Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA INICJATYW KLASTROWYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007 – 2013. dr Rafał Klimek.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA INICJATYW KLASTROWYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007 – 2013. dr Rafał Klimek."— Zapis prezentacji:

1 1 MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA INICJATYW KLASTROWYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007 – 2013. dr Rafał Klimek Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki

2 2

3 RPO WO - DZIAŁANIE 1.1 ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODDZIAŁANIE 1.1.1 WSPARCIE INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 3 CEL Wzmocnienie sektora otoczenia biznesu i ułatwienie firmom dostępu do profesjonalnych usług okołobiznesowych w celu zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw województwa opolskiego.

4 RPO WO - DZIAŁANIE 1.1 ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODDZIAŁANIE 1.1.1 WSPARCIE INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 4 RODZAJE PROJEKTÓW: budowa, przebudowa i remont obiektów instytucji otoczenia biznesu; zagospodarowanie terenu wokół obiektów instytucji otoczenia biznesu (jedynie gdy jest elementem projektu związanego z budową, przebudową i remontem obiektu); zakup urządzeń i wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności okołobiznesowej tych jednostek.

5 RPO WO - DZIAŁANIE 1.1 ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODDZIAŁANIE 1.1.1 WSPARCIE INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 5 BENEFICJENCI: Typ I: Instytucje otoczenia biznesu prowadzone przez: - jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; - szkoły wyższe; - jednostki badawczo-rozwojowe; - jednostki sektora finansów publicznych(niewymienione wyżej); - organizacje pozarządowe mające w swej statutowej działalności wspieranie MMSP oraz samorząd gospodarczy (izby gospodarcze, rzemieślnicze i przemysłowo- handlowe); - przedsiębiorstwa; - partnerstwa ww. instytucji

6 RPO WO - DZIAŁANIE 1.1 ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODDZIAŁANIE 1.1.1 WSPARCIE INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 6 BENEFICJENCI Typ II: Klastry oraz branżowe centra biznesu prowadzone przez: - jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; - szkoły wyższe; - jednostki badawczo-rozwojowe; - jednostki sektora finansów publicznych (niewymienione wyżej); - organizacje pozarządowe mające w swej statutowej działalności wspieranie MMSP oraz samorząd gospodarczy (izby gospodarcze, rzemieślnicze i przemysłowo-handlowe); - przedsiębiorstwa; - partnerstwa ww. instytucji.

7 RPO WO - DZIAŁANIE 1.1 ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODDZIAŁANIE 1.1.1 WSPARCIE INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 7 WYSOKOŚĆ WSPARCIA od 80 tys. do 3 mln PLN. W przypadku udzielania wsparcia w ramach pomocy de minimis - nie więcej niż 200 tys. Euro (zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1998/2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis).

8 RPO WO - DZIAŁANIE 1.1 ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODDZIAŁANIE 1.1.1 WSPARCIE INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 8 PROCENTOWA WARTOŚĆ WSPARCIA. I. Projekty nie objęte pomocą publiczną – maksymalnie 85% kosztów kwalifikowanych. II. Projekty objęte pomocą publiczną: 1. Maksymalna intensywność regionalnej pomocy inwestycyjnej wynosi: - 50% dla dużych przedsiębiorców; - 60% dla średnich przedsiębiorców - 70% dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców. 2. W przypadku projektów objętych pomocą de minimis – maks. 75% kosztów kwalifikowanych.

9 RPO WO - DZIAŁANIE 1.1 ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODDZIAŁANIE 1.1.1 WSPARCIE INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 9 UWAGA! Projekty w ramach klastrów i branżowych centrów biznesu uzyskają dofinansowanie, gdy realizowane są przez przedsiębiorstwa, które realizują zadanie w porozumieniu co najmniej z 10 innymi podmiotami gospodarczymi działającymi w danej branży lub na jej rzecz. Priorytetowo traktowane będą projekty w ramach klastrów lub branżowych centrów biznesu, które dotyczą sektorów: drzewny, rolno- spożywczy, budownictwo, obróbka metalu, surowców naturalnych, chemiczny, turystyczno-gastronomiczny oraz działalność oparta na zawodach tradycyjnych (tzw. ginących).

10 RPO WO - DZIAŁANIE 1.1 ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODDZIAŁANIE 1.1.1 WSPARCIE INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU PRZEWIDYWANY TERMIN NABORU WNIOSKÓW : od 08.10 do 22.10.2012 r.

11 Gdzie można składać wnioski? Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Referat Przyjmowania Projektów Inwestycyjnych INFORMACJA: Główny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego ul. Barlickiego 17 45-083 Opole tel. 77/ 44 04 720-722 www.rpo.opolskie.pl 11

12 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 12


Pobierz ppt "1 MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA INICJATYW KLASTROWYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007 – 2013. dr Rafał Klimek."

Podobne prezentacje


Reklamy Google