Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Model Mundella - Fleminga

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Model Mundella - Fleminga"— Zapis prezentacji:

1 Model Mundella - Fleminga
1. Równowaga płatnicza i linia BP 2. Linia IS w modelu otwartym 3. Równowaga zewnętrzna i wewnętrzna w systemie kursów stałych i zmiennych; 4. Polityka gospodarcza w warunkach zmiennych kursów walutowych; 5. Polityka gospodarcza w warunkach stałych kursów walutowych

2 Równowaga płatnicza i linia BP

3 Linia BP

4

5 Linia IS w gospodarce otwartej
Y R G er  Y* G er Y*

6 Równowaga wewnętrzna i zewnętrzna; system kursów zmiennych:
LM BP1 IS1 E1 E2 BP2 IS2 E1(nadw. BP)  eBP w górę, IS w dół (NX)  E2

7 System stałych kursów walutowych
E1(nadw. BP) rynek walut.: popyt <podaż e interwencja BP MLM w prawo  r I  YE2 r Y LM BP1 IS1 E1 LM2 E2

8 Polityka gospodarcza: zmienne kursy walutowe;
brak przepływów kapitału; polityka fiskalna E1G(IS1IS2) E2 def. BP  e   (BP1BP2)  (IS2  IS3) E3 E3 BP2 IS3 Y2 r3 IS1 LM r Y BP1 E1 Y1 r1 E2 IS2

9 Polityka pieniężna: BP2 Y2 IS2 E3 IS1 LM1 r Y BP1 E1 Y1 r1 E2 LM2 E1M(LM1LM2) E2 def. BP  e(BP1BP2) (IS1IS2) E3

10 Płynne kursy; ograniczona mobilność kapitału; polityka fiskalna
BP LM E0 Y0 r0 E1 IS’ IS’’ BP’ E2 Y1 r1 G (ISIS’) E1, r nadw. BP  e (BPBP’, IS’IS’’) E2 Y ( Y1) [

11 Płynne kursy; ograniczona mobilność kapitału: polityka pieniężna:
IS r Y BP LM E0 Y0 r0 LM’ E1 BP’ IS’ Y1 E2 r1 M(LMLM’) E1, r  def.BP e (BP BP’; IS IS’) E2:Y (Y1)

12 Polityka gospodarcza w warunkach systemu zmiennych kursów walutowych.

13 Polityka gospodarcza w systemie stałych kursów walutowych; brak przepływów kapitału: polityka fiskalna E0 G  (IS IS’) E1def. BP  BC (-Re) M  (LM LM’)  E2 (Y const.) LM’ E2 r2 r Y BP LM IS E0 r0 IS’ E1 r1 Y1

14 Polityka gospodarcza w systemie stałych kursów walutowych; brak przepływów kapitału: polityka pieniężna: r Y BP LM IS E E M (LM LM’)  E1 def. BP BC (-RE)  M  (LM’ LM)  E (Y const.) LM’ E1

15 Polityka gospodarcza w systemie stałych kursów walutowych; brak przepływów kapitału: polityka kursowa E  dewaluacja e  (BP BP’) (IS  IS’) nadw. BP interwencja BC (LM LM’) E’, Y 

16 Polityka gospodarcza w systemie stałych kursów walutowych; ograniczona mobilność kapitału; polityka fiskalna Y r IS LM r0 Y0 E0 BP LM’ IS’ Y’ E1 E0 G(ISIS’) r(rr’) napływ kapitału nadw. BP BC(Re) M  E1, Y  (Y0 Y1) r1

17 Polityka gospodarcza w systemie stałych kursów walutowych; ograniczona mobilność kapitału; polityka pieniężna Y r IS LM r0 Y0 E0 BP LM’ M  (LM  LM’)  r def.BP  BC (Re )  M   (LM ‘ LM) Y const.

18 Polityka gospodarcza w systemie stałych kursów walutowych; ograniczona mobilność kapitału; polityka kursowa: Y r IS LM r0 Y0 E0 BP Y1 E1 BP’ LM’ IS’ dewaluacja e (ISIS’, BPBP’) nadw. BP  BC(re)  M  (LM LM’)  Y  (Y0 Y1)

19 Polityka gospodarcza w systemie stałych kursów walutowych


Pobierz ppt "Model Mundella - Fleminga"

Podobne prezentacje


Reklamy Google