Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Model IS-LM w gospodarce zamkniętej. Podsumowanie polityki ekonomicznej państwa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Model IS-LM w gospodarce zamkniętej. Podsumowanie polityki ekonomicznej państwa."— Zapis prezentacji:

1 1 Model IS-LM w gospodarce zamkniętej. Podsumowanie polityki ekonomicznej państwa

2 2 Model IS-LM – historia podstawy modelu IS-LM sformułowane przez J.R. Hicksa w 30. latach XX wieku; odwołuje się do teorii J.M. Keynesa, czyli: jak Hicks tłumaczył Keynesa? model łączy rynek pieniężny i rynek dóbr (proces wydatkowania pieniędzy na zakup dóbr).

3 3 Podstawowe twierdzenia wyróżniające podejście keynesowskie_1 1. Gospodarka jest z samej swej natury niestabilna i podlega nieregularnym wstrząsom. Wstrząsy te przypisuje się przede wszystkim zmianom krańcowej efektywności inwestycji wynikającym ze zmian stanu zaufania kół gospodarczych, czyli z tego, co Keynes nazywał zmianami zwierzęcych instynktów inwestorów. 2. Zdana na swoje własne siły, po przebyciu pewnego zakłócenia, gospodarka może potrzebować dużo czasu na powrót do sytuacji zbliżonej do pełnego zatrudnienia; znaczy to, że gospodarka samoczynnie nie powraca szybko do równowagi.

4 4 Podstawowe twierdzenia wyróżniające podejście keynesowskie_2 3. Poziom łącznego produktu (AS) i zatrudnienia jest zasadniczo wyznaczony przez łączny popyt (AD), a władze państwowe mogą podejmować interwencje oddziałujące na poziom łącznego efektywnego popytu w celu zapewnienia szybszego powrotu do pełnego zatrudnienia. 4. W prowadzeniu polityki stabilizacyjnej preferuje się na ogół politykę fiskalną, w odróżnieniu od polityki pieniężnej, ponieważ skutki polityki fiskalnej uważa się za bardziej bezpośrednie, przewidywalne i oddziałujące szybciej na łączny popyt niż skutki polityki pieniężnej Cytat za: B.Snowdon, H.Vane, P.Wynarczyk, Współczesne nurty teorii makroekonomii, PWN, Warszawa 1998, s. 99-100.

5 5 Globalna podaż i zatrudnienie Globalne planowane wydatki Wydatki rządowe (G) Wydatki konsumpcyjne (C) Wydatki inwestycyjne (I) Polityka podatkowa (t) Stopa procentowa Oczekiwania przedsiębiorstw i krańcowa efektywność kapitału Niepewność Podaż pieniądza Popyt na pieniądz Model keynesowski – podstawowe zależnosci (NX=0) Źródło: B.Snowdon, H.Vane, P.Wynarczyk, op.cit., s. 77.

6 6 Model IS-LM - zmienne makroekonomiczne Zmienne zależne: –Dochód Y –Stopa procentowa r Zmienne niezależne: –Zakupy rządowe G –Podaż pieniądza M Przeciętny poziom cen P – przyjmujemy, że constans

7 7 Rynek dóbr – krzywa IS IS – Investment-Saving równowaga na rynku dóbr, gdy: –AD=Y AD Y AD 1 45° Y1Y1

8 8 IS – zależności między zmiennymi_1 (1)Y = C + I + G – tożsamość dochodu (2)C = Ca + ksk*(1-t)*Y – funkcja konsumpcji (3) I = Ia – w i *r – funkcja inwestycji Ia – inwestycje autonomiczne w i – współczynnik informujący, o ile obniżą się inwestycje jeśli stopa procentowa wzrośnie o 1 punkt % (4) G=Ga r IIaIa I = I a – w i *r

9 9 IS – zależności między zmiennymi_2 Y = C a + ksk*(1-t)*Y + I a – w i *r + G a Y = *(C a +I a +G a -w i *r) Krzywa IS – prezentuje wszystkie kombinacje stopy procentowej (r) i dochodu (Y), które spełniają tożsamość dochodu, funkcję konsumpcji, inwestycji. KONSUMPCJA (C) INWESTYCJE (I)

10 10 Krzywa IS r Y Y1Y1 Y2Y2 IS r1r1 r2r2 Krzywa IS – kombinacje stopy procentowej (r) i dochodu (Y), które spełniają tożsamość dochodu, funkcję konsumpcji, inwestycji.

