Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wykład: JAK HICKS TŁUMACZYŁ KEYNESA? - MODEL RÓWNOWAGI IS-LM.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wykład: JAK HICKS TŁUMACZYŁ KEYNESA? - MODEL RÓWNOWAGI IS-LM."— Zapis prezentacji:

1 Wykład: JAK HICKS TŁUMACZYŁ KEYNESA? - MODEL RÓWNOWAGI IS-LM

2 Założenia modelu keynesowskiego Sztywność cen i płac Popyt kreuje podaż (prawo Keynesa) Gospodarka niestabilna* Niepełne wykorzystanie czynników wytwórczych Iluzja pieniężna Analiza krótkookresowa

3 John Hicks ( ) Mr Keynes and the Classics: A Suggested Interpretation (1937) Value and Capital (1939) Nagroda Nobla (1972)

4 Model IS - LM : podstawowe zmienne C = a + b (1 - t) Y ZMIENNE ENDOGENICZNE (ustalane w modelu) ZMIENNE EGZOGENICZNE (ustalane poza modelem) Y = C + I + G +X I = e - dR MD = (kY - hR) P X = g - mY - nR MS i G

5 Algebraiczne wyprowadzenie krzywej IS 1) Y = C + I + G + X 2) C = ,8 Y d 3) I = r 4) X = ,04 Y r 5) M D = P ( 0,5 Y r ) G = 200 t = 0,2 M S = 550 P = 1 IS: Y = ,8(1 - 0,2)Y r ,04Y - 500r IS: Y = r

6 Wyprowadzenie krzywej IS 1 1 r r0r0 r1r1 E0E0 E1E1 AD 0 AD 1 IS AD Y Y Y1Y1 Y0Y0 2 2 Krzywa IS

7 Algebraiczne wyprowadzenie krzywej LM 1) Y = C + I + G + X 2) C = ,8 Y d 3) I = r 4) X = ,04 Y r 5) M D = P ( 0,5 Y r ) G = 200 t = 0,2 M S = 550 P = 1 LM: M S = M D LM: 550 = P ( 0,5 Y r ) LM: Y = r

8 Wyprowadzenie krzywej LM M D0 M r M0M0 IS Y r Krzywa LM Stopa procentowa Y0Y0 LM Y1Y1 M D MSMS

9 Model równowagi makroekonomicznej: IS - LM IS LM Y r Krzywa LM [obrazuje równowagę na rynku pieniężnym] Krzywa IS [obrazuje równowagę na rynku dóbr i usług] Stopa procentowa Dochód narodowy Y0Y0 r0r0 E0E0

10 Model IS - LM: wpływ ekspansywnej polityki budżetowej na gospodarkę IS 0 LM Y r Krzywa LM [obrazuje równowagę na rynku pieniężnym] Krzywe IS [obrazują równowagę na rynku dóbr i usług] Stopa procentowa Dochód narodowy Y0Y0 r0r0 E0E0 IS 1 E1E1 Y1Y1 r1r1

11 Wpływ ekspansywnej polityki fiskalnej na wzrost gospodarczy (OECD )

12 Model IS - LM: wpływ restrykcyjnej polityki budżetowej na gospodarkę IS 1 LM Y r Krzywa LM [obrazuje równowagę na rynku pieniężnym] Krzywe IS [obrazują równowagę na rynku dóbr i usług] Stopa procentowa Dochód narodowy Y1Y1 r1r1 E1E1 IS 0 E0E0 Y0Y0 r0r0

13 Wpływ restrykcyjnej polityki fiskalnej na wzrost gospodarczy (OECD )

14 Nachylenie krzywej LM a efektywność polityki fiskalnej IS 0 LM 0 Y r Stopa procentowa Dochód narodowy Y0Y0 r1r1 IS 1 IS 2 Y1Y1 Y2Y2 r0r0 r2r2 LM 1

15 Restrykcyjna polityka monetarna a tempo wzrostu gospodarczego w USA w latach

16 Model IS - LM: wpływ ekspansywnej polityki monetarnej na gospodarkę IS LM 1 Y r Krzywe LM [obrazują równowagę na rynku pieniężnym] Krzywa IS [obrazuje równowagę na rynku dóbr i usług] Stopa procentowa Dochód narodowy Y0Y0 r1r1 E0E0 E1E1 LM 0 Y1Y1 r0r0

17 Ekspansywna polityka monetarna a tempo wzrostu gospodarczego w USA w latach

18 Mechanizm transmisyjny r r1r1 r0r0 E0E0 E1E1 C + I + G 0 IS 0 AD Y Y Y1Y1 Y0Y0 r M D0 M LM M D1 MSMS IS 1 C + I + G 1 E0E0 E1E1

19 Efekt Pigou (efekt realnych zasobów) IS 0 LM 0 Y r Stopa procentowa Dochód narodowy Y0Y0 r0r0 E0E0 LM 1 IS 1 E1E1 E2E2 1 - spadek cen prowadzi do wzrostu realnych zasobów pieniądza 2 - spadek cen prowadzi także do wzrostu realnej wartości majątku r1r1


Pobierz ppt "Wykład: JAK HICKS TŁUMACZYŁ KEYNESA? - MODEL RÓWNOWAGI IS-LM."

Podobne prezentacje


Reklamy Google