Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Grupa Wymiany Doświadczeń z zarządzania gminną gospodarka mieszkaniową moderator: Ewa Bartosik Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Grupa Wymiany Doświadczeń z zarządzania gminną gospodarka mieszkaniową moderator: Ewa Bartosik Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem."— Zapis prezentacji:

1 Grupa Wymiany Doświadczeń z zarządzania gminną gospodarka mieszkaniową moderator: Ewa Bartosik Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Członkowie Grupy: Biała Podlaska Dąbrowa Górnicza Działdowo Mława Nowy Tomyśl Olsztyn Złotów

2 Kluczowe problemy sektora usług gminnej gospodarki mieszkaniowej : Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poprawa jakości życia koncentracja na likwidacji deficytów ilościowych w segmencie lokali socjalnych i mieszkań wymagających innej społecznej pomocy mieszkaniowej; konieczność tworzenia miejskich programów rewitalizacji w celu wyprowadzenia ze stanu kryzysu niektórych obszarów miast, całych ośrodków miejskich oraz konwersji terenów poprzemysłowych, powojskowych, pokolejowych, obszarów składowych i portowych; likwidacja luki remontowej.

3 Kluczowe problemy sektora usług gospodarki mieszkaniowej Dostępność mieszkań i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu konieczność zwiększenia dostępności mieszkań dla osób o dochodach niewystarczających do samodzielnego zaspokojenia swoich potrzeb mieszkaniowych; rozwój budownictwa mieszkaniowego dla nisko i średnio zarabiających oraz tzw. grup specjalnych: mieszkania dla osób starszych, osób niepełnosprawnych, mieszkania chronione; przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu różnych grup społecznych, którego źródłem jest ubóstwo lub niski dochód; przeciwdziałanie segregacji przestrzennej mieszkańców wg kryterium dochodów.

4 Główne tematy omawiane przez Grupę: Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zintegrowane instrumenty efektywnej polityki mieszkaniowej; Polityka mieszkaniowa samorządu, a strategia rozwiązywania problemów społecznych; Finałowe projekty – konkurs Lider zarzadzania 2012– usługi techniczne- gospodarka mieszkaniowa; Wymiana doświadczeń w zakresie metod i sposobów zarządzanie mieszkaniowymi zasobami miast uczestników GWD; Uwarunkowania gminnej gospodarki mieszkaniowej ( prawne i faktyczne ); Model gminnej gospodarki mieszkaniowej; Badania opinii odbiorców usług zarządców nieruchomości gminnej i nieruchomości wspólnotowych w 2012 r. i 2013 r. oraz porównanie wyników badań.

5 Efekty pracy GWD – gospodarka mieszkaniowa Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego miasta uczestniczące w GWD zinstytucjonalizowały wymianę doświadczeń w gospodarce mieszkaniowej w formie GWD; GWD umożliwiły miastom zestawianie różnych modeli, podejść, metod działania, struktur organizacyjnych, co pozwoliło wydobyć najlepsze rozwiązania i ich adaptację na własny grunt; GWD umożliwiły poznanie inspirujących, zaangażowanych ludzi, z ogromną wiedzą i wolą kształcenia się oraz wprowadzania zmian w gospodarce mieszkaniowej w swoich miastach.

6 Efekty pracy GWD – gospodarka mieszkaniowa Proponowane zmiany legislacyjne: ujednolicenie pojęcia dochodu dla celów pomocy społecznej i mieszkaniowej i dodatków mieszkaniowych w ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz w ustawie o dodatkach mieszkaniowych i w ustawie o pomocy społecznej; umożliwienie spółkom prawa handlowego z udziałem gmin (powyżej 50% ) lub w całości stanowiących własność gmin korzystanie ze środków Funduszu Dopłat o którym mowa w ustawie o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych. Gminy tworzą spółki prawa handlowego i powierzają im wykonywanie zadania własnego, polegającego na zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie tworzenia warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej oraz w zakresie gminnego budownictwa mieszkaniowego.


Pobierz ppt "Grupa Wymiany Doświadczeń z zarządzania gminną gospodarka mieszkaniową moderator: Ewa Bartosik Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem."

Podobne prezentacje


Reklamy Google