Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

FUNDUSZE UNIJNE JAKO ŹRÓDŁO FINANSOWANIA REWITALIZACJI OBSZARÓW MIEJSKICH Malwina Wrotniak MKN Bankier.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "FUNDUSZE UNIJNE JAKO ŹRÓDŁO FINANSOWANIA REWITALIZACJI OBSZARÓW MIEJSKICH Malwina Wrotniak MKN Bankier."— Zapis prezentacji:

1 FUNDUSZE UNIJNE JAKO ŹRÓDŁO FINANSOWANIA REWITALIZACJI OBSZARÓW MIEJSKICH
Malwina Wrotniak MKN Bankier

2 CO JEST, A CO NIE JEST REWITALIZACJĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ i FINANSOWANIE
REWITALIZACJA WG UNII EUROPEJSKIEJ JAK POZYSKIWAĆ ŚRODKI?

3 przestrzennej, ekonomicznej, społecznej
CO JEST, A CO NIE JEST REWITALIZACJĄ Proces odnowy przestrzennej, ekonomicznej, społecznej zdegradowanych obszarów zabudowy prowadzący do zrównoważonego rozwoju tych obszarów

4 CO JEST, A CO NIE JEST REWITALIZACJĄ
OBSZARY MIESZKALNE OBSZARY POPRZEMYSŁOWE OBSZARY POWOJSKOWE

5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ i FINANSOWANIE
JST, ZWIĄZKI I STOWARZYSZENIA JST ADMINISTRACJA RZĄDOWA TBS-y WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE JST POSIADAJĄCE OSOBOWOŚĆ PRAWNĄ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE PODMIOTY – POMOC SPOŁECZNA SPÓŁDZIELNIE SZKOŁY WYŻSZE PRZEDSIĘBIORCY INSTYTUCJE KULTURY KOŚCIOŁY I ZWIĄZKI WYZNANIOWE

6 REWITALIZACJA WG UNII EUROPEJSKIEJ
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego wsparcie trwałego i zrównoważonego rozwoju regionów JESSICA (opcjonalnie) możliwość „przekształcenia” dostępnych w ramach RPO środków na zwrotny, odnawialny instrument finansowy; instrument promocji

7 JAK POZYSKIWAĆ ŚRODKI - DOKUMENTY
NARODOWY PLAN ROZWOJU Cele społeczno-gospodarcze Rola funduszy strukturalnych REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE Priorytety poszczególnych RPO LOKALNE PLANY REWITALIZACJI Faktograficzne ujęcie stanu infrastruktury techn. i społ. Bezrobocie, wykształcenie, przedsiębiorczość, środowisko

8 JAK POZYSKIWAĆ ŚRODKI – DOBRY PROJEKT
KOMPLEKSOWOŚĆ INFRASTRUKTURA SPOŁECZEŃSTWO GOSPODARKA stan zasobów ład przestrzenny promocja mniejszości uchodźcy niskie dochody patologie adaptacja obiektów zatrudnienie inwestycje współpraca międzyregionalna

9 JAK POZYSKIWAĆ ŚRODKI – DOBRY PROJEKT
ZGODNOŚĆ SZCZEGÓŁOWE TYPY WSPIERANYCH PROJEKTÓW WG RPO Przebudowa, rozbudowa, remont lub renowacja infrastruktury i przestrzeni Rekultywacja środowiska fizycznego Promowanie przedsiębiorczości, w tym przygotowanie terenów pod prowadzenie działalności gospodarczej, umożliwienie podjęcia lub rozszerzenie zakresu działalności gospodarczej Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych Przygotowanie do użytkowania nowoczesnych, socjalnych budynków mieszkalnych dobrego standardu przez renowację i adaptację budynków istniejących, stanowiących własność władz publicznych lub własność podmiotów działających w celach niezarobkowych

10 JAK POZYSKIWAĆ ŚRODKI – DOBRY PROJEKT
KWALIFIKOWALNOŚĆ Niezbędne do realizacji procesu rewitalizacji wydatki na nabycie: materiałów budowlanych lub sfinansowanie usług w postaci robót budowlanych; usług doradczych (przygotowanie projektu); ekspertyzy, badania, analizy techniczne, finansowe i specjalistyczne; nadzór techniczny i dokumentacja techniczna; praw własności lub wieczystego użytkowania nieruchomości niezabudowanej/zabudowanej; środków trwałych (i ich instalację); WNIP związanych z transferem technologii poprzez nabycie patentów, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej

11 JAK POZYSKIWAĆ ŚRODKI – DOBRY PROJEKT
INTENSYWNOŚĆ POMOCY 50 % Przebudowa, rozbudowa, remont lub renowacja infrastruktury i przestrzeni Rekultywacja środowiska fizycznego Promowanie przedsiębiorczości, w tym przygotowanie terenów pod prowadzenie działalności gospodarczej, umożliwienie podjęcia lub rozszerzenie zakresu działalności gospodarczej Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych Przygotowanie do użytkowania nowoczesnych, socjalnych budynków mieszkalnych dobrego standardu przez renowację i adaptację budynków istniejących, stanowiących własność władz publicznych lub własność podmiotów działających w celach niezarobkowych 20 – 85 % 85 %

12 JAK POZYSKIWAĆ ŚRODKI – DOBRY PROJEKT
TRWAŁOŚĆ (3-5 lat)

13 DZIĘKUJĘ Malwina Wrotniak
Międzywydziałowe Koło Naukowe Bankowości „Bankier”


Pobierz ppt "FUNDUSZE UNIJNE JAKO ŹRÓDŁO FINANSOWANIA REWITALIZACJI OBSZARÓW MIEJSKICH Malwina Wrotniak MKN Bankier."

Podobne prezentacje


Reklamy Google