Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szlachectwo zobowiązuje

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szlachectwo zobowiązuje"— Zapis prezentacji:

1

2 Szlachectwo zobowiązuje
Zespół Szkół Nr 5 im. Unii Europejskiej w Ostrołęce Szlachectwo zobowiązuje OSTROŁĘKA

3 Jaki jest, co wiemy o Waszym Patronie?
Zespół Szkół Nr 5 im. Unii Europejskiej w Ostrołęce Jaki jest, co wiemy o Waszym Patronie? OSTROŁĘKA 2010

4 UE jest w trakcie dość zasadniczej zmiany
Zespół Szkół Nr 5 im. Unii Europejskiej w Ostrołęce UE jest w trakcie dość zasadniczej zmiany za sprawą rozpoczęcia implementacji Traktatu z Lizbony Została ogłoszona nowa strategia rozwoju UE 2020 OSTROŁĘKA 2010

5 Priorytety polityczne na 2010 r.
Poprawa sytuacji gospodarczej i społecznej Zmiany klimatyczne i zrównoważony rozwój w Europie Po pierwsze – obywatele Europa jako partner na arenie międzynarodowej Lepsze uregulowania prawne i przejrzystość OSTROŁĘKA 2010

6 Priorytety polityczne na 2010 r. realizowane są m.innymi przez
Proklamowanie Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym / Światowy Dzień pracy socjalnej/ Opracowaniem Strategii UE 2020 Udział UE w Międzynarodowym Roku Bioróżnorodności, deklaracje o redukcji gazów, biopaliwa Działania Informacyjne Ustanowienie Wysokiego Przedstawiciela ds. spraw zagranicznych i bezpieczeństwa Przegląd prawa Priorytety polityczne na 2010 r. Poprawa sytuacji gospodarczej i społecznej Zmiany klimatyczne i zrównoważony rozwój w Europie Po pierwsze – obywatele Europa jako partner na arenie międzynarodowej Lepsze uregulowania prawne i przejrzystość OSTROŁĘKA 2010

7 Ogólne ramy dotyczące zasobów ludzkich i finansowych na 2010 r.
Zasoby ludzkie Zmiany w przydziale środków finansowych Konkurencyjność na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia Spójność na rzecz wzrostu gospodarczego i Zarządzanie zasobami naturalnymi i ich ochrona Wolność, bezpieczeństwo i sprawiedliwość Obywatelstwo UE jako partner na arenie międzynarodowej OSTROŁĘKA 2010

8 Prezydencja Hiszpańska Kryzys w Grecji
Implementacja Traktatu z Lizbony Przygotowania do polskiej Prezydencji OSTROŁĘKA 2010

9 Pod jakim względem Polska może szczególnie skorzystać na Prezydencji:
politycznym – wzrośnie znaczenie Polski w UE gospodarczym – zwiększy się ilość inwestycji w Polsce kulturalnym – wypromujemy w UE naszą kulturę turystycznym – wzrośnie liczba odwiedzających nasz kraj OSTROŁĘKA 2010

10 Traktat na miarę Europy XXI wieku
Paweł Niewiadomski ED Ostrołęka Traktat z Lizbony Traktat na miarę Europy XXI wieku OSTROŁĘKA 2010

11 Paweł Niewiadomski ED Ostrołęka
Trochę historii… Traktat Paryski – – Europejska Wspólnota Węgla i Stali Traktaty Rzymskie – – EWG i EURATOM Traktat z Maastricht – Traktat o Unii Europejskiej Traktat Amsterdamski – – dostosowanie do rozszerzenia UE Traktat z Nicei – – realne przygotowanie do rozszerzenia UE Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy – – uchylenie Traktatu z Maastricht i Traktatu Rzymskiego (EWG) – fiasko ratyfikacji Traktat z Lizbony – – wielka reforma Unii Europejskiej OSTROŁĘKA 2010

12 Traktat z Lizbony Traktat z Lizbony to umowa międzynarodowa
Paweł Niewiadomski ED Ostrołęka Traktat z Lizbony Traktat z Lizbony to umowa międzynarodowa w rozumieniu prawa międzynarodowego (publicznego) Każdy załącznik i protokół załączony do jego treści stanowi integralną część tej umowy (sprawa bardzo istotna w kontekście kontrowersyjnej Karty Praw Podstawowych OSTROŁĘKA 2010

13 Traktat z Lizbony Paweł Niewiadomski ED Ostrołęka
Oficjalna nazwa - Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską Praktycznie dwa dokumenty w jednym – Traktat o UE i Traktat o funkcjonowaniu UE Nazwa w wersji roboczej - Traktat Reformujący Podpisany w Lizbonie Podpisany przez Prezydenta RP – w Warszawie - Wszedł w życie 1 grudnia 2009 r. OSTROŁĘKA 2010

14 Traktat z Lizbony Paweł Niewiadomski ED Ostrołęka
- Traktat z Lizbony zmienia traktaty UE i WE, ale ich nie zastępuje Wyposaża on Unię w ramy prawne /UE posiada osobowość prawną i jest już organizacją międzynarodową/ oraz instrumenty potrzebne do sprostania przyszłym wyzwaniom i spełnienia oczekiwań społeczeństw Dotychczas Wspólnoty obowiązywały 3 traktaty: Traktat o ustanowieniu WE, Traktat o Euratomie nie obowiązujący w systemie unijnym, a prawie wspólnotowym oraz Traktat o UE, OSTROŁĘKA 2010

15 Bardziej demokratyczna i oparta na bardziej przejrzystych
Paweł Niewiadomski ED Ostrołęka Traktat z Lizbony Bardziej demokratyczna i oparta na bardziej przejrzystych zasadach Europa Zwiększone kompetencje Parlamentu Europejskiego Wzrost znaczenia parlamentów narodowych Demokracja uczestnicząca OSTROŁĘKA 2010

16 Nowoczesne i skuteczne instytucje
Paweł Niewiadomski ED Ostrołęka Traktat z Lizbony Nowoczesne i skuteczne instytucje Parlament Europejski Rada Europejska Przewodniczący Rady Europejskiej Rada Unii Europejskiej Komisja Europejska Wysoki przedstawiciel Unii ds. zagranicznych i bezpieczeństwa OSTROŁĘKA 2010

17 Traktat z Lizbony Europa praw i wartości Najważniejsze wartości UE
Paweł Niewiadomski ED Ostrołęka Traktat z Lizbony Europa praw i wartości Najważniejsze wartości UE Przystąpienie do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności Wejście w życie Karty Praw Podstawowych UE Inicjatywa obywatelska OSTROŁĘKA 2010

18 Unia Europejska w świecie
Paweł Niewiadomski ED Ostrołęka Traktat z Lizbony Unia Europejska w świecie Unia Europejska uzyskuje podmiotowość prawną Utworzenie Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych Utworzenie Europejskiego Ochotniczego Korpusu Pomocy Humanitarnej OSTROŁĘKA 2010

19 Sprawiedliwość, wolność i bezpieczeństwo
Paweł Niewiadomski ED Ostrołęka Traktat z Lizbony Sprawiedliwość, wolność i bezpieczeństwo Likwidacja tzw. „filarów” UE Zniesienie zasady jednomyślności Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej OSTROŁĘKA 2010

20 Działania UE ułatwiają nam życie
Paweł Niewiadomski ED Ostrołęka Traktat z Lizbony Działania UE ułatwiają nam życie Zmiany klimatyczne i środowisko naturalne Energia Ochrona ludności Zdrowie publiczne Usługi publiczne Polityka regionalna Badania naukowe Polityka handlowa Gospodarka OSTROŁĘKA 2010

21 Zespół Szkół Nr 5 im. Unii Europejskiej w Ostrołęce
Jakich zmian Waszego Patrona oczekujecie jako młodzi Europejki i Europejczycy? OSTROŁĘKA 2010

22 Rozum jest wrogiem wyobraźni Europa potrzebuje ludzi z wyobraźnią
Zespół Szkół Nr 5 im. Unii Europejskiej w Ostrołęce Rozum jest wrogiem wyobraźni Europa potrzebuje ludzi z wyobraźnią Wizjonerów na miarę Ojców Europy OSTROŁĘKA 2010

23 klasy pytają inne klasy o UE
Zespół Szkół Nr 5 im. Unii Europejskiej w Ostrołęce Konkurs klasy pytają inne klasy o UE nie tylko po polsku OSTROŁĘKA 2010

24 AGENCJA ROZWOJU REGIONU MAZOWSZA PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO
Regionalne Centrum Informacji Europejskiej Europe Direct – EuroDesk – Punkt Informacji MRR ul. Baśniowa 14 lub ul. Kołobrzeska sala 13B Ostrołęka OSTROŁĘKA 2010

25 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ OSTROŁĘKA 2010


Pobierz ppt "Szlachectwo zobowiązuje"

Podobne prezentacje


Reklamy Google