11 11 Rynek pieniądza – krzywa LM Równowaga na rynku pieniężnym (Liquidity-Money) stopa procentowa M/P 1 M/P 2 realne zasoby pieniądza (M/P ) M L r1r2r1r2

12 12 Krzywa LM r Y Y1Y1 Y2Y2 LM r1r1 r2r2 Krzywa LM –kombinacje stopy procentowej (r) i dochodu (Y), które spełniają równanie popytu na pieniądz przy stałym poziomie podaży pieniądza i przy ustalonym przeciętnym poziomie cen.

13 13 Wykres IS-LM r Y Y1Y1 LM r1r1 IS

14 14 Polityka fiskalna – przesunięcie IS (1) r Y Y1Y1 LM r1r1 IS 1 M/P 1 M/P L1L1 M r2r1r2r1 r L2L2 Y AD 2 G Y2Y2 AD AD 1 45° Y1Y1 Ekspansywna polityka fiskalna, przykład: G IS 2 Y2Y2 r2r2

15 15 Polityka fiskalna – przesunięcie IS (2) Y2Y2 IS 2 M/P 1 M/P L1L1 L2L2 M r1r2r1r2 r Y AD 1 Y1Y1 AD 45° G AD 2 Y2Y2 Restrykcyjna polityka fiskalna, przykład: G r Y LM r2r2 IS 1 Y1Y1 r1r1

16 16 Polityka monetarna – przesunięcie LM (1) M M/P 1 M/P 0 r1r0r1r0 AD 1 Y1Y1 AD 45° I AD 2 Y2Y2 r Y LM 1 IS 1 Y1Y1 r1r1 LM 2 Y2Y2 r2r2 L Restrykcyjna polityka monetarna

17 17 Polityka monetarna – przesunięcie LM (2) LM 2 Y2Y2 r2r2 r Y IS 1 LM 1 Y1Y1 r1r1 M M/P 0 M/P 1 r0r1r0r1 L AD 2 I Y2Y2 AD AD 1 45° Y1Y1 Ekspansywna polityka monetarna

18 18 Skuteczność polityki pieniężnej i fiskalnej - ujęcie keynesowskie krzywa LM – dość płaska ze względu na stosunkowo wysoką wrażliwość popytu na pieniądz na zmiany stopy procentowej; krzywa IS – dość stroma z powodu małej wrażliwości inwestycji na zmiany stopy procentowej

19 19 Efekt wypierania Sytuacja, gdy wzrost wydatków rządowych G powoduje wzrost Y, ale i wzrost stopy procentowej, co zmniejsza inwestycje wzrost G może być finansowany z zaciąganego długu publicznego, co zwiększa rynkową stopę procentową. Rząd wypiera/ wypycha inwestycje podmiotów prywatnych.

20 20 Pułapka płynności Pułapka płynności – sytuacja, w której stopa procentowa jest na tak niskim poziomie, że niemożliwe jest dalsze jej obniżanie przez BC; W wypadku nieskończonej wrażliwości popytu na pieniądz względem r, krzywa LM jest pozioma i w rezultacie polityka pieniężna staje się nieefektywna.

21 21 Podsumowanie Polityka fiskalna – krzywa IS. Polityka monetarna – krzywa LM. Model IS-LM – narzędzie do analizy wpływu polityki fiskalnej i monetarnej na sytuację gospodarczą dla studenta UE, ekonomisty – praktyka, polityka gospodarczego, etc.


Pobierz ppt "1 Model IS-LM w gospodarce zamkniętej. Podsumowanie polityki ekonomicznej państwa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google