Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Produkcja i polityka ekonomiczna w gospodarce otwartej: model Mudella - Fleminga.

Коpie: 1
Produkcja i polityka ekonomiczna w gospodarce otwartej: model Mudella - Fleminga.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Produkcja i polityka ekonomiczna w gospodarce otwartej: model Mudella - Fleminga."— Zapis prezentacji:

1 Produkcja i polityka ekonomiczna w gospodarce otwartej: model Mudella - Fleminga

2 Model IS, LM, BP dla gospodarki otwartej w warunkach zmiennych kursów walutowych; Równowaga wewnętrzna i zewnętrzna w modelu Mundella – Fleminga; Polityka fiskalna i pieniężna w modelu Mundella – Fleminga w warunkach zmiennych kursów walutowych.

3 Model IS, LM, BP Równowaga rynkowa w gospodarce otwartej: Y = C + I + G + NX ; NX = X – Im = Bb C(Y-T); I(i- 0 ); Bb (EP*/P, Y) Y = D (Y-T, i - 0, G, Q) 0 = 0 (Y-Y P ) i = i* + (E 0 - E)/E BP = Bb + Bk = 0; Bk (i – i*);

4 Model IS, LM, BP cd. IS Y = D (Y-T, i - 0, G, Q ); LM M/P = L (r, Y); BP Bb( Q, Y) + Bk (i - i*); Y P AS założenia: gospodarki w pełni otwarte handlowo i finansowo; E 0 na poziomie zapewniającym równowagę w długim okresie; kursy zmienne oczekiwania adaptacyjne.

5 IS w gospodarce otwartej

6 Równowaga na rynku dewizowym

7 Równowaga krótkookresowa w modelu IS, LM, BP kursy zmienne (ceny stałe)

8 Równowaga długookresowa w modelu IS, LM, BP kursy zmienne (ceny elastyczne)

9 Równowaga długookresowa W długim okresie ceny elastyczne i produkcja jest na poziomie produkcji potencjalnej określoną przez długookresową zagregowaną podaż AS. Politykę pobudzająca jest sens stosować gdy Y < Y P. Na długą metę nie można zwiększyć produkcji ponad poziom potencjalny, gdyż wówczas rosną ceny i produkcja spada do poziomu zgodnego z AS.

10 Polityka fiskalna (stały wzrost G)

11 Polityka fiskalna (przejściowy wzrost G)

12 Polityka pieniężna (stały wzrost M)

13 Kursy walutowe i eksport netto: rola elastyczności W modelu założono, że np.. deprecjacja zwiększa eksport i zmniejsza import, czyli poprawia eksport netto. Zasadność założenia zależy od reakcji eksportu i importu na zmiany realnego kursu walutowego:

14 Warunek Marshalla - Lernera Warunek M-L: realna deprecjacja poprawia rachunek obrotów bieżących jeśli eksport i import są dostatecznie elastyczne w stosunku do zmian realnego kursu walutowego; Y = AD AD = C + I + G + X – Im Im = Q Z * Q = E P * / P NX = X – Q Z *

15 Warunek Marshalla - Lernera NX = Y – C – I – G NX = Y – A (A = C + I + G) Absorbcja jest funkcją dochodu i realnej stopy procentowej: A (Y – T, i,..) + - udział wydatków na dobra krajowe = = ( Q,..) 0 < < 1 +

16 Warunek Marshalla - Lernera Q Z * = [1 - (Q) ] A (Y – T, i,...) X = X (Q, ) - inne czynniki; +, + Skutki deprecjacji ( wzrost Q ): X = X X Im = ( 1 - Z ) Q Z * NX = X - Im NX = X X - ( 1 - Z ) Q Z *

17 Warunek Marshalla - Lernera Jeśli początkowo X = Q Z *, wówczas: NX = X ( X + Z - 1) NX > 0 jeśli: X + Z > 1 warunek M – L

18 Stabilność rynku dewizowego

19 Stopniowe dostosowania handlu i rachunek bieżący: krzywa J Zjawisko tzw. choroby holenderkiej


Pobierz ppt "Produkcja i polityka ekonomiczna w gospodarce otwartej: model Mudella - Fleminga."

Podobne prezentacje


Reklamy Google