwój w Europie Po pierwsze – obywatele Europa jako partner na arenie międzynarodowej Lepsze uregulowania prawne i przejrzystość

7 OSTROŁĘKA 2010 Ogólne ramy dotyczące zasobów ludzkich i finansowych na 2010 r. Zasoby ludzkie Zmiany w przydziale środków finansowych Konkurencyjność na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia Spójność na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia Zarządzanie zasobami naturalnymi i ich ochrona Wolność, bezpieczeństwo i sprawiedliwość Obywatelstwo UE jako partner na arenie międzynarodowej

8 OSTROŁĘKA 2010 Prezydencja Hiszpańska Prezydencja Hiszpańska Kryzys w Grecji Kryzys w Grecji Implementacja Traktatu z Lizbony Implementacja Traktatu z Lizbony Przygotowania do polskiej Prezydencji Przygotowania do polskiej Prezydencji

9 OSTROŁĘKA 2010 Pod jakim względem Polska może szczególnie skorzystać na Prezydencji: politycznym – wzrośnie znaczenie Polski w UE gospodarczym – zwiększy się ilość inwestycji w Polsce kulturalnym – wypromujemy w UE naszą kulturę turystycznym – wzrośnie liczba odwiedzających nasz kraj

10 OSTROŁĘKA 2010 Traktat z Lizbo ny Traktat na miarę Europy XXI wieku Paweł Niewiadomski ED Ostrołęka

11 Trochę historii… Traktat Paryski – – Europejska Wspólnota Węgla i Stali Traktaty Rzymskie – – EWG i EURATOM Traktat z Maastricht – Traktat o Unii Europejskiej Traktat Amsterdamski – – dostosowanie do rozszerzenia UE Traktat z Nicei – – realne przygotowanie do rozszerzenia UE Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy – – uchylenie Traktatu z Maastricht i Traktatu Rzymskiego (EWG) – fiasko ratyfikacji Traktat z Lizbony – – wielka reforma Unii Europejskiej Paweł Niewiadomski ED Ostrołęka OSTROŁĘKA 2010

12 Traktat z Lizbo ny Traktat z Lizbony to umowa międzynarodowa w rozumieniu prawa międzynarodowego (publicznego) Każdy załącznik i protokół załączony do jego treści stanowi integralną część tej umowy (sprawa bardzo istotna w kontekście kontrowersyjnej Karty Praw Podstawowych Paweł Niewiadomski ED Ostrołęka OSTROŁĘKA 2010

13 Traktat z Lizbo ny Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską - Oficjalna nazwa - Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską – Traktat o UE i Traktat o funkcjonowaniu UE - Praktycznie dwa dokumenty w jednym – Traktat o UE i Traktat o funkcjonowaniu UE Traktat Reformujący - Nazwa w wersji roboczej - Traktat Reformujący Podpisany w Lizbonie Podpisany przez Prezydenta RP – w Warszawie 1 grudnia Wszedł w życie 1 grudnia 2009 r. Paweł Niewiadomski ED Ostrołęka OSTROŁĘKA 2010

14 Traktat z Lizbo ny nie zastępuje - Traktat z L izbo ny zmienia traktaty UE i WE, ale ich nie zastępuje Wyposaża on Unię w ramy prawne - Wyposaża on Unię w ramy prawne /UE posiada osobowość prawną i jest już organizacją międzynarodową/ oraz instrumenty potrzebne do sprostania przyszłym wyzwaniom i spełnienia oczekiwań społeczeństw Traktat o ustanowieniu WE, - Dotychczas Wspólnoty obowiąz ywały 3 traktaty: Traktat o ustanowieniu WE, Traktat o Euratomie nie obowiązujący w systemie unijnym, a prawie wspólnotowym oraz Traktat o UE, Paweł Niewiadomski ED Ostrołęka OSTROŁĘKA 2010

