Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ćwiczenia 6 MODEL KEYNESOWSKI cz. 1

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ćwiczenia 6 MODEL KEYNESOWSKI cz. 1"— Zapis prezentacji:

1 Ćwiczenia 6 MODEL KEYNESOWSKI cz. 1
Makroekonomia I Ćwiczenia 6 MODEL KEYNESOWSKI cz. 1 Barbara Bobrowicz Katedra Makroekonomii WNE UW

2 Produkcja długookresowa a krótkookresowa. Produkcja potencjalna.
Produkcja potencjalna ma tendencję do równomiernego wzrostu w miarę wzrostu zasobu czynników produkcji (np. liczby ludności, postępu technicznego, wzrostu nakładów na kształcenie). Produkcja potencjalna jest mniejsza od produkcji maksymalnej. Y t Katedra Makroekonomii WNE UW

3 Produkcja długookresowa a krótkookresowa. Produkcja potencjalna.
Produkcja faktyczna natomiast wynika z bieżących potrzeb rynkowych. Dlaczego w krótkim okresie produkcja faktyczna może odbiegać od produkcji potencjalnej? Y t Katedra Makroekonomii WNE UW

4 Model Keynesowski: Brak państwa i wymiany z zagranicą.

5 Katedra Makroekonomii WNE UW
Założenia płace i ceny są stałe przy tym poziomie płac i cen gospodarka operuje poniżej swojej produkcji potencjalnej (tzn. jest wolna siła robocza, zakłady chcą produkować więcej) Z tych dwóch założeń wniosek: popyt determinuje podaż Katedra Makroekonomii WNE UW

6 Katedra Makroekonomii WNE UW
Analiza AE Y Linia 45 ˚ AE<Y AE>Y Y* E AE – zagregowane wydatki AE = C + I założenie: zagregowane wydatki nie zależą od produkcji AE<Y gromadzą się zapasy, przedsiębiorstwa zmniejszają produkcję AE>Y przedsiębiorstwa zaczynają produkować więcej AE= Y* równowaga Katedra Makroekonomii WNE UW

7 Katedra Makroekonomii WNE UW
Analiza Y*= AE =C + I AE= CP + IP = Y* (równowaga planowana) CF + IF = Y (produkcja faktyczna) Y = AE + IN Zadanie – Przykład: CP = 100 IP = 200 Y = 400 IN = ? Uwaga : W równowadze: IN = 0 Katedra Makroekonomii WNE UW

8 Analiza poszczególnych składników AE. I. Funkcja Konsumpcji
Funkcja Konsumpcji – obrazuje wielkość zamierzonej konsumpcji globalnej przy każdym poziomie rozporządzalnych dochodów osobistych. Uwaga: w tej wersji modelu nie ma Państwa a więc także transferów i podatków. Rozporządzalny dochód osobisty jest więc równy dochodowi narodowemu. Katedra Makroekonomii WNE UW

9 Analiza poszczególnych składników AE. I. Funkcja Konsumpcji
Gospodarstwa domowe (konsumenci) przeznaczają pewna cześć swojego dochodu rozporządzalnego na konsumpcje. Reszta to oszczędności: YD = C +S Katedra Makroekonomii WNE UW

10 Analiza poszczególnych składników AE. I. Funkcja Konsumpcji
Funkcja konsumpcji to zależność wielkości konsumpcji od wielkości dochodu rozporządzalnego: C = C(YD) = a + cY Gdzie: a - konsumpcja autonomiczna (niezależna od dochodu) c – krańcowa skłonność do konsumpcji (marginal propensity to consume = MPC) c = MPC = ΔC/ΔY c  (0, 1) Katedra Makroekonomii WNE UW

11 Analiza poszczególnych składników AE. I. Funkcja Konsumpcji
C = a + cY ρ Y1 C1 Katedra Makroekonomii WNE UW

12 Analiza poszczególnych składników AE. I. Funkcja Konsumpcji
APC – Przeciętna skłonność do konsumpcji APC = C1/Y1 = (a + cY1)/Y1 = a/Y1+c = a/Y1+ MPC APC = tg ρ APC  (0, )  przy bardzo niskich dochodach APC    przy bardzo wysokich dochodach APC  MPC Katedra Makroekonomii WNE UW

13 Analiza poszczególnych składników AE. I. Funkcja Konsumpcji
Tangens jest funkcją rosnącą w pierwszej ćwiartce, a zatem i APC maleje wraz ze wzrostem dochodu. Katedra Makroekonomii WNE UW

14 Analiza poszczególnych składników AE. II. Funkcja Oszczędności
Funkcja Oszczędności – obrazuje zamierzone oszczędności przy każdym poziomie dochodu. S= Y- C = Y – a – cY = -a + (1-c)Y Krańcowa skłonność do oszczędzania: MPS = 1 - c MPS +MPC = 1 Katedra Makroekonomii WNE UW

15 Analiza poszczególnych składników AE. II. Funkcja Oszczędności
S = -a + (MPS)Y Katedra Makroekonomii WNE UW

16 Analiza poszczególnych składników AE. III. Popyt inwestycyjny
Popyt Inwestycyjny – zamierzone (planowane) przez przedsiębiorstwa powiększenia zasobów kapitału trwałego oraz stanu zapasów. Założenie: Inwestycje są niezależne od dochodów Katedra Makroekonomii WNE UW

17 Model Keynesowski: Brak państwa i wymiany z zagranicą.
AE Y a C = a + cY Y* Linia 45 ˚ AE = C + I a+I Y* = I + a +cY* Y*= I + C* Katedra Makroekonomii WNE UW

18 Katedra Makroekonomii WNE UW
Przesunięcia AE Przesunięcia AE – wzrost lub spadek autonomicznych wielkości wchodzących w skład wydatków powoduje przesunięcie równoległe AE odpowiednio w górę lub w dół. AE Y Y* Linia 45 ˚ AE’ Y*’ I  10  AE  10  Y  10  C 10c  AE  10c  Y  10c  C  10c²  … itd.  spada popyt, spada także produkcja Katedra Makroekonomii WNE UW

19 Zmiany popytu a zmiany dochodu:
Zmiany w wydatkach autonomicznych powodują, ze zmienia się produkt narodowy: Gospodarka znajduje się w równowadze. Zmniejszają się wydatki autonomiczne gospodarstw domowych. Popyt globalny jest mniejszy od produktu narodowego, rosną zapasy, produkcja maleje. Nowa równowaga zostanie osiągnięta kiedy znowu AS = AE. Zadanie – Przykład: MPC = 0.8 Δa = - 20 Katedra Makroekonomii WNE UW

20 Katedra Makroekonomii WNE UW
Rozwiązanie zadania. Y a I C AE Y - AE 1 300 40 20 280 2 260   280 20  3 280  244  264  16  4 231.2  251.2  12.8  5 220.96  240.96  10.24  ... Katedra Makroekonomii WNE UW

21 Rozwiązanie zadania cd.
W pierwszym etapie dochód spadł o tyle samo, co a; w drugim etapie, dochód spadł o 0.8xa. W trzecim etapie o 0.8x0.8xa itd. Czyli: ΔY = Δa + cΔa cnΔa= Δa(1+c+...+ cn) = Δa [1/(1-c)] Katedra Makroekonomii WNE UW

22 Prosty Mnożnik Keynesowski
Wyrażenie: lub to tzw.: Prosty Mnożnik Keynesowski (α)– pokazuje on o ile procent zmieni się dochód narodowy, jeżeli wydatki autonomiczne wzrosną o 1%. Inny sposób wyprowadzenia mnożnika: Y = C + I C = a+ cY Y = a+ cY+ I A więc: Y = [a + I] Katedra Makroekonomii WNE UW


Pobierz ppt "Ćwiczenia 6 MODEL KEYNESOWSKI cz. 1"

Podobne prezentacje


Reklamy Google