Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Lokalny program rewitalizacji – Czym jest rewitalizacja MIELEC, 24 lutego 2006 r. 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Lokalny program rewitalizacji – Czym jest rewitalizacja MIELEC, 24 lutego 2006 r. 1."— Zapis prezentacji:

1 1 Lokalny program rewitalizacji – Czym jest rewitalizacja MIELEC, 24 lutego 2006 r. 1

2 2 Definicja rewitalizacji Rewitalizacja - proces przemian przestrzennych, społecznych i ekonomicznych, mający na celu wyprowadzenie terenu ze stanu kryzysowego i prowadzący do rozwoju, w tym do poprawy jakości życia lokalnej wspólnoty poprzez przywrócenie obszarowi utraconych przezeń funkcji lub też nadanie im funkcji nowych Rewitalizacja - proces przemian przestrzennych, społecznych i ekonomicznych, mający na celu wyprowadzenie terenu ze stanu kryzysowego i prowadzący do rozwoju, w tym do poprawy jakości życia lokalnej wspólnoty poprzez przywrócenie obszarowi utraconych przezeń funkcji lub też nadanie im funkcji nowych

3 3 Czym nie jest rewitalizacja Rewitalizacja > Rewitalizacja > Rewaloryzacja Rewaloryzacja Modernizacja Modernizacja Renowacja Renowacja Konserwacja Konserwacja Adaptacja Adaptacja KOMPLEKSOWOŚĆ WYBIÓRCZOŚĆ

4 4 Lokalny program rewitalizacji Lokalny Program Rewitalizacji (LPR) - wieloletni, interdyscyplinarny, zintegrowany program operacyjny na poziomie lokalnym przygotowany w oparciu o współpracę różnych podmiotów publicznych i prywatnych, indywidualnych i zbiorowych, wskazujący na źródła zaburzenia funkcji rewitalizowanego obszaru, oraz sposoby przywrócenia funkcji tego obszaru Lokalny Program Rewitalizacji (LPR) - wieloletni, interdyscyplinarny, zintegrowany program operacyjny na poziomie lokalnym przygotowany w oparciu o współpracę różnych podmiotów publicznych i prywatnych, indywidualnych i zbiorowych, wskazujący na źródła zaburzenia funkcji rewitalizowanego obszaru, oraz sposoby przywrócenia funkcji tego obszaru

5 5 Dlaczego LPR? – punkt wyjścia LPR Identyfikacja potrzeb sprawy bytowe mieszkańców, rozwój gospodarczy, stan techniczny i funkcjonalny budynków lub przestrzeni publicznych, aspekty architektoniczne i konserwatorskie, środowisko naturalne sprawy bytowe mieszkańców, rozwój gospodarczy, stan techniczny i funkcjonalny budynków lub przestrzeni publicznych, aspekty architektoniczne i konserwatorskie, środowisko naturalne Wskazanie zdegradowanych obszarów Obszary poprzemysłowe Obszary miejskie Obszary powojskowe Obszary poprzemysłowe Obszary miejskie Obszary powojskowe DIALOG SPOŁECZNY

6 6 Dlaczego LPR? – punkt dojścia LPR Wskazanie celów Wskazanie źródeł finansowania Wskazanie środków Koordynacja podejmowanych działań

7 7 Warunki sukcesu Program Rewitalizacji ma być wspólną i z własnej woli podejmowaną płaszczyzną działań różnych lokalnych podmiotów: samorządu, organizacji społecznych, przedsiębiorców, mieszkańców; Program Rewitalizacji ma być wspólną i z własnej woli podejmowaną płaszczyzną działań różnych lokalnych podmiotów: samorządu, organizacji społecznych, przedsiębiorców, mieszkańców; Program rewitalizacji ma mieć charakter otwarty – wymagane jest dopuszczenie różnego rodzaju projektów, otwartość programu przejawia się również w możliwości jego aktualizacji wraz z pojawianiem się nowych zjawisk i pomysłów; Program rewitalizacji ma mieć charakter otwarty – wymagane jest dopuszczenie różnego rodzaju projektów, otwartość programu przejawia się również w możliwości jego aktualizacji wraz z pojawianiem się nowych zjawisk i pomysłów; Program rewitalizacji powinien być skoordynowany z innymi dokumentami Miasta o charakterze strategicznym; Program rewitalizacji powinien być skoordynowany z innymi dokumentami Miasta o charakterze strategicznym;

8 8 Zasada doboru środków przy tworzeniu programu GOSPODARKA ŚRODOWISKO SPOŁECZEŃSTWO ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

9 9 Rozwój lokalny jako cel rewitalizacji Celem ogólnym rewitalizacji jest podniesienie szans na wszechstronny rozwój lokalny. Przez rozwój lokalny rozumiemy taki (względnie trwały i systematyczny) proces zmian w układzie lokalnym, w wyniku którego zwiększa się suma szans indywidualnego rozwoju poszczególnych mieszkańców (Wojciech Kłosowski, Jacek Warda; Wyspy Szans – jaka budowa strategii rozwoju lokalnego?


Pobierz ppt "1 Lokalny program rewitalizacji – Czym jest rewitalizacja MIELEC, 24 lutego 2006 r. 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google