Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Oraz materiałów do makroekonomii autorstwa: Garbicz, Pacho

Коpie: 1
- liczba zatrudnionych - cały zasób siły roboczej - popyt na pracę

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Oraz materiałów do makroekonomii autorstwa: Garbicz, Pacho"— Zapis prezentacji:

1 Oraz materiałów do makroekonomii autorstwa: Garbicz, Pacho
RYNEK PRACY A PODAŻ GLOBALNA RÓWNOWAGA RYNKU PRACY A RÓWNOWAGA EKONOMICZNA Na podstawie: D. Begg, R. Dornbusch, S. Fischer, Ekonomia, tom II [Makroekonomia], wyd. II, PWE, Warszawa 1996 R. Dornbush, S. Fischer, Macroeconomics, wyd. VI, McGraw-Hill, Inc., 1994 Oraz materiałów do makroekonomii autorstwa: Garbicz, Pacho

2 - liczba zatrudnionych - cały zasób siły roboczej - popyt na pracę
Opis symboli w N L DN SN U U* AS AD LAS Y P p __ - płaca nominalna - płaca realna - liczba zatrudnionych - cały zasób siły roboczej - popyt na pracę - podaż pracy - stan bezrobocia - bezrobocie naturalne - krzywa podaży krótkookresowej - krzywa popytu - krzywa podaży długookresowej - poziom produkcji - poziom cen PODSTAWY MAKROEKONOMII : Marek Garbicz, Wojciech Pacho

3 Poszukiwanie zależności między P a Y (krzywa AS)
funkcja produkcji linia pomocnicza 450 450 Y* N* rynek pracy N __ w p Y p SN N+U=L L w p* __ w*= U* N* DN PODSTAWY MAKROEKONOMII : Marek Garbicz, Wojciech Pacho

4 Poszukiwanie zależności między P a Y (krzywa AS)
funkcja produkcji linia pomocnicza 450 450 Y* Y* rynek pracy N __ w p N* Y p SN N+U=L L w p* __ w*= U* p* N* DN PODSTAWY MAKROEKONOMII : Marek Garbicz, Wojciech Pacho

5 Poszukiwanie zależności między P a Y (krzywa AS)
funkcja produkcji linia pomocnicza 450 450 Y* Y1 N1 rynek pracy N __ w p N* Y p SN N+U=L L w p1 __ w1= U1 N1 w p* __ w*= U* p* N* p1 DN Y* Y* Y1 (Y ) P* P1 (P ) (w* ) u* w p* __ p1 PODSTAWY MAKROEKONOMII : Marek Garbicz, Wojciech Pacho

6 Poszukiwanie zależności między P a Y (krzywa AS)
funkcja produkcji linia pomocnicza 450 450 Y* Y1 N1 Y1 rynek pracy N __ w p N* Y p SN N+U=L L w p1 __ w1= U1 N1 w p* __ w*= U* p* N* p1 DN Y* PODSTAWY MAKROEKONOMII : Marek Garbicz, Wojciech Pacho

7 Poszukiwanie zależności między P a Y (krzywa AS)
funkcja produkcji linia pomocnicza 450 450 Y2 Y* N2 Y1 N1 Y1 rynek pracy N __ w p N* Y p SN N+U=L L w p1 __ w1= U1 p2 N1 w p* __ w*= U* p* N* U2 w p2 __ w2= N2 p1 DN Y* Y* Y2 (Y ) P* P2 (P ) (w* ) u* w p* __ p2 PODSTAWY MAKROEKONOMII : Marek Garbicz, Wojciech Pacho

8 Poszukiwanie zależności między P a Y (krzywa AS)
funkcja produkcji linia pomocnicza 450 Y2 Y* N2 Y2 Y1 N1 Y1 450 rynek pracy N __ w p N* Y p krótko- okresowa krzywa podaży AS SN N+U=L L w p1 __ w1= U1 p2 N1 w p* __ w*= U* p* N* U2 w p2 __ w2= N2 p1 DN Y* PODSTAWY MAKROEKONOMII : Marek Garbicz, Wojciech Pacho

9 Krzywa podaży w długim okresie LAS
W długim okresie krzywa AS przechodzi przez punkt Y* pionowa krzywa podaży LAS Y p LAS Y* odpowiada U* ceny i płace giętkie Y* PODSTAWY MAKROEKONOMII : Marek Garbicz, Wojciech Pacho

10 KRZYWA AS Krzywa AS to krzywa zagregowanej podaży. Jej nachylenie zależy od analizowanego okresu. W długim okresie krzywa AS jest pionowa (LAS) – AS klasyczna (pełna elastyczność płacowo-cenowa) W krótkim okresie jest dodatnio nachylona (SAS) (występują sztywności płacowe i cenowe) W „bardzo” krótkim okresie jest pozioma. „Bardzo” krótki okres to ten, w którym zachowana jest stałość cen (pełna sztywność płacowo-cenowa)

11 KRZYWA AS

12 PRZESUNIĘCIA KRZYWEJ AS
Wzrost kosztów produkcji przesunie krzywą SAS do góry. Wzrost płac nominalnych w przedsiębiorstwach przesunie SAS do góry. Postęp technologiczny, zwiększenie zasobów czynników produkcji itp. przesuną LAS w prawo.

13 PODSTAWY AD-AS KRZYWA AD
Krzywą AD wyprowadza się z modelu IS-LM Każdy punkt na krzywej AD reprezentuje równowagę z modelu IS-LM (czyli jednoczesną równowagę na rynku dóbr i usług oraz na rynku pieniężnym). Krzywa AD pokazuje kombinacje poziomu cen (P) i poziomu produkcji (Y) dla których zachowana jest równowaga na rynku dóbr i usług oraz na rynku pieniężnym. Ujemne nachylenie AD: Jeśli spadają ceny przy danej nominalnej podaży pieniądza, realna podaż pieniądza rośnie. Wpływa to na spadek stóp procentowych (Proszę porównać z wykresem równowagi na rynku pieniądza). Rosną inwestycje a więc i zagregowane wydatki czyli (krzyż keynesowski) wzrasta Y (proszę porównać z krzyżem keynesowskim)

14 PODSTAWY AD-AS KRZYWA AD (wyprowadzenie graficzne)
Zmiana poziomu cen P przesuwa równolegle krzywą LM Uzyskujemy nowy punkt równowagi w ISLM (wzrost cen prowadzi do nowego punktu równowagi o wyższym dochodzie i niższych stopach procentowych) W modelu AD-AS obserwujemy to jako przesuwanie się wzdłuż ujemnie nachylonej krzywej zagregowanego popytu AD (wyższy dochód przy niższych cenach)

15 PODSTAWY AD-AS KRZYWA AD (wyprowadzenie graficzne)

16 SZOK PODAŻOWY W MODELU AD-AS
Szok podażowy jest spowodowany gwałtownym wzrostem kosztów produkcji. Może być wywołany np. wzrostem cen ważnego surowca (takiego jak ropa). Skutkiem szoku podażowego jest stagflacja – inflacja połączona z recesją. Mamy więc jednoczesne wystąpienie wyższej inflacji i wzrost bezrobocia. Co się stanie w długim okresie? Wzrost bezrobocia doprowadzi do spadku płac, co z kolei będzie przesuwało SAS w dół. W długim okresie gospodarka wróci do punku wyjścia.

17 SZOK PODAŻOWY W MODELU AD-AS


Pobierz ppt "Oraz materiałów do makroekonomii autorstwa: Garbicz, Pacho"

Podobne prezentacje


Reklamy Google