Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Makroekonomia I Ćwiczenia 8 RYNEK DÓBR I KRZYWA IS.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Makroekonomia I Ćwiczenia 8 RYNEK DÓBR I KRZYWA IS."— Zapis prezentacji:

1 Makroekonomia I Ćwiczenia 8 RYNEK DÓBR I KRZYWA IS

2 Katedra Makroekonomii WNE UW2 Model ISLM: podstawa analizy krótkookresowej - cz. 1 Wprowadzenie stopy procentowej jako zmiennej w modelu Endogeniczność inwestycji Interakcja między rynkiem dóbr i rynkiem pieniądza: rola banku centralnego Utrzymanie założenia o braku wpływu poziomu zagregowanego popytu na poziom cen

3 Katedra Makroekonomii WNE UW3 Rynek dóbr i krzywa IS Krzywa IS: pokazuje wszystkie kombinacje stóp procentowych i poziomów produkcji, dla których planowane wydatki równają się dochodowi (równowaga na rynku dóbr) Dlaczego inwestycje i import zależą od stopy procentowej? Jak znaleźć kombinacje r oraz Y, dla których rynek dóbr jest w równowadze?

4 Katedra Makroekonomii WNE UW4 Inwestycje a stopa procentowa Dotychczasowe założenie o egzogeniczności inwestycji Włączenie inwestycji do grupy zmiennych endogenicznych: planowane inwestycje są tym wyższe nim niższa jest stopa procentowa Argument traktujący stopę procentową jako przybliżony koszt inwestycji

5 Katedra Makroekonomii WNE UW5 Inwestycje a stopa procentowa Funkcja inwestycji: I = Ī - b r, gdzie b >0 Parametr b mierzy wrażliwość wydatków inwestycyjnych na zmiany stopy procentowej Interpretacja wartości b Ī - autonomiczny składnik inwestycji

6 Katedra Makroekonomii WNE UW6 Funkcja inwestycji Duża wrażliwość inwestycji na zmiany stopy procentowej: funkcja inwestycji jest płaska Mała wrażliwość inwestycji na zmiany stopy procentowej: funkcja inwestycji jest stroma Wpływ innych czynników (poza stopą procentową): przesunięcia krzywej

7 Katedra Makroekonomii WNE UW7 Funkcja inwestycji r I

8 Katedra Makroekonomii WNE UW8 Eksport netto a stopa procentowa Stopa procentowa wpływa na kurs walutowy. r powoduje odpływ kapitału (zwłaszcza krótkoterminowego), spadek popytu na walutę krajową a więc jej deprecjację. NX = (Y*(+), Y(-), q (+)) Czyli r E q a więc NX

9 Katedra Makroekonomii WNE UW9 Eksport netto a stopa procentowa Zależność importu od stopy procentowej: M = M + mY + nr NX = X – M – mY – nr Gdzie : n to elastyczność salda handlu zagranicznego względem stóp procentowych

10 Katedra Makroekonomii WNE UW10 Krzywa IS Modyfikacja AE z użyciem nowej funkcji inwestycji i salda handlu zagranicznego: AE= C + I + G + NX = [a+c(Y-T-tY+B)] + [Ī-br] + G + NX –mY-nr = a+cY - cT - ctY +cB+ Ī - br + G + NX- mY-nr= a-cT +cB + Ī+ G +NX +[c (1-t) -m]Y–r(b+n)= Ā + [c (1-t)-m] Y - r(b+n), Gdzie: Ā= a - cT + cB + Ī + G + NX

11 Katedra Makroekonomii WNE UW11 Własności AE AE = Ā + [c (1-t)-m] Y - r(b+n) Kiedy r rośnie, AE spada Ā uwzględnia Ī Dla każdego danego poziomu r, możemy znaleźć Y*, jak w modelu krzyża keynesowkigo Wykorzystując tę własność można graficznie wyprowadzić krzywą IS

12 Katedra Makroekonomii WNE UW12 Graficzne wyprowadzenie krzywej IS AE r Y Y1Y1 Y2Y2 Y1Y1 Y2Y2 r1r1 r2r2 Ā +[c(1-t)-m]Y-r 1 (b+n) Ā +[c(1-t)-m]Y-r 2 (b+n) AE=Y Ā-r 1 (b+n) Ā-r 2 (b+n) IS

13 Katedra Makroekonomii WNE UW13 Krzywa IS Warunek równowagi na rynku dóbr: Y = AE Y = Ā + [c (1-t)-m] Y – r(b+n) Y- [c (1-t)-m] Y = Ā- r(b+n) Y [1-(c(1-t)-m)] = Ā- r(b+n) Y = α (Ā- r(b+n)), gdzie α = 1/[1-c(1-t) + m]

14 Katedra Makroekonomii WNE UW14 Nachylenie IS: analiza graficznaAE r Y Y Y1Y1 Y2Y2 Y1Y1 Y2Y2 r1r1 r2r2 Ā +[c(1-t)-m]Y-r 1 (b+n) Ā +[c(1-t)-m]Y-r 2 (b+n) AE=Y Ā-r 1 (b+n) Ā-r 2 (b+n) Ā +[c(1-t)-m]Y-r 1 (b+n) Ā +[c(1-t)-m]Y-r 2 (b+n) Im większa jest wartość mnożnika, tym bardziej płaska jest krzywa IS Im większa jest wartość mnożnika, tym większa jest zmiana dochodu wywoływana przez daną zmianę stopy procentowej. IS c>c

15 Katedra Makroekonomii WNE UW15 Nachylenie IS: analiza algebraiczna Analiza graficzna wskazuje, że im mniejsza jest wartość mnożnika i im mniejsza jest wrażliwość inwestycji za stopę procentową, tym bardziej stroma jest IS. Co wpływa na wartość mnożnika? Przekształcenie równania IS względem r: Y = α (Ā- r(b+n)) Y = α Ā- α r(b+n) α r(b+n) = α Ā - Y r = α Ā/[ α( b+n)] - Y/[ α( b+n)] r = Ā/(b+n) - Y/ α( b+n)

16 Katedra Makroekonomii WNE UW16 Położenie krzywej IS AE r Y Y Y1Y1 Y2Y2 Y1Y1 Y2Y2 r1r1 Ā +[c(1-t)-m]Y-r 1 (b+n) AE=Y Ā-r 1 (b+n) IS ΔĀ α ΔĀ IS

17 Katedra Makroekonomii WNE UW17 Położenie krzywej IS Wzrost wydatków autonomicznych przesuwa krzywą IS w prawo. Co wpływa na wysokość wydatków autonomicznych? Ā = a - cT + cB + Ī + G + NX Przesunięcie krzywej IS wyznaczone jest przez wielkość zmiany wydatków autonomicznych pomnożoną przez mnożnik

18 Katedra Makroekonomii WNE UW18 Krzywa IS: podsumowanie IS to zbiór kombinacji stopy procentowej i dochodu, dla których rynek dóbr jest w równowadze. IS nachylona jest ujemnie, gdyż wzrost stopy procentowej powoduje spadek planowanych inwestycji, spadek zagregowanego popytu oraz spadek dochodu w równowadze. Im mniejszy jest mnożnik i mniejsza wrażliwość inwestycji na zmiany stopy procentowej, tym bardziej stroma jest IS IS przesuwa się na skutek zmian w popycie autonomicznym: wzrost wydatków autonomicznych przesuwa IS w prawo.


Pobierz ppt "Makroekonomia I Ćwiczenia 8 RYNEK DÓBR I KRZYWA IS."

Podobne prezentacje


Reklamy Google