Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zadania i zasady działania Unii Europejskiej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zadania i zasady działania Unii Europejskiej"— Zapis prezentacji:

1 Zadania i zasady działania Unii Europejskiej
Prace wykonał Bartłomiej Muskalski kl. 4g

2 CEL i ZASADY DZIAŁANIA Unia Europejska jest związkiem państw europejskich utworzonym przez kraje Wspólnot Europejskich na mocy Traktatu z Maastricht, który wszedł w życie 1 listopada 1993 roku

3 CEL i ZASADY DZIAŁANIA Głównym zadaniem Unii Europejskiej jest organizowanie współpracy między krajami członkowskimi. Realizuje go poprzez: wspieranie postępu gospodarczego, utrzymywanie wysokiego poziomu zatrudnienia, wyrównywanie stopnia rozwoju krajów członkowskich, a co za tym idzie poziomu życia ochronę praw i interesów obywateli współpracę w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych wspólną politykę zagraniczną i bezpieczeństwa.

4 Kraje członkowskie Założycielami Wspólnot Europejskich były: Belgia, Francja , Holandia, Luksemburg , Niemcy i Włochy . Następnie do Wspólnot przystępowały Wielka Brytania, Irlandia i Dania w 1973 r., Grecja w 1981 r., Hiszpania i Portugalia w 1986 r. oraz Austria , Finlandia i Szwecja w 1995 r. 1 maja 2004 Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Słowacja, Słowenia, Węgry stały się pełnoprawnymi członkami UE. 1 stycznia do Unii przystąpiły Bułgaria i Rumunia.

5 Zasady działania Zasady działania Unii Europejskiej opierają się na demokracji, poszanowaniu praw człowieka i podstawowych wolności (Konwencja Europejska o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności) i uznawaniu tożsamości narodowej państw członkowskich (Traktat o Unii Europejskiej).

6 Oficjalne Języki Językami oficjalnymi Unii są języki wszystkich państw członkowskich. Są to: angielski, duński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, szwedzki i włoski. Każdy oficjalny dokument musi być przetłumaczony na wszystkie te języki.

7 Parlament Europejski Siedzibą Rady UE i Komisji Europejskiej jest Bruksela, Parlamentu - Strasburg, a sekretariatu Parlamentu - Luksemburg. Sesje plenarne Parlamentu odbywają się w Strasburgu i w Brukseli. Siedzibą Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i Europejskiej Izby Obrachunkowej jest Luksemburg.

8 STRUKTURA ORGANIZACYJNA
Główne instytucje Unii Europejskiej Parlament Europejski wybierany jest co pięć lat w wyborach powszechnych i bezpośrednich przez obywateli wszystkich państw członkowskich. Obecnie liczba posłów wynosi 626. Liczba miejsc w Parlamencie przypadająca na poszczególne kraje zależy m.in. od liczby ludności. Na mocy postanowień Traktatu Amsterdamskiego, liczba posłów po rozszerzeniu Unii nie będzie mogła przekroczyć 700. Sesje plenarne odbywają się raz w miesiącu. Zadaniem Parlamentu jest kontrola Komisji Europejskiej, zatwierdzanie budżetu Unii oraz współpraca z Radą UE i Komisją Europejską w ustanawianiu prawa.

9 STRUKTURA ORGANIZACYJNA
Rada Europy nadaje ogólny kierunek polityczny Unii Europejskiej i rozstrzyga sprawy, których nie można rozwiązać na poziomie Rady Ministrów (Rady Unii Europejskiej). W jej skład wchodzą przywódcy państw oraz rządów, a także przewodniczący Komisji Europejskiej. Rada składa sprawozdania Parlamentowi Europejskiemu.

10 STRUKTURA ORGANIZACYJNA
Rada Unii Europejskiej, zwana też Radą lub Radą Ministrów jest głównym organem decyzyjnym Unii. W jej skład wchodzą przedstawiciele rządów państw członkowskich. Funkcja przewodniczącego sprawowana jest przez sześć miesięcy po kolei przez każde państwo członkowskie. Jej zadaniem jest koordynacja polityki gospodarczej państw członkowskich. Posiada uprawnienia inicjatywne, legislacyjne i kontrolne.

11 STRUKTURA ORGANIZACYJNA
Komisja Europejska stanowi organ wykonawczy Unii. Jej zadaniem jest wysuwanie propozycji nowych ustaw oraz kontrola wprowadzania ich w życie. W jej skład wchodzi obecnie 20 osób: po dwuch przedstawicieli (komisarzy) z Francji, Hiszpanii, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Włoch oraz po jednym z pozostałych krajów.

12 STRUKTURA ORGANIZACYJNA
Trybunał Sprawiedliwości (Trybunał Europejski) jest najwyższym organem sądowym Unii. Składa się z piętnastu sędziów (z każdego państwa po jednym). Jego zadaniem jest rozstrzyganie sporów pomiędzy państwami członkowskimi, a także pomiędzy instytucjami Unii a osobami fizycznymi i prawnymi.

13 Prace wykonał Bartłomiej Muskalski
KONIEC Lektor IVONA Prace wykonał Bartłomiej Muskalski Lektor :IVONA


Pobierz ppt "Zadania i zasady działania Unii Europejskiej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google