Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kursy walutowe, relacje cen i równowaga płatnicza

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kursy walutowe, relacje cen i równowaga płatnicza"— Zapis prezentacji:

1 Kursy walutowe, relacje cen i równowaga płatnicza

2

3 Kurs walutowy nominalny i realny:
E cena waluty zagranicznej w walucie krajowej; Pi = E P*i P = E P E = P/ P* q = E P*/ P realny kurs walutowy q jest relatywną ceną „koszyka referencyjnego” dóbr i usług w dwóch krajach q  NX; np.: q NX

4 realny kurs walutowy i równowaga płatnicza:
S-I q NX(q) q0 NX

5 Polityka gospodarcza i realny kurs walutowy:
zmniejszenie oszczędności krajowych: S’-I S-I q NX(q) q0 q1 NX NX’ NX

6 wzrost zagranicznej stopy procentowej
S-I(r*1) S-I(r*2) q NX(q) q1 q0 r*1 < r*2 wzrost zagranicznej stopy procentowej (np.. wskutek ekspansywnej polityki fiskalnej zagranicą) prowadzi do spadku krajowych inwestycji co przesuwa bilans oszczędności i inwestycji w kierunku nadwyżki, a więc także przez mechanizm deprecjacji realnego kursu walutowego także bilans obrotów bieżących (NX rośnie) NX

7 mechanizm dostosowawczy i rola elastyczności

8 Warunek Marshalla - Lernera
Warunek M-L: realna deprecjacja poprawia rachunek obrotów bieżących jeśli eksport i import są dostatecznie elastyczne w stosunku do zmian realnego kursu walutowego; Y = AD AD = C + I + G + X – Im Im = q Z* q = E P* / P NX = X – q Z*

9 Warunek Marshalla - Lernera
NX = Y – C – I – G NX = Y – A (A = C + I + G) Absorbcja jest funkcją dochodu i realnej stopy procentowej: A (Y – T, r, ..) udział wydatków na dobra krajowe =  = ( q, ..) <  < 1 +

10 Warunek Marshalla - Lernera
q Z* = [1 -  (q) ] A (Y – T, r, ...) X = X (q,  ) +, + Skutki deprecjacji ( wzrost q ):  X = X X  Im = ( 1 - Z ) q Z*  NX =  X -  Im  NX = X X - ( 1 - Z ) q Z*

11 Warunek Marshalla - Lernera
Jeśli początkowo X = q Z*, wówczas: NX = X (X + Z - 1) NX > 0 jeśli: X + Z > 1 warunek M – L

12 Stabilność rynku dewizowego


Pobierz ppt "Kursy walutowe, relacje cen i równowaga płatnicza"

Podobne prezentacje


Reklamy Google