15 Traktat z Lizbo ny Bardziej demokratyczna i oparta na bardziej przejrzystych zasadach Europa Zwiększone kompetencje Parlamentu Europejskiego Wzrost znaczenia parlamentów narodowych Demokracja uczestnicząca Paweł Niewiadomski ED Ostrołęka OSTROŁĘKA 2010

16 Traktat z Lizbo ny Nowoczesne i skuteczne instytucje Parlament Europejski Parlament Europejski Rada Europejska Rada Europejska Przewodniczący Rady Europejskiej Przewodniczący Rady Europejskiej Rada Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej Komisja Europejska Komisja Europejska Wysoki przedstawiciel Unii ds. zagranicznych i bezpieczeństwaWysoki przedstawiciel Unii ds. zagranicznych i bezpieczeństwa Paweł Niewiadomski ED Ostrołęka OSTROŁĘKA 2010

17 Traktat z Lizbo ny Europa praw i wartości Najważniejsze wartości UE Najważniejsze wartości UE Przystąpienie do E uropejskiej K onwencji P raw Cz łowieka i Podstawowych Wolności Przystąpienie do E uropejskiej K onwencji P raw Cz łowieka i Podstawowych Wolności Wejście w życie Karty Praw Podstawowych UE Inicjatywa obywatelska Inicjatywa obywatelska Paweł Niewiadomski ED Ostrołęka OSTROŁĘKA 2010

18 Traktat z Lizbo ny Unia Europejska w świecie Unia Europejska uzyskuje podmiotowość prawną Unia Europejska uzyskuje podmiotowość prawną Utworzenie Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych Utworzenie Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych Utworzenie Europejskiego Ochotniczego Korpusu Utworzenie Europejskiego Ochotniczego Korpusu Pomocy Humanitarnej Pomocy Humanitarnej Paweł Niewiadomski ED Ostrołęka OSTROŁĘKA 2010

19 Traktat z Lizbo ny Sprawiedliwość, wolność i bezpieczeństwo Likwidacja tzw. filarów UE Likwidacja tzw. filarów UE Zniesienie zasady jednomyślności Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej Paweł Niewiadomski ED Ostrołęka OSTROŁĘKA 2010

20 Traktat z Lizbo ny Działania UE ułatwiają nam życie Zmiany klimatyczne i środowisko naturalne Zmiany klimatyczne i środowisko naturalne Energia Energia Ochrona ludności Ochrona ludności Zdrowie publiczne Zdrowie publiczne Usługi publiczne Usługi publiczne Polityka regionalna Polityka regionalna Badania naukowe Badania naukowe Polityka handlowa Polityka handlowa Gospodarka Gospodarka Paweł Niewiadomski ED Ostrołęka OSTROŁĘKA 2010

21 Jakich zmian Waszego Patrona oczekujecie jako młodzi Europejki i Europejczycy? Zespół Szkół Nr 5 im. Unii Europejskiej w Ostrołęce

22 OSTROŁĘKA 2010 Rozum jest wrogiem wyobraźni Europa potrzebuje ludzi z wyobraźnią Wizjonerów na miarę Ojców Europy Zespół Szkół Nr 5 im. Unii Europejskiej w Ostrołęce

23 OSTROŁĘKA 2010 Konkurs klasy pytają inne klasy o UE nie tylko po polsku Zespół Szkół Nr 5 im. Unii Europejskiej w Ostrołęce

24 ul. Baśniowa 14 lub ul. Kołobrzeska sala 13B Ostrołęka AGENCJA ROZWOJU REGIONU MAZOWSZA PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO Regionalne Centrum Informacji Europejskiej Europe Direct – EuroDesk – Punkt Informacji MRR OSTROŁĘKA 2010

25 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "OSTROŁĘKA 17.03. 2010 Szlachectwo zobowiązuje Zespół Szkół Nr 5 im. Unii Europejskiej w Ostrołęce."

Podobne prezentacje


Reklamy Google