Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

RYNEK PRACY A PODAŻ GLOBALNA RÓWNOWAGA RYNKU PRACY A RÓWNOWAGA EKONOMICZNA Na podstawie: D. Begg, R. Dornbusch, S. Fischer, Ekonomia, tom II [Makroekonomia],

Коpie: 1
w N L D N S N U U* AS AD LAS Y P wpwp __ - płaca nominalna - płaca realna - liczba zatrudnionych - cały zasób siły roboczej - popyt na pracę - podaż pracy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "RYNEK PRACY A PODAŻ GLOBALNA RÓWNOWAGA RYNKU PRACY A RÓWNOWAGA EKONOMICZNA Na podstawie: D. Begg, R. Dornbusch, S. Fischer, Ekonomia, tom II [Makroekonomia],"— Zapis prezentacji:

1

2 RYNEK PRACY A PODAŻ GLOBALNA RÓWNOWAGA RYNKU PRACY A RÓWNOWAGA EKONOMICZNA Na podstawie: D. Begg, R. Dornbusch, S. Fischer, Ekonomia, tom II [Makroekonomia], wyd. II, PWE, Warszawa 1996 R. Dornbush, S. Fischer, Macroeconomics, wyd. VI, McGraw-Hill, Inc., 1994 Oraz materiałów do makroekonomii autorstwa: Garbicz, Pacho

3 w N L D N S N U U* AS AD LAS Y P wpwp __ - płaca nominalna - płaca realna - liczba zatrudnionych - cały zasób siły roboczej - popyt na pracę - podaż pracy - stan bezrobocia - bezrobocie naturalne - krzywa podaży krótkookresowej - krzywa popytu - krzywa podaży długookresowej - poziom produkcji - poziom cen Opis symboli PODSTAWY MAKROEKONOMII : Marek Garbicz, Wojciech Pacho

4 linia pomocnicza 45 0 45 0 U* N* w p* __ w*= funkcja produkcji rynek pracy DNDN N+U=L Poszukiwanie zależności między P a Y (krzywa AS ) PODSTAWY MAKROEKONOMII : Marek Garbicz, Wojciech Pacho N __ wpwp N Y Y p L SNSN Y* N*

5 linia pomocnicza 45 0 45 0 N* w p* __ w*= funkcja produkcji rynek pracy DNDN N+U=L Poszukiwanie zależności między P a Y (krzywa AS ) PODSTAWY MAKROEKONOMII : Marek Garbicz, Wojciech Pacho N __ wpwp N Y Y p L U* Y* N* Y* p* SNSN

6 Y1Y1 N1N1 linia pomocnicza 45 0 45 0 N* w p* __ w*= funkcja produkcji rynek pracy DNDN N+U=L Poszukiwanie zależności między P a Y (krzywa AS ) PODSTAWY MAKROEKONOMII : Marek Garbicz, Wojciech Pacho N __ wpwp N Y Y p L U* Y* N* Y* p* p1p1 U1U1 N1N1 wp1wp1 __ w1=w1= SNSN Y* Y 1 (Y ) P* P 1 (P ) (w* ) u* w p* __ wp1wp1

7 Y1Y1 wp1wp1 w1=w1= linia pomocnicza 45 0 45 0 N* w p* __ w*= funkcja produkcji rynek pracy DNDN N+U=L Poszukiwanie zależności między P a Y (krzywa AS ) PODSTAWY MAKROEKONOMII : Marek Garbicz, Wojciech Pacho N __ wpwp N Y Y p L U* Y* N* Y* p* p1p1 U1U1 Y1Y1 N1N1 SNSN N1N1

8 Y2Y2 Y* N2N2 Y1Y1 N2N2 wp1wp1 __ w1=w1= linia pomocnicza 45 0 45 0 N* w p* __ w*= funkcja produkcji rynek pracy DNDN N+U=L Poszukiwanie zależności między P a Y (krzywa AS ) PODSTAWY MAKROEKONOMII : Marek Garbicz, Wojciech Pacho N __ wpwp N Y Y p L U* N* Y* p* p1p1 U1U1 Y1Y1 N1N1 p2p2 wp2wp2 __ w2=w2= SNSN U2U2 N1N1 Y* Y 2 (Y ) P* P 2 (P ) (w* ) u* w p* __ wp2wp2

9 Y2Y2 krótko- okresowa krzywa podaży AS Y2Y2 Y* N2N2 Y1Y1 N2N2 wp1wp1 __ w1=w1= linia pomocnicza 45 0 45 0 N* w p* __ w*= funkcja produkcji rynek pracy DNDN N+U=L Poszukiwanie zależności między P a Y (krzywa AS ) PODSTAWY MAKROEKONOMII : Marek Garbicz, Wojciech Pacho N __ wpwp N Y Y p L U* N* Y* p* p1p1 U1U1 Y1Y1 N1N1 p2p2 wp2wp2 __ w2=w2= SNSN U2U2 N1N1

10 Y* Krzywa podaży w długim okresie LAS PODSTAWY MAKROEKONOMII : Marek Garbicz, Wojciech Pacho Y p LAS Y* odpowiada U* ceny i płace giętkie W długim okresie krzywa AS przechodzi przez punkt Y* pionowa krzywa podaży LAS

11 KRZYWA AS Krzywa AS to krzywa zagregowanej podaży. Jej nachylenie zależy od analizowanego okresu. W długim okresie krzywa AS jest pionowa (LAS) – AS klasyczna (pełna elastyczność płacowo-cenowa) W krótkim okresie jest dodatnio nachylona (SAS) (występują sztywności płacowe i cenowe) W bardzo krótkim okresie jest pozioma. Bardzo krótki okres to ten, w którym zachowana jest stałość cen (pełna sztywność płacowo-cenowa)

12 KRZYWA AS

13 PRZESUNIĘCIA KRZYWEJ AS Wzrost kosztów produkcji przesunie krzywą SAS do góry. Wzrost płac nominalnych w przedsiębiorstwach przesunie SAS do góry. Postęp technologiczny, zwiększenie zasobów czynników produkcji itp. przesuną LAS w prawo.

14 PODSTAWY AD-AS KRZYWA AD Krzywą AD wyprowadza się z modelu IS-LM Każdy punkt na krzywej AD reprezentuje równowagę z modelu IS- LM (czyli jednoczesną równowagę na rynku dóbr i usług oraz na rynku pieniężnym). Krzywa AD pokazuje kombinacje poziomu cen (P) i poziomu produkcji (Y) dla których zachowana jest równowaga na rynku dóbr i usług oraz na rynku pieniężnym. Ujemne nachylenie AD: Jeśli spadają ceny przy danej nominalnej podaży pieniądza, realna podaż pieniądza rośnie. Wpływa to na spadek stóp procentowych (Proszę porównać z wykresem równowagi na rynku pieniądza). Rosną inwestycje a więc i zagregowane wydatki czyli (krzyż keynesowski) wzrasta Y (proszę porównać z krzyżem keynesowskim)

15 PODSTAWY AD-AS KRZYWA AD (wyprowadzenie graficzne) Zmiana poziomu cen P przesuwa równolegle krzywą LM Uzyskujemy nowy punkt równowagi w ISLM (wzrost cen prowadzi do nowego punktu równowagi o wyższym dochodzie i niższych stopach procentowych) W modelu AD-AS obserwujemy to jako przesuwanie się wzdłuż ujemnie nachylonej krzywej zagregowanego popytu AD (wyższy dochód przy niższych cenach)

16 PODSTAWY AD-AS KRZYWA AD (wyprowadzenie graficzne)

17 SZOK PODAŻOWY W MODELU AD-AS Szok podażowy jest spowodowany gwałtownym wzrostem kosztów produkcji. Może być wywołany np. wzrostem cen ważnego surowca (takiego jak ropa). Skutkiem szoku podażowego jest stagflacja – inflacja połączona z recesją. Mamy więc jednoczesne wystąpienie wyższej inflacji i wzrost bezrobocia. Co się stanie w długim okresie? Wzrost bezrobocia doprowadzi do spadku płac, co z kolei będzie przesuwało SAS w dół. W długim okresie gospodarka wróci do punku wyjścia.

18 SZOK PODAŻOWY W MODELU AD-AS


Pobierz ppt "RYNEK PRACY A PODAŻ GLOBALNA RÓWNOWAGA RYNKU PRACY A RÓWNOWAGA EKONOMICZNA Na podstawie: D. Begg, R. Dornbusch, S. Fischer, Ekonomia, tom II [Makroekonomia],"

Podobne prezentacje


Reklamy Google