Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Otoczenie polityki społecznej data: 24-11-12Katedra Nauk Społecznych wykładowca: dr Małgorzata Madej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Otoczenie polityki społecznej data: 24-11-12Katedra Nauk Społecznych wykładowca: dr Małgorzata Madej."— Zapis prezentacji:

1 Otoczenie polityki społecznej data: 24-11-12Katedra Nauk Społecznych wykładowca: dr Małgorzata Madej

2 Polityka społeczna i jej otoczenie Polityka społeczna Otoczenie wewnętrzne: - Uwarunkowania polityczno-ustrojowe - Uwarunkowania prawne - Uwarunkowania materialne - Kapitał ludzki - System wartości i kultura Otoczenie zewnętrzne: - Gospodarka globalna - Organizacje międzynarodowe

3 Otoczenie wewnątrzpaństwowe Uwarunkowania polityczno-ustrojowe Stopień centralizacji/decentralizacji państwa (samorządność) Stan instytucji oraz jakość polityki (kompetencje i podstawy decydentów) Rola polityki społecznej w strategii państwa (relacje z polityką gospodarczą) Doktryna polityki społecznej (społeczna gospodarka rynkowa) Jakość refleksji naukowej

4 Otoczenie wewnątrzpaństwowe Uwarunkowania prawne i system wartości Aksjologia i prakseologia Wartości indywidualne, grupowe i społeczne Hierarchia i zmienność wartości Programowe i motywacyjne znaczenie wartości Wartości polityki społecznej: sprawiedliwość, równość, bezpieczeństwo, rozwój, szczęście, czas wolny, satysfakcjonująca praca, zdrowie, więzi Prawa człowieka Kodeks pracy Procedura ustawodawcza

5 Otoczenie wewnątrzpaństwowe Uwarunkowania prawne i system wartości – zasady polityki społecznej Przezorność (promocja i przymus) Solidaryzm Pomocniczość = subsydiarność Samorządność Dobro wspólne Wielosektorowość

6 Otoczenie wewnątrzpaństwowe Uwarunkowania materialne Wskaźniki makroekonomiczne – Poziom PKB i wzrost PKB – PKB per capita – Zadłużenie państwa Sytuacja na rynku pracy Infrastruktura: – Społeczna – Mieszkalnictwo – Transport Ochrona środowiska

7 Otoczenie wewnątrzpaństwowe Kapitał ludzki Czynniki demograficzne Struktura społeczna – Nierówności społeczne – Odsetek grup potrzebujących wsparcia – Klasa średnia Społeczeństwo obywatelskie (postawy prowspólnotowe a postawy indywidualnej zapobiegliwości, wyuczona bezradność) Kapitał ludzki – jednostki – relacje – zaufanie do instytucji

8 Otoczenie zagraniczne procesy integracyjne w skali kontynentalnej i globalnej stan gospodarki światowej trendy w światowej gospodarce, polityce gospodarczej i społecznej organizacje międzynarodowe: – Unia Europejska – Rada Europy – Międzynarodowa Organizacja Pracy

9 Otoczenie zagraniczne Unia Europejska – Europejski Fundusz Społeczny – wspólna polityka zatrudnienia – prawa socjalne jako prawa człowieka – kształcenie ustawiczne – wspieranie mobilności – zwalczanie ubóstwa Rada Europy – kodyfikacja minimalnych zabezpieczeń

10 Otoczenie zagraniczne Międzynarodowa Organizacja Pracy – agenda systemu Organizacji Narodów Zjednoczonych – struktura trójstronna – promocja standardów pracy – wzmocnienie ochrony socjalnej – promocja wielostronnego dialogu społecznego – wzmocnienie rynku pracy – konwencje (wymagają ratyfikacji przez państwa), zalecenia i deklaracje


Pobierz ppt "Otoczenie polityki społecznej data: 24-11-12Katedra Nauk Społecznych wykładowca: dr Małgorzata Madej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google