Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Równowaga gospodarcza: model IS, LM

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Równowaga gospodarcza: model IS, LM"— Zapis prezentacji:

1 Równowaga gospodarcza: model IS, LM

2 1. Równowaga na rynku dóbr i usług: stopa procentowa i dochód - równanie linii IS;
2. Równowaga na rynku finansowym; 3. Popyt i podaż pieniądza - równowaga i linia LM; 4. Równowaga ogólna przy niezmiennych cenach; 5. Analiza polityki gospodarczej w modelu IS, LM.

3 Zagregowany popyt i wydatki.
AD = C + I + G + NX Y = AD C = a + b YD Yd = Y – T ; T = t Y C = Ca + b (1 - t ) Y I = Ia – d R AD = Ca + b (1 - t ) Y + Ia – d R +G + NX AD = Y i oznaczając: A = Ca + Ia + G + NX

4 Zagregowany popyt i wydatki cd.
Y = A + b (1 – t) Y – d R Y =  d R =  A – Y

5 Równowaga na rynku dóbr i usług: IS

6 Zmiana wydatków autonomicznych:
R  Y =   A IS2 IS1 Y Y1 Y2

7 Zmiana wrażliwości wydatków inwestycyjnych na zmiany stopy procentowej:
IS2 d1 < d2 lub: 1 < 2 IS1 Y

8 Popyt na pieniądz: M V = C + I + G M  R I   Y M  V = P Y
MD = 1/V(P Y) MD = MS MS/P =k Y

9 Podejście keynesowskie: popyt na pieniądz odzwierciedla preferencje płynności
Motywy utrzymywania pieniądza: transakcyjny, spekulacyjny, ostrożnościowy MT = MT(Y) MS = MS(i) stopa procentowa nominalna i realna: R = i -  lub: i = R + ; równanie Fishera: i = R + O;

10 Funkcja popytu na pieniądz:
MD = P L(Y,i) i – nominalna stopa procentowa od aktywów niepieniężnych; iM – nominalna stopa procentowa od lokat bankowych pieniężnych (pomijamy); M = P L (Y,R+0) [i = R+0] zakładamy, że 0 =0 MD/P = L (Y, r+0)

11 Równowaga na rynku pieniężnym
L = (k Y – h R) P L = M M / P = k Y – h R

12 Równowaga na rynku pieniężnym cd.
L = kY’ - hR L = kY - hR L,M

13 Krzywa LM R Y LM L<M L>M nachylenie: k / h

14 Zmiana zasobów pieniądza:
LM R R LM’ R’ M/P < M’/P Y Y

15 Zmiana wrażliwości popytu pieniężnego na zmiany produktu lub\i stopy procentowej (k lub\i h):
LM LM’ k/h > k’/h’ Y

16 Równowaga na rynku towarowym i finansowym:

17 Polityka fiskalna:

18 Polityka pieniężna:

19 Równowaga ogólna przy stałych cenach
Y =  (A - dR)

20 Równowaga ogólna przy stałych cenach

21 Mnożnik polityki fiskalnej:

22 Mnożnik polityki pieniężnej:

23 Skuteczność polityki fiskalnej:
im większe h i  oraz mniejsze d i k tym większy mnożnik, czyli bardziej skuteczna polityka fiskalna (bardziej płaska LM oraz stroma IS)

24 większe h -> większa wrażliwość popytu na pieniądz na zmiany R (przy danym wzroście popytu mniejszy wzrost R, a więc mniejsze wypychanie wydatków prywatnych); mniejsze d –> mniejsza wrażliwość I na zmiany R (przy danym wzroście R mniej spadają I); mniejsze k -> mniejsza wrażliwość popytu pieniężnego na zmiany Y (przy danym wzroście Y mniej wzrasta popyt na pieniądz, mniejszy będzie więc wzrost R dla L=M); większe  -> większy mnożnik inwestycyjny (przy danym wzroście wydatków większy wzrost popytu).

25 Skuteczność polityki pieniężnej:
im większe d i  oraz mniejsze k i h tym większy mnożnik, czyli bardziej skuteczna polityka pieniężna (bardziej stroma LM i bardziej płaska IS)

26 mniejsze h _> mniejsza wrażliwość L na zmiany R (dany wzrost M wymaga większego spadku R, co bardziej pobudza I); mniejsze k-> mniejsza wrażliwość L na zmiany Y (dany wzrost Y mniej zwiększa popyt na pieniądz, co wymaga mniejszego wtórnego wzrostu R; w rezultacie łączny spadek R większy) większe d -> większa wrażliwość I na zmiany R (dany spadek R wywoła większy wzrost I) większe  -> większy mnożnik (dany wzrost I wywoła większy wzrost popytu, a więc także Y).


Pobierz ppt "Równowaga gospodarcza: model IS, LM"

Podobne prezentacje


Reklamy Google