Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Cykl koniunkturalny: mechanizm i teorie wyjaśniające

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Cykl koniunkturalny: mechanizm i teorie wyjaśniające"— Zapis prezentacji:

1 Cykl koniunkturalny: mechanizm i teorie wyjaśniające

2 1. Cykl koniunkturalny w interpretacji szkoły klasycznej:
równowaga rynkowa i cykl koniunkturalny; model cyklu realnego; rola pieniądza i model klasyczny; niepełna informacja i model Lucasa; 2. Ekonomia keynesowska: zakłócenia mechanizmu samoregulacji; przyczyny popytowe i podażowe; problem pionowej funkcji AD; rola deflacji.

3 3. Nowa ekonomia keynesowska:
nierównowaga i sztywność płac i cen; model płacy efektywnej; sztywność cen: konkurencja monopolistyczna i koszty zmiany cen (menu cost); długookresowe kontrakty.

4 Cykl koniunkturalny

5 Zmienne makroekonomiczne i cykl koniunkturalny:

6 Fluktuacje gospodarcze i bezrobocie:
„Prawo Okuna”: Spadek PKB o 2,5% w stosunku do „naturalnego” poziomu powoduje wzrost stopy bezrobocia o punkt procentowy

7 PKB na mieszkańca

8 Output Fluctuations in the Group of Seven (G-7) and Developing Countries

9 Fluktuacje PKB w wybranych krajach

10 Kontrowersje co do przyczyn fluktuacji gospodarczych i środków zaradczych
Ekonomia klasyczna: w gospodarce istnieje automatyczny, samoregulujący mechanizm w postaci elastycznych cen, które automatycznie przywracają równowagę zakłóconą przez gospodarcze szoki. Ekonomia Keynesowska: w krótkim okresie płace i ceny są względnie sztywne i przywracanie równowagi przez mechanizm rynkowy jest niekompletne (rynek nie musi być w równowadze).

11 Podejście klasyczne: równowaga rynkowa zawsze zachowana

12 Model cyklu realnego (Kykland, Prescott):

13 Model cyklu realnego, cd.
„reszta Solowa” i fluktuacje cykliczne A / A = Y / Y -  K / K – (1 - )  L / L

14 Założenie o dodatnio nachylonej funkcji podaży siły roboczej
Wzrost płac realnych: efekt substytucyjny i efekt dochodowy

15 Szoki fiskalne w MCR Wzrost G powoduje wzrost Y, wzrost N, obniżenie MPN i wobec tego także Y/N.

16 Model Friedmana

17 Model Lucasa: Krótkookresowa linia podaży zależna od P0;
Y = Y* + (P – P0)

18 Implikacje modelu Lucasa:
Tylko nieoczekiwane zmiany pieniądza wywołują zmiany realne (produkcji); zmiany oczekiwane wywołują wyłącznie efekty nominalne (zmiana cen). Polityka pieniężna jest skuteczna tylko wówczas, gdy nie jest oczekiwana.

19 Teoria Keynesa: niedoskonałości rynku:zakłócenia mechanizmu samoregulacji ( nie zawsze osiągana jest równowaga długookresowa); zakłócenia popytowe i podażowe, ale główną rolę odgrywają popytowe; przyczyną są zakłócenia nominalne: względna „sztywność” płac i cen; wielość przyczyn: kontrakty płacowe; płaca „efektywnościowa”, kontrakty cenowe, koszty zmian cen, rynek monopolistyczny i inne.

20 Pionowa funkcja AD

21 Sztywne płace Implikacje: anty-cykliczne zmiany płac (w rzeczywistości raczej nie występuje)

22 Płaca efektywnościowa

23 Sztywność cen: sztywne ceny: P płace elastyczne: NS = L(W / P)

24 Implikacje modelu sztywnych cen:

25 Sztywność cen: konkurencja monopolistyczna i koszty zmian cen


Pobierz ppt "Cykl koniunkturalny: mechanizm i teorie wyjaśniające"

Podobne prezentacje


Reklamy Google