Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w powiecie m. Wałbrzych Wałbrzych lipiec 2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w powiecie m. Wałbrzych Wałbrzych lipiec 2013."— Zapis prezentacji:

1 Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w powiecie m. Wałbrzych Wałbrzych lipiec 2013

2 Celem realizacji w/w projektu powiatowego jest pilotaż nowego modelu systemu doskonalenia nauczycieli/nauczycielek i zewnętrznego wspomagania szkoły. Projekt realizowany jest w ramach działania 3.5 – Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół w partnerstwie przez Powiat Miasto Wałbrzych i Biuro Rozwoju Aktywności Społecznej Robert Jaworski

3 Do kogo jest skierowany projekt:
W ramach realizowanego na terenie Pow m. W-ch PR wsparciem zostanie objętych: a) 27 plac., w tym: 9 SP, 4 G i 3 PG, oraz 11 PR. Każde z PR zatrudnia >5 n-l/eki. b) 378 n-li/ek w ramach realizacji 2 ofert doskonalenia (n-le będą realizować zad PR-RPW, w gr max do 20 n-li/ek, w syt RP liczących >20 n-li/ek zostanie przygot. z zachowaniem zasady równości szans K i M lista os chetnych do uczestnictwa w szkoleniach. