Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

FUNDUSZE UNIJNE JAKO ŹRÓDŁO FINANSOWANIA REWITALIZACJI OBSZARÓW MIEJSKICH Malwina Wrotniak MKN Bankier.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "FUNDUSZE UNIJNE JAKO ŹRÓDŁO FINANSOWANIA REWITALIZACJI OBSZARÓW MIEJSKICH Malwina Wrotniak MKN Bankier."— Zapis prezentacji:

1 FUNDUSZE UNIJNE JAKO ŹRÓDŁO FINANSOWANIA REWITALIZACJI OBSZARÓW MIEJSKICH Malwina Wrotniak MKN Bankier

2 CO JEST, A CO NIE JEST REWITALIZACJĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ i FINANSOWANIE REWITALIZACJA WG UNII EUROPEJSKIEJ JAK POZYSKIWAĆ ŚRODKI?

3 CO JEST, A CO NIE JEST REWITALIZACJĄ Proces odnowy przestrzennej, ekonomicznej, społecznej zdegradowanych obszarów zabudowy prowadzący do zrównoważonego rozwoju tych obszarów

4 CO JEST, A CO NIE JEST REWITALIZACJĄ OBSZARY MIESZKALNE OBSZARY POPRZEMYSŁOWE OBSZARY POWOJSKOWE

5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ i FINANSOWANIE JST, ZWIĄZKI I STOWARZYSZENIA JST ADMINISTRACJA RZĄDOWA SPÓŁDZIELNIE WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE TBS-y JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE JST POSIADAJĄCE OSOBOWOŚĆ PRAWNĄ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE SZKOŁY WYŻSZE KOŚCIOŁY I ZWIĄZKI WYZNANIOWE INSTYTUCJE KULTURY PRZEDSIĘBIORCY PODMIOTY – POMOC SPOŁECZNA

6 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego wsparcie trwałego i zrównoważonego rozwoju regionów JESSICA (opcjonalnie) możliwość przekształcenia dostępnych w ramach RPO środków na zwrotny, odnawialny instrument finansowy; instrument promocji REWITALIZACJA WG UNII EUROPEJSKIEJ

7 JAK POZYSKIWAĆ ŚRODKI - DOKUMENTY NARODOWY PLAN ROZWOJU Cele społeczno-gospodarcze Rola funduszy strukturalnych REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE Priorytety poszczególnych RPO LOKALNE PLANY REWITALIZACJI Faktograficzne ujęcie stanu infrastruktury techn. i społ. Bezrobocie, wykształcenie, przedsiębiorczość, środowisko

8 JAK POZYSKIWAĆ ŚRODKI – DOBRY PROJEKT KOMPLEKSOWOŚĆ KOMPLEKSOWOŚĆ INFRASTRUKTURASPOŁECZEŃSTWOGOSPODARKA stan zasobów ład przestrzenny promocja mniejszości uchodźcy niskie dochody patologie adaptacja obiektów zatrudnienie inwestycje współpraca międzyregionalna

9 SZCZEGÓŁOWE TYPY WSPIERANYCH PROJEKTÓW WG RPO Przebudowa, rozbudowa, remont lub renowacja infrastruktury i przestrzeni Rekultywacja środowiska fizycznego Promowanie przedsiębiorczości, w tym przygotowanie terenów pod prowadzenie działalności gospodarczej, umożliwienie podjęcia lub rozszerzenie zakresu działalności gospodarczej Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych Przygotowanie do użytkowania nowoczesnych, socjalnych budynków mieszkalnych dobrego standardu przez renowację i adaptację budynków istniejących, stanowiących własność władz publicznych lub własność podmiotów działających w celach niezarobkowych JAK POZYSKIWAĆ ŚRODKI – DOBRY PROJEKT ZGODNOŚĆ

10 Niezbędne do realizacji procesu rewitalizacji wydatki na nabycie: materiałów budowlanych lub sfinansowanie usług w postaci robót budowlanych; usług doradczych (przygotowanie projektu); ekspertyzy, badania, analizy techniczne, finansowe i specjalistyczne; nadzór techniczny i dokumentacja techniczna; praw własności lub wieczystego użytkowania nieruchomości niezabudowanej/zabudowanej; środków trwałych (i ich instalację); WNIP związanych z transferem technologii poprzez nabycie patentów, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej JAK POZYSKIWAĆ ŚRODKI – DOBRY PROJEKT KWALIFIKOWALNOŚĆ KWALIFIKOWALNOŚĆ

11 50 % JAK POZYSKIWAĆ ŚRODKI – DOBRY PROJEKT INTENSYWNOŚĆ POMOCY INTENSYWNOŚĆ POMOCY 20 – 85 % 85 % Przebudowa, rozbudowa, remont lub renowacja infrastruktury i przestrzeni Rekultywacja środowiska fizycznego Promowanie przedsiębiorczości, w tym przygotowanie terenów pod prowadzenie działalności gospodarczej, umożliwienie podjęcia lub rozszerzenie zakresu działalności gospodarczej Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych Przygotowanie do użytkowania nowoczesnych, socjalnych budynków mieszkalnych dobrego standardu przez renowację i adaptację budynków istniejących, stanowiących własność władz publicznych lub własność podmiotów działających w celach niezarobkowych

12 TRWAŁOŚĆ (3-5 lat) JAK POZYSKIWAĆ ŚRODKI – DOBRY PROJEKT

13 DZIĘKUJĘ Malwina Wrotniak Międzywydziałowe Koło Naukowe Bankowości Bankier


Pobierz ppt "FUNDUSZE UNIJNE JAKO ŹRÓDŁO FINANSOWANIA REWITALIZACJI OBSZARÓW MIEJSKICH Malwina Wrotniak MKN Bankier."

Podobne prezentacje


Reklamy Google