Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Makroekonomia I Ćwiczenia 11 Model AS-AD Katedra Makroekonomii WNE UW2 Funkcja zagregowanego popytu Krzywą AD wyprowadza się z modelu IS-LM. Każdy punkt.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Makroekonomia I Ćwiczenia 11 Model AS-AD Katedra Makroekonomii WNE UW2 Funkcja zagregowanego popytu Krzywą AD wyprowadza się z modelu IS-LM. Każdy punkt."— Zapis prezentacji:

1

2 Makroekonomia I Ćwiczenia 11 Model AS-AD

3 Katedra Makroekonomii WNE UW2 Funkcja zagregowanego popytu Krzywą AD wyprowadza się z modelu IS-LM. Każdy punkt na krzywej AD reprezentuje równowagę z modelu IS-LM (czyli jednoczesną równowagę na rynku dóbr i usług oraz na rynku pieniężnym). Krzywa AD pokazuje kombinacje poziomu cen (P) i poziomu produkcji (Y) dla których zachowana jest równowaga na rynku dóbr i usług oraz na rynku pieniężnym. Ujemne nachylenie AD: Jeśli spadają ceny przy danej nominalnej podaży pieniądza, realna podaż pieniądza spada. Wpływa to na spadek stóp procentowych (Proszę porównać z wykresem równowagi na rynku pieniądza). Rosną inwestycje a więc i zagregowane wydatki czyli (krzyż keynesowski) wzrasta Y.

4 Katedra Makroekonomii WNE UW3 Graficzne wyprowadzenie krzywej AD Zmiana poziomu cen P przesuwa równolegle krzywą LM oraz powoduje przesuwanie się wzdłuż krzywej AD.

5 Katedra Makroekonomii WNE UW4 Formalne wyprowadzenie krzywej AD Pamiętając, że równowagę IS-LM można opisać równaniem: Gdzie: Możemy ją przekształcić ze względu na poziom cen uzyskując w ten sposób wzór opisujący AD:

6 Katedra Makroekonomii WNE UW5 Nachylenie krzywej AD AD jest tym bardziej płaska im: mniejsza wrażliwość popytu na pieniądz (L) na zmiany stopy procentowej większa wrażliwość popytu inwestycyjnego na stopę procentową większy mnożnik mniejsza wrażliwość dochodowa popytu na pieniądz (L) W skrajnym przypadku klasycznym, w którym LM jest pionowa, zmiany poziomu cen mają duży wpływ na poziom dochodu i wydatków. Krzywa AD jest wtedy bardzo płaska. Odwrotnie w przypadku pułapki płynności (LM pozioma).

7 Katedra Makroekonomii WNE UW6 Funkcja zagregowanej podaży Krzywa AS to krzywa zagregowanej podaży. Jej nachylenie zależy od analizowanego okresu. W długim okresie krzywa AS jest pionowa (LAS) – AS klasyczna. W krótkim okresie jest dodatnio nachylona (SAS). W bardzo krótkim okresie jest pozioma. Bardzo krótki okres to ten, który analizowaliśmy w modelu IS-LM oraz w krzyżu keynesowskim. Innymi słowy – założenie w modelu IS-LM oraz w krzyżu keyensowskim o stałości cen oznaczało poziomą AS.

8 Katedra Makroekonomii WNE UW7 Funkcja zagregowanej podaży

9 Katedra Makroekonomii WNE UW8 linia pomocnicza U* N* w p* __ w*= funkcja produkcji rynek pracy DNDN N+U=L N __ wpwp N Y Y p LFLF LELE Y* N* Y* p* p1p1 U1U1 wp1wp1 __ w1=w1= N1N1 N1N1 Y1Y1 Y1Y1 krótko- okresowa krzywa podaży SAS Funkcja zagregowanej podaży

10 Katedra Makroekonomii WNE UW9 Przesunięcia krzywych Ekspansywna polityka fiskalna i monetarna przesuwają AD w prawo. Restrykcyjna polityka fiskalna i monetarna przesuwają AD w lewo. Wzrost (spadek) wydatków autonomicznych przesuwa AD w prawo (w lewo). Wzrost kosztów produkcji przesunie krzywą SAS do góry. Wzrost płac nominalnych w przedsiębiorstwach przesunie SAS do góry. Postęp technologiczny, zwiększenie zasobów czynników produkcji itp. przesuną LAS w prawo.

11 Katedra Makroekonomii WNE UW10 Polityka gospodarcza w modelu AS- AD. Przypadek I. I. W przypadku poziomej AS (bardzo krótki okres), analiza w ramach modelu AS-AD sprowadza się do analizy w ramach modelu IS-LM. Skutki polityki fiskalnej i monetarnej w przypadku keynesowskiej krzywej AS:

12 Katedra Makroekonomii WNE UW11 Polityka gospodarcza w modelu AS- AD. Przypadek I. Ekspansywna polityka monetarna (przesunięcie LM spowodowane wzrostem nominalnej podaży pieniądza) Ekspansywna polityka fiskalna

13 Katedra Makroekonomii WNE UW12 Polityka gospodarcza w modelu AS- AD. Przypadek II. II. Drugim skrajnym przypadkiem jest pionowa, klasyczna krzywa AS (LAS – długi okres). Polityka skierowana na pobudzanie popytu jest w długim okresie nieskuteczna:

14 Katedra Makroekonomii WNE UW13 Polityka gospodarcza w modelu AS- AD. Przypadek II. Ekspansywna polityka monetarna Ekspansywna polityka fiskalna

15 Katedra Makroekonomii WNE UW14 Polityka gospodarcza w modelu AS- AD. Podsumowanie. Zagregowany popyt YrP Wpływ ekspansywnej polityki fiskalnej Keynesowski + +0 Klasyczny0 ++ Wpływ ekspansywnej polityki monetarnej Keynesowski + -0 Klasyczny00+

16 Katedra Makroekonomii WNE UW15 Szoki podażowe Szok podażowy jest spowodowany gwałtownym wzrostem kosztów produkcji. Może być wywołany np. wzrostem cen ważnego surowca (takiego jak ropa). Skutkiem szoku podażowego jest stagflacja – inflacja połączona z recesją. Mamy więc jednoczesne wystąpienie wyższej inflacji i wzrost bezrobocia. Co się stanie w długim okresie? Wzrost bezrobocia doprowadzi do spadku płac, co z kolei będzie przesuwało SAS w dół. W długim okresie gospodarka wróci do punku wyjścia.

17 Katedra Makroekonomii WNE UW16 Szoki podażowe


Pobierz ppt "Makroekonomia I Ćwiczenia 11 Model AS-AD Katedra Makroekonomii WNE UW2 Funkcja zagregowanego popytu Krzywą AD wyprowadza się z modelu IS-LM. Każdy punkt."

Podobne prezentacje


Reklamy Google