Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Otoczenie polityki społecznej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Otoczenie polityki społecznej"— Zapis prezentacji:

1 Otoczenie polityki społecznej
wykładowca: dr Małgorzata Madej data: Katedra Nauk Społecznych

2 Polityka społeczna i jej otoczenie
Otoczenie wewnętrzne: - Uwarunkowania polityczno-ustrojowe - Uwarunkowania prawne - Uwarunkowania materialne - Kapitał ludzki - System wartości i kultura Otoczenie zewnętrzne: - Gospodarka globalna - Organizacje międzynarodowe

3 Otoczenie wewnątrzpaństwowe
Uwarunkowania polityczno-ustrojowe Stopień centralizacji/decentralizacji państwa (samorządność) Stan instytucji oraz jakość polityki (kompetencje i podstawy decydentów) Rola polityki społecznej w strategii państwa (relacje z polityką gospodarczą) Doktryna polityki społecznej (społeczna gospodarka rynkowa) Jakość refleksji naukowej

4 Otoczenie wewnątrzpaństwowe
Uwarunkowania prawne i system wartości Aksjologia i prakseologia Wartości indywidualne, grupowe i społeczne Hierarchia i zmienność wartości Programowe i motywacyjne znaczenie wartości Wartości polityki społecznej: sprawiedliwość, równość, bezpieczeństwo, rozwój, szczęście, czas wolny, satysfakcjonująca praca, zdrowie, więzi Prawa człowieka Kodeks pracy Procedura ustawodawcza

5 Otoczenie wewnątrzpaństwowe
Uwarunkowania prawne i system wartości – zasady polityki społecznej Przezorność (promocja i przymus) Solidaryzm Pomocniczość = subsydiarność Samorządność Dobro wspólne Wielosektorowość

6 Otoczenie wewnątrzpaństwowe
Uwarunkowania materialne Wskaźniki makroekonomiczne Poziom PKB i wzrost PKB PKB per capita Zadłużenie państwa Sytuacja na rynku pracy Infrastruktura: Społeczna Mieszkalnictwo Transport Ochrona środowiska

7 Otoczenie wewnątrzpaństwowe
Kapitał ludzki Czynniki demograficzne Struktura społeczna Nierówności społeczne Odsetek grup potrzebujących wsparcia Klasa średnia Społeczeństwo obywatelskie (postawy prowspólnotowe a postawy indywidualnej zapobiegliwości, wyuczona bezradność) jednostki relacje zaufanie do instytucji

8 Otoczenie zagraniczne
procesy integracyjne w skali kontynentalnej i globalnej stan gospodarki światowej trendy w światowej gospodarce, polityce gospodarczej i społecznej organizacje międzynarodowe: Unia Europejska Rada Europy Międzynarodowa Organizacja Pracy

9 Otoczenie zagraniczne
Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny wspólna polityka zatrudnienia prawa socjalne jako prawa człowieka kształcenie ustawiczne wspieranie mobilności zwalczanie ubóstwa Rada Europy kodyfikacja minimalnych zabezpieczeń

10 Otoczenie zagraniczne
Międzynarodowa Organizacja Pracy agenda systemu Organizacji Narodów Zjednoczonych struktura trójstronna promocja standardów pracy wzmocnienie ochrony socjalnej promocja wielostronnego dialogu społecznego wzmocnienie rynku pracy konwencje (wymagają ratyfikacji przez państwa), zalecenia i deklaracje


Pobierz ppt "Otoczenie polityki społecznej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google