Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kursy walutowe, relacje cen i równowaga płatnicza.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kursy walutowe, relacje cen i równowaga płatnicza."— Zapis prezentacji:

1 Kursy walutowe, relacje cen i równowaga płatnicza

2

3 Kurs walutowy nominalny i realny: E cena waluty zagranicznej w walucie krajowej; P i = E P* i P = E P E = P/ P* q = E P*/ P realny kurs walutowy q jest relatywną ceną koszyka referencyjnego dóbr i usług w dwóch krajach q NX; np.: q NX

4 realny kurs walutowy i równowaga płatnicza: NX q S-I NX(q) q0q0

5 Polityka gospodarcza i realny kurs walutowy: zmniejszenie oszczędności krajowych: NX q S-I q0q0 q1q1 NX NX(q)

6 wzrost zagranicznej stopy procentowej NX q S-I(r* 1 ) S-I(r* 2 ) q0q0 q1q1 r* 1 < r* 2 NX(q)

7 mechanizm dostosowawczy i rola elastyczności

8 Warunek Marshalla - Lernera Warunek M-L: realna deprecjacja poprawia rachunek obrotów bieżących jeśli eksport i import są dostatecznie elastyczne w stosunku do zmian realnego kursu walutowego; Y = AD AD = C + I + G + X – Im Im = q Z * q = E P * / P NX = X – q Z *

9 Warunek Marshalla - Lernera NX = Y – C – I – G NX = Y – A (A = C + I + G) Absorbcja jest funkcją dochodu i realnej stopy procentowej: A (Y – T, r,..) + - udział wydatków na dobra krajowe = = ( q,..) 0 < < 1 +

10 Warunek Marshalla - Lernera q Z * = [1 - (q) ] A (Y – T, r,...) X = X (q, ) +, + Skutki deprecjacji ( wzrost q ): X = X X Im = ( 1 - Z ) q Z * NX = X - Im NX = X X - ( 1 - Z ) q Z *

11 Warunek Marshalla - Lernera Jeśli początkowo X = q Z *, wówczas: NX = X ( X + Z - 1) NX > 0 jeśli: X + Z > 1 warunek M – L

12 Stabilność rynku dewizowego


Pobierz ppt "Kursy walutowe, relacje cen i równowaga płatnicza."

Podobne prezentacje


Reklamy Google