Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Model IS, LM, BP dla gospodarki otwartej w warunkach zmiennych kursów walutowych;

Коpie: 1
Produkcja i polityka ekonomiczna w gospodarce otwartej: model Mudella - Fleminga.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Model IS, LM, BP dla gospodarki otwartej w warunkach zmiennych kursów walutowych;"— Zapis prezentacji:

1 Produkcja i polityka ekonomiczna w gospodarce otwartej: model Mudella - Fleminga

2 Model IS, LM, BP dla gospodarki otwartej w warunkach zmiennych kursów walutowych;
Równowaga wewnętrzna i zewnętrzna w modelu Mundella – Fleminga; Polityka fiskalna i pieniężna w modelu Mundella – Fleminga w warunkach zmiennych kursów walutowych.

3 Model IS, LM, BP Równowaga rynkowa w gospodarce otwartej:
Y = C + I + G + NX ; NX = X – Im = Bb C(Y-T); I(i- 0); Bb (EP*/P, Y) Y = D (Y-T, i - 0, G, Q) 0 = 0 (Y-YP) i = i* + (E0 - E)/E BP = Bb + Bk = 0; Bk (i – i*);

4 Model IS, LM, BP cd. IS  Y = D (Y-T, i - 0, G, Q );
LM  M/P = L (r, Y); BP  Bb( Q, Y) + Bk (i - i*); YP  AS założenia: gospodarki w pełni otwarte handlowo i finansowo; E0 na poziomie zapewniającym równowagę w długim okresie; kursy zmienne oczekiwania adaptacyjne.

5 IS w gospodarce otwartej

6 Równowaga na rynku dewizowym

7 Równowaga krótkookresowa w modelu IS, LM, BP kursy zmienne (ceny stałe)

8 Równowaga długookresowa w modelu IS, LM, BP kursy zmienne (ceny elastyczne)

9 Równowaga długookresowa
W długim okresie ceny elastyczne i produkcja jest na poziomie produkcji potencjalnej określoną przez długookresową zagregowaną podaż AS. Politykę pobudzająca jest sens stosować gdy Y < YP. Na długą metę nie można zwiększyć produkcji ponad poziom potencjalny, gdyż wówczas rosną ceny i produkcja spada do poziomu zgodnego z AS.

10 Polityka fiskalna (stały wzrost G)

11 Polityka fiskalna (przejściowy wzrost G)

12 Polityka pieniężna (stały wzrost M)

13 Kursy walutowe i eksport netto: rola elastyczności
W modelu założono, że np.. deprecjacja zwiększa eksport i zmniejsza import, czyli poprawia eksport netto. Zasadność założenia zależy od reakcji eksportu i importu na zmiany realnego kursu walutowego:

14 Warunek Marshalla - Lernera
Warunek M-L: realna deprecjacja poprawia rachunek obrotów bieżących jeśli eksport i import są dostatecznie elastyczne w stosunku do zmian realnego kursu walutowego; Y = AD AD = C + I + G + X – Im Im = Q Z* Q = E P* / P NX = X – Q Z*

15 Warunek Marshalla - Lernera
NX = Y – C – I – G NX = Y – A (A = C + I + G) Absorbcja jest funkcją dochodu i realnej stopy procentowej: A (Y – T, i, ..) udział wydatków na dobra krajowe =  = ( Q, ..) <  < 1 +

16 Warunek Marshalla - Lernera
Q Z* = [1 -  (Q) ] A (Y – T, i, ...) X = X (Q,  )  - inne czynniki; +, + Skutki deprecjacji ( wzrost Q ):  X = X X  Im = ( 1 - Z ) Q Z*  NX =  X -  Im  NX = X X - ( 1 - Z ) Q Z*

17 Warunek Marshalla - Lernera
Jeśli początkowo X = Q Z*, wówczas: NX = X (X + Z - 1) NX > 0 jeśli: X + Z > 1 warunek M – L

18 Stabilność rynku dewizowego

19 Stopniowe dostosowania handlu i rachunek bieżący: krzywa „J”
Zjawisko tzw. „choroby holenderkiej”


Pobierz ppt "Model IS, LM, BP dla gospodarki otwartej w warunkach zmiennych kursów walutowych;"

Podobne prezentacje


Reklamy Google