Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

11 Makroekonomia I Ćwiczenia Ćwiczenia 11 - Model ISLM cd. Karol Strzeliński 07.05.2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "11 Makroekonomia I Ćwiczenia Ćwiczenia 11 - Model ISLM cd. Karol Strzeliński 07.05.2013."— Zapis prezentacji:

1 11 Makroekonomia I Ćwiczenia Ćwiczenia 11 - Model ISLM cd. Karol Strzeliński 07.05.2013

2 2 Krzywa IS – dla gospodarki otwartej W równowadze na rynku dóbr i usług:

3 3 Graficzne wyprowadzenie krzywej IS Y AE, AD Y AE 0 AE 1 YY E E r YY r0r0 r1r1 E E IS

4 4 Krzywa IS r IS Y I>S IS) mamy do czynienia z nadwyżką podaży; Dla punktów poniżej krzywej IS (I { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.pl/1/57101/slides/slide_4.jpg", "name": "4 Krzywa IS r IS Y I>S IS) mamy do czynienia z nadwyżką podaży; Dla punktów poniżej krzywej IS (IS IS) mamy do czynienia z nadwyżką podaży; Dla punktów poniżej krzywej IS (I

5 5 Inne graficznie spojrzenie na krzywą IS – metodą 4 ćwiartek

6 6 Ruchy krzywej IS AE, AD Y AE 0 AE 1 YY E E r YY r0r0 r1r1 E E IS 0 AE 2 AE 3 IS 1 YY AE, AD Y AE 0 AE 1 YY E E r YY r0r0 r1r1 E E IS 0 AE 2 AE 3 IS 1 YY

7 7 Krzywa LM Popyt na pieniądz : W równowadze na rynku pieniądza: Krzywa LM:

8 8 Graficzne wyprowadzenie krzywej LM r E E r Y YY r0r0 r1r1 M/P L L r0r0 r1r1 LM E E

9 9 Krzywa LM r Y LM Punkty leżące na krzywej LM reprezentują kombinacje stopy procentowej i dochodu, dla których rynek pieniądza jest równowadze; Dla punktów powyżej krzywej LM (LM) mamy do czynienia z nadwyżką popytu; LM

10 10 Ruchy krzywej LM r E E r Y YY r0r0 r1r1 M/P L L r0r0 r1r1 LM 0 E E r2r2 r3r3 LM 1 r2r2 r3r3 r E E r Y YY r0r0 r1r1 M/P L L r0r0 r1r1 LM 0 E E r2r2 r3r3 LM 1 r2r2 r3r3 L L

11 11 Równowaga w modelu ISLM W punkcie przecięcia krzywych IS i LM oba rynki znajdują się w równowadze stąd:

12 12 Równowaga w modelu ISLM

13 13 Równowaga graficznie r Y IS LM Y*Y* r*r*

14 14 Efekt transmisji Polega na przenoszeniu impulsów między rynkiem dóbr i usług a rynkiem pieniądza. Każdy szok na rynku towarowym wywołujący zmianę dochodu w równowadze wywołuje zmianę popytu na pieniądz i w konsekwencji (przy stałej podaży pieniądza) – zmianę stopy procentowej; Każdy szok na rynku pieniężnym wywołujący zmianę stopy procentowej w równowadze wywołuje zmianę popytu inwestycyjnego (i eksportowego) i w konsekwencji – zmianę dochodu w równowadze.

15 15 Ruch krzywych - nachylenia IS bardziej płaska IS bardziej stroma Wrażliwość inwestycji na wysokość stóp procentowych b b Krańcowa skłonność do konsumpcji c c Krańcowa skłonność do oszczędzania s s stopa podatkowa t t krańcowa skłonność do importu m m mnożnik α α α LM bardziej płaska LM bardziej stroma wrażliwość popytu na pieniądz na wysokość stóp procentowych h h wrażliwość popytu na pieniądz na wysokość dochodu k k

16 16 Mnożnik polityki fiskalnej i mnożnik polityki monetarnej Mnożnik polityki fiskalnej: Mnożnik polityki monetarnej: Narzędzia polityki fiskalnej: G, TR, T kwotowe, t Narzędzia polityki monetarnej: M

17 17 Polityka fiskalna Y IS 1 r IS 0 LM Y*0Y*0 r*0r*0 Y*1Y*1 r*1r*1 Y α ΔG βΔG Efekt ekspansywnej polityki fiskalnej w modelu Keynesa Efekt ekspansywnej polityki fiskalnej w modelu ISLM

18 18 Efekt wypychania Y IS 1 r IS 0 LM Y*0Y*0 r*0r*0 Y*1Y*1 r*1r*1 Y α ΔG βΔG Załóżmy, że rząd zwiększa swoje wydatki na dobra i usługi (np. skutki uruchomienia dużego programu budowy autostrad). Gdybyśmy analizowali skutki takiej zmiany tylko dla rynku dóbr i usług (z pominięciem rynku pieniężnego) ΔY=αΔG, gdzie α to prosty keynesowski mnożnik wydatkowy. Bez rynku pieniężnego nie nastąpiłby wzrost r, a zatem Y wzrósłby z Y * 0 do Y. W rzeczywistości jednak to co dzieje się na rynku dóbr i usług znajduje swoje odzwierciedlenie na rynku pieniądza: wzrost Y powoduje wzrost L (popyt na pieniądz), ten powoduje wzrost r, a to z kolei ponownie oddziałuje na rynek dóbr i usług wywołując spadek inwestycji i eksportu netto. Zatem Y wzrasta z Y * 0 do Y * 1, a różnicę Y- Y* 1 nazywamy efektem wypierania prywatnych wydatków inwestycyjnych (i związanych z eksportem) przez wydatki publiczne.

19 19 Efekt tłumienia Y α ΔNX Odwrotność efektu wypychania. Jeżeli dochodzi do spadku AE (np. kryzys gospodarczego u naszego głównego partnera handlowego wywołuje spadek NX itp.), a analizowalibyśmy skutki takiej zmiany tylko dla rynku dóbr i usług (pomijając istnienie rynku pieniężnego) ΔY=αΔNX, gdzie α to prosty keynesowski mnożnik wydatkowy. Bez rynku pieniężnego nie nastąpiłaby zmiana r, a zatem Y spadłby z Y* 0 do Y. W rzeczywistości jednak to co dzieje się na rynku dóbr i usług znajduje swoje odzwierciedlenie na rynku pieniądza: spadek Y wywołuje spadek L (popyt na pieniądz), a ten spadek r, a to z kolei ponownie oddziałuje na rynek dóbr i usług wywołując wzrost inwestycji i eksportu netto. Ostatecznie Y spada do Y* 1, a różnicę Y Y* 1 nazywamy efektem tłumienia. IS 1 r IS 0 LM Y*0Y*0 r*0r*0 Y*1Y*1 r*1r*1 Y βΔNX

20 20 Polityka fiskalna -pułapka płynności r IS 0 LM Y*0Y*0 r*0r*0 Y*1Y*1 α ΔG IS 1 Zwiększanie podaży pieniądza przez bank centralny nie powoduje obniżki stopy procentowej – polityka monetarna jest nieskuteczna. Y

21 21 Polityka fiskalna - przypadek klasyczny r IS 0 LM Y * 0,1 r*0r*0 IS 1 r*1r*1 Pełen efekt wypychania – polityka fiskalna jest nieskuteczna Y

22 22 Polityka Monetarna r Y IS LM 0 Y*0Y*0 r*0r*0 r*1r*1 LM 1 Y*1Y*1 Y

23 23 Model ISLM model krótkookresowy – nie uwzględnia skutków prowadzonej polityki dla długookresowej sytuacji gospodarki, zakłada niepełne wykorzystanie czynników produkcji – wielkość produkcji determinowana jest przez popyt, nie ma żadnych ograniczeń po stronie przedsiębiorstw (niepełne wykorzystanie czynników produkcji) w konsekwencji można swobodnie zwiększać produkcję (bez obaw co do wzrostu cen), brak mikroekonomicznych podstaw.

24 24 Zadania

25 25 Makroekonomia I Ćwiczenia Dziękuje za uwagę


Pobierz ppt "11 Makroekonomia I Ćwiczenia Ćwiczenia 11 - Model ISLM cd. Karol Strzeliński 07.05.2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google