Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Równowaga gospodarcza: model IS, LM. 1. Równowaga na rynku dóbr i usług: stopa procentowa i dochód - równanie linii IS; 2. Równowaga na rynku finansowym;

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Równowaga gospodarcza: model IS, LM. 1. Równowaga na rynku dóbr i usług: stopa procentowa i dochód - równanie linii IS; 2. Równowaga na rynku finansowym;"— Zapis prezentacji:

1 Równowaga gospodarcza: model IS, LM

2 1. Równowaga na rynku dóbr i usług: stopa procentowa i dochód - równanie linii IS; 2. Równowaga na rynku finansowym; 3. Popyt i podaż pieniądza - równowaga i linia LM; 4. Równowaga ogólna przy niezmiennych cenach; 5. Analiza polityki gospodarczej w modelu IS, LM.

3 Zagregowany popyt i wydatki. AD = C + I + G + NX Y = AD C = a + b Y D Yd = Y – T ; T = t Y C = C a + b (1 - t ) Y I = I a – d R AD = C a + b (1 - t ) Y + I a – d R +G + NX AD = Y i oznaczając: A = C a + I a + G + NX

4 Zagregowany popyt i wydatki cd. Y = A + b (1 – t) Y – d R Y = d R = A – Y

5 Równowaga na rynku dóbr i usług: IS

6 Zmiana wydatków autonomicznych: R Y IS 1 IS 2 Y1Y1 Y2Y2 Y = A

7 Zmiana wrażliwości wydatków inwestycyjnych na zmiany stopy procentowej: IS 1 IS 2 Y R d 1 < d 2 lub: 1 < 2

8 Popyt na pieniądz: M V = C + I + G M R I Y M V = P Y M D = 1/V(P Y) M D = M S M S /P = k Y

9 Podejście keynesowskie: popyt na pieniądz odzwierciedla preferencje płynności Motywy utrzymywania pieniądza: transakcyjny, spekulacyjny, ostrożnościowy M T = M T (Y) M S = M S (i) stopa procentowa nominalna i realna: R = i - lub: i = R + ; równanie Fishera: i = R + O ;

10 Funkcja popytu na pieniądz: M D = P L(Y,i) i – nominalna stopa procentowa od aktywów niepieniężnych; i M – nominalna stopa procentowa od lokat bankowych pieniężnych (pomijamy); M = P L (Y,R+ 0 ) [i = R+ 0 ] zakładamy, że 0 =0 M D /P = L (Y, r+ 0 )

11 Równowaga na rynku pieniężnym L = (k Y – h R) P L = M M / P = k Y – h R

12 Równowaga na rynku pieniężnym cd. L,M R R R E E E L = kY - hR

13 Krzywa LM R Y LM LM nachylenie: k / h

14 Zmiana zasobów pieniądza: R Y LM R R Y M/P < M/P

15 Zmiana wrażliwości popytu pieniężnego na zmiany produktu lub\i stopy procentowej (k lub\i h): R Y LM k/h > k/h

16 Równowaga na rynku towarowym i finansowym:

17 Polityka fiskalna:

18 Polityka pieniężna:

19 Równowaga ogólna przy stałych cenach Y = (A - dR)

20 Równowaga ogólna przy stałych cenach

21 Mnożnik polityki fiskalnej :

22 Mnożnik polityki pieniężnej:

23 Skuteczność polityki fiskalnej: im większe h i oraz mniejsze d i k tym większy mnożnik, czyli bardziej skuteczna polityka fiskalna (bardziej płaska LM oraz stroma IS)

24 większe h -> większa wrażliwość popytu na pieniądz na zmiany R (przy danym wzroście popytu mniejszy wzrost R, a więc mniejsze wypychanie wydatków prywatnych); mniejsze d –> mniejsza wrażliwość I na zmiany R (przy danym wzroście R mniej spadają I); mniejsze k -> mniejsza wrażliwość popytu pieniężnego na zmiany Y (przy danym wzroście Y mniej wzrasta popyt na pieniądz, mniejszy będzie więc wzrost R dla L=M); większe -> większy mnożnik inwestycyjny (przy danym wzroście wydatków większy wzrost popytu).

25 Skuteczność polityki pieniężnej: im większe d i oraz mniejsze k i h tym większy mnożnik, czyli bardziej skuteczna polityka pieniężna (bardziej stroma LM i bardziej płaska IS)

26 mniejsze h _> mniejsza wrażliwość L na zmiany R (dany wzrost M wymaga większego spadku R, co bardziej pobudza I); mniejsze k-> mniejsza wrażliwość L na zmiany Y (dany wzrost Y mniej zwiększa popyt na pieniądz, co wymaga mniejszego wtórnego wzrostu R; w rezultacie łączny spadek R większy) większe d -> większa wrażliwość I na zmiany R (dany spadek R wywoła większy wzrost I) większe -> większy mnożnik (dany wzrost I wywoła większy wzrost popytu, a więc także Y).


Pobierz ppt "Równowaga gospodarcza: model IS, LM. 1. Równowaga na rynku dóbr i usług: stopa procentowa i dochód - równanie linii IS; 2. Równowaga na rynku finansowym;"

Podobne prezentacje


Reklamy Google