Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Definicje […] społeczeństwo obywatelskie jest przestrzenią działania instytucji, organizacji, grup społecznych i jednostek, rozciągającą się pomiędzy rodziną,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Definicje […] społeczeństwo obywatelskie jest przestrzenią działania instytucji, organizacji, grup społecznych i jednostek, rozciągającą się pomiędzy rodziną,"— Zapis prezentacji:

1 Definicje […] społeczeństwo obywatelskie jest przestrzenią działania instytucji, organizacji, grup społecznych i jednostek, rozciągającą się pomiędzy rodziną, państwem i rynkiem, w której ludzie podejmują wolną debatę na temat wartości składających się na wspólne dobro oraz dobrowolnie współdziałają ze sobą na rzecz realizacji wspólnych interesów. („Głos w dyskusji na temat wizji rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, 2005, s. 4, cyt. w Strategii Rozwoju Wspierania Społeczeństwa Obywatelskiego na s.7 ”) Co to jest zorganizowane społeczeństwo obywatelskie? Organizacje przedstawicieli producentów, rolników, pracowników, wolnych zawodów, gospodarki społecznej, konsumentów i inne organizacje pozarządowe; Cechą charakterystyczną zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego jest rola pośrednika między administracją publiczną a obywatelami. ( Prezentacja EKES)

2 Instytucje Parlament Europejski
Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) - jest organem doradczym Unii Europejskiej. Komitet, założony w 1957 r., zapewnia fachowe doradztwo na rzecz większych instytucji UE (takich jak Komisja Europejska, Rada UE, Parlament Europejski). Członkowie dzielą się na trzy grupy: Pracodawcy, Pracownicy oraz Inne Podmioty (m.in. rolnicy, konsumenci, ekolodzy, rodziny, organizacje pozarządowe itp.).

3 Przykładowe dokumenty
Parlament Europejski: - Rezolucja w sprawie perspektyw rozwijania dialogu obywatelskiego w ramach traktatu lizbońskiego (luty 2009 r.), - Zarządzanie i partnerstwo na poziomie krajowym i regionalnym i podstawy dla projektów w dziedzinie polityki regionalnej (październik 2008 r.) Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny: - dotycząca komunikatu KE – Odnowiona agenda społeczna: Możliwości, dostęp i solidarność w Europie XXI wieku (styczeń 2009), - opinia w sprawie "Realizacja strategii lizbońskiej: sytuacja bieżąca i przyszłe perspektywy" (grudzień 2007).

4 GRSO a SO Problematyka społeczeństwa obywatelskiego wynika ze Strategii Rozwoju Kraju i Narodowej Strategii Spójności/Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia Zadania KK NSS/NSRO (par.3 Zarządzenia nr 6 MRR z r. w sprawie KK NSRO ): monitorowanie realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata oraz poszczególnych programów operacyjnych na podstawie raportów i sprawozdań monitorujących; nn.

5 Zadania GRSO


Pobierz ppt "Definicje […] społeczeństwo obywatelskie jest przestrzenią działania instytucji, organizacji, grup społecznych i jednostek, rozciągającą się pomiędzy rodziną,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google