Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Makroekonomia I Ćwiczenia 6 MODEL KEYNESOWSKI cz. 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Makroekonomia I Ćwiczenia 6 MODEL KEYNESOWSKI cz. 1."— Zapis prezentacji:

1 Makroekonomia I Ćwiczenia 6 MODEL KEYNESOWSKI cz. 1

2 Katedra Makroekonomii WNE UW2 Produkcja potencjalna ma tendencję do równomiernego wzrostu w miarę wzrostu zasobu czynników produkcji (np. liczby ludności, postępu technicznego, wzrostu nakładów na kształcenie). Produkcja potencjalna jest mniejsza od produkcji maksymalnej. Y t Produkcja długookresowa a krótkookresowa. Produkcja potencjalna.

3 Katedra Makroekonomii WNE UW3 Produkcja długookresowa a krótkookresowa. Produkcja potencjalna. Produkcja faktyczna natomiast wynika z bieżących potrzeb rynkowych. Dlaczego w krótkim okresie produkcja faktyczna może odbiegać od produkcji potencjalnej? Y t

4 Model Keynesowski: Brak państwa i wymiany z zagranicą.

5 Katedra Makroekonomii WNE UW5 Założenia płace i ceny są stałe przy tym poziomie płac i cen gospodarka operuje poniżej swojej produkcji potencjalnej (tzn. jest wolna siła robocza, zakłady chcą produkować więcej) Z tych dwóch założeń wniosek: popyt determinuje podaż

6 Katedra Makroekonomii WNE UW6 AE Y Linia 45 ˚ AE AEY Y* E Analiza AE – zagregowane wydatki AE = C + I założenie: zagregowane wydatki nie zależą od produkcji AEY przedsiębiorstwa zaczynają produkować więcej AE= Y* równowaga

7 Katedra Makroekonomii WNE UW7 Analiza Y*= AE =C + I AE= C P + I P = Y* (równowaga planowana) C F + I F = Y(produkcja faktyczna) Y = AE + I N Zadanie – Przykład: C P = 100I P = 200 Y = 400 I N = ? Uwaga : W równowadze: I N = 0

8 Katedra Makroekonomii WNE UW8 Analiza poszczególnych składników AE. I. Funkcja Konsumpcji Funkcja Konsumpcji – obrazuje wielkość zamierzonej konsumpcji globalnej przy każdym poziomie rozporządzalnych dochodów osobistych. Uwaga: w tej wersji modelu nie ma Państwa a więc także transferów i podatków. Rozporządzalny dochód osobisty jest więc równy dochodowi narodowemu.

9 Katedra Makroekonomii WNE UW9 Analiza poszczególnych składników AE. I. Funkcja Konsumpcji Gospodarstwa domowe (konsumenci) przeznaczają pewna cześć swojego dochodu rozporządzalnego na konsumpcje. Reszta to oszczędności: Y D = C +S

10 Katedra Makroekonomii WNE UW10 Analiza poszczególnych składników AE. I. Funkcja Konsumpcji Funkcja konsumpcji to zależność wielkości konsumpcji od wielkości dochodu rozporządzalnego: C = C(Y D ) = a + cY Gdzie: a - konsumpcja autonomiczna (niezależna od dochodu) c – krańcowa skłonność do konsumpcji (marginal propensity to consume = MPC) c = MPC = ΔC/ΔYc (0, 1)

11 Katedra Makroekonomii WNE UW11 Analiza poszczególnych składników AE. I. Funkcja Konsumpcji C Y a C = a + cY ρ Y1Y1 C1C1

12 Katedra Makroekonomii WNE UW12 Analiza poszczególnych składników AE. I. Funkcja Konsumpcji APC – Przeciętna skłonność do konsumpcji APC = C 1 /Y 1 = (a + cY 1 )/Y 1 = a/Y 1 +c = a/Y 1 + MPC APC = tg ρAPC (0, ) przy bardzo niskich dochodach APC przy bardzo wysokich dochodach APC MPC

13 Katedra Makroekonomii WNE UW13 Analiza poszczególnych składników AE. I. Funkcja Konsumpcji Tangens jest funkcją rosnącą w pierwszej ćwiartce, a zatem i APC maleje wraz ze wzrostem dochodu.

14 Katedra Makroekonomii WNE UW14 Analiza poszczególnych składników AE. II. Funkcja Oszczędności Funkcja Oszczędności – obrazuje zamierzone oszczędności przy każdym poziomie dochodu. S= Y- C = Y – a – cY = -a + (1-c)Y Krańcowa skłonność do oszczędzania: MPS = 1 - c MPS +MPC = 1

15 Katedra Makroekonomii WNE UW15 Analiza poszczególnych składników AE. II. Funkcja Oszczędności S Y -a S = -a + (MPS)Y

16 Katedra Makroekonomii WNE UW16 Analiza poszczególnych składników AE. III. Popyt inwestycyjny Popyt Inwestycyjny – zamierzone (planowane) przez przedsiębiorstwa powiększenia zasobów kapitału trwałego oraz stanu zapasów. Założenie: Inwestycje są niezależne od dochodów

17 Katedra Makroekonomii WNE UW17 Model Keynesowski: Brak państwa i wymiany z zagranicą. AE Y a C = a + cY Y* Linia 45 ˚ AE = C + I a+I Y* = I + a +cY* Y*= I + C*

18 Katedra Makroekonomii WNE UW18 Przesunięcia AE Przesunięcia AE – wzrost lub spadek autonomicznych wielkości wchodzących w skład wydatków powoduje przesunięcie równoległe AE odpowiednio w górę lub w dół. AE Y Y* Linia 45 ˚AE Y* I 10 AE 10 Y 10 C 10c AE 10c Y 10c C 10c² … itd. spada popyt, spada także produkcja

19 Katedra Makroekonomii WNE UW19 Zmiany popytu a zmiany dochodu: Zmiany w wydatkach autonomicznych powodują, ze zmienia się produkt narodowy: Gospodarka znajduje się w równowadze. Zmniejszają się wydatki autonomiczne gospodarstw domowych. Popyt globalny jest mniejszy od produktu narodowego, rosną zapasy, produkcja maleje. Nowa równowaga zostanie osiągnięta kiedy znowu AS = AE. Zadanie – Przykład: MPC = 0.8 Δa = - 20

20 Katedra Makroekonomii WNE UW20 Rozwiązanie zadania. YaICAEY - AE

21 Katedra Makroekonomii WNE UW21 Rozwiązanie zadania cd. W pierwszym etapie dochód spadł o tyle samo, co a; w drugim etapie, dochód spadł o 0.8xa. W trzecim etapie o 0.8x0.8xa itd. Czyli: ΔY = Δa + cΔa c n Δa= Δa(1+c+...+ c n ) = Δa [1/(1-c)]

22 Katedra Makroekonomii WNE UW22 Prosty Mnożnik Keynesowski Wyrażenie: lub to tzw.: Prosty Mnożnik Keynesowski ( α )– pokazuje on o ile procent zmieni się dochód narodowy, jeżeli wydatki autonomiczne wzrosną o 1%. Inny sposób wyprowadzenia mnożnika: Y = C + I C = a+ cY Y = a+ cY+ I A więc: Y = [a + I]


Pobierz ppt "Makroekonomia I Ćwiczenia 6 MODEL KEYNESOWSKI cz. 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google