Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Makroekonomia I Ćwiczenia

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Makroekonomia I Ćwiczenia"— Zapis prezentacji:

1 Makroekonomia I Ćwiczenia
Ćwiczenia 9 – Krzyż Keynesowski Karol Strzeliński r.

2 Model Keynesowski z rządem
Założenia modelu: gospodarka zamknięta, produkcja faktyczna może być niższa od potencjalnej, sztywność płac i cen, przy danym poziomie płac i cen istnieją niewykorzystane moce wytwórcze (ograniczenia istnieją po stronie popytu, nie możliwości produkcyjnych), 2

3 Model Keynesowski z rządem
Polityka fiskalna (budżetowa) – decyzje państwa dotyczące wydatków i podatków. Deficyt budżetowy – różnicą pomiędzy dochodami (podatkami) a wydatkami państwa. Dług publiczny – suma pozostałych do spłacenia pożyczek państwa (rząd pożycza emitując obligacje).

4 Model Keynesowski z rządem
Założenia modelu: Konsumpcja jest zależna od dochodu rozporządzalnego TR – transfery, T - podatki, zależne od dochodu (Y) i stopy opodatkowania (t), (uwaga w zadaniach czasami używane jest t zamiast T)

5 Model Keynesowski z rządem
G – wydatki rządowe, I – Inwestycje, W równowadze: 5

6 Model Keynesowski z rządem
AD = Y AE,AD AD=a+cY+I AD=a+I+cTR+G+c(1-t)Y 45◦ Y* Y dwusektorowyY* 6

7 Model Keynesowski z rządem
Porównanie mnożników

8 Model Keynesowski z rządem
Wpływy do budżetu państwa: T – podatki, Wydatki budżetu państwa: G – wydatki rządowe, TR – transfery, SB – saldo budżetu państwa (SB<0 deficyt, SB>0 nadwyżka): TN – podatki netto (oznaczane również NT) = T – TR, Wzrost Y zmniejsza deficyt/zwiększa nadwyżkę Istnieje Y dla którego SB = 0,

9 Model Keynesowski z rządem
Mnożnik zrównoważonego budżetu – wzrostowi wydatków państwa powodujących zwiększenie produkcji towarzyszy taki sam wzrost podatków. Zmiana G i T o tę samą kwotę

10 Model Keynesowski z rządem
AD=a+I+c(TR-T)+G+c(1-t)Y AD=a+I+cTR+G+c(1-t)Y AE,AD Y 45◦ AD = Y Y0* Y1* 10

11 Model Keynesowski z rządem
Automatyczne stabilizatory a dyskrecjonalna stabilizacyjna polityka fiskalna: Dyskrecjonalne stabilizacyjne działanie polityki fiskalnej sprowadza się mniej więcej do tego, że rząd obserwując cykle koniunkturalne podejmuje decyzje dotyczące wielkości wydatków i podatków i w ten sposób próbuje wygładzać te cykle. Automatyczne stabilizatory przeciwdziałają recesji niezależnie od decyzji władz i zaliczyć do nich możemy: automatyczne zmiany w podatkach proporcjonalnych – spadek dochodu na skutek recesji powoduje spadek podatków proporcjonalnych do dochodu, bez zmiany ich stawek (rząd zabiera więcej podatków w momentach ożywienia gospodarczego a mniej w momencie recesji), automatyczne działanie transferów i zasiłków – w przypadku recesji system opieki społecznej łagodzi skutki spadku dochodu i bezrobocia (wraz z pojawieniem się recesji zwiększają się transfery socjalne dla gospodarstw domowych, co zwiększa popyt konsumpcyjny).

12 Model Keynesowski z rządem i zagranicą
Założenia modelu: Gospodarka otwarta, X – eksport, Z – import , gdzie m – krańcowa skłonność do importu (MPI – Marginal Propensity to Import), stanowi o ile wzrośnie import, gdy dochód wzrośnie o jednostkę, NX – eksport netto, Reszta założeń jak w przypadku poprzedniego modelu z rządem.

13 Model Keynesowski z rządem i zagranicą
W równowadze:

14 Model Keynesowski z rządem i zagranicą
AD=a+I+c(TR-T)+G+c(1-t)Y AD=a+I+c(TR-T)+G+NX+(c(1-t)-m)Y AE,AD Y 45◦ AD = Y Y* Y*otwarta

15 Model Keynesowski z rządem i zagranicą
Relacja pomiędzy mnożnikami

16 Model Keynesowski z rządem i zagranicą
Skutki zmniejszenia m: AD=a+I+c(TR-T)+G+NX+(c(1-t)-m0)Y AE,AD Y 45◦ AD = Y Y0* Y1* AD=a+I+c(TR-T)+G+NX+(c(1-t)-m1)Y

17 Pełen Model Keynesowski
Założenia (różnica w stosunku do dotychczasowych): I – inwestycje zależne od realnej stopy procentowej r, NX – eksport netto zależny od realnej stopy procentowej, W dalszym ciągu w modelu nie mamy rynku pieniężnego (nie analizujemy wpływu podaży pieniądza).

18 Krzywa Laffera 0% przychód podatkowy stawka podatkowa τ*
maks. przychód 100%

19 Model Keynesowski Zadania

20 Makroekonomia I Ćwiczenia
Dziękuje za uwagę 20


Pobierz ppt "Makroekonomia I Ćwiczenia"

Podobne prezentacje


Reklamy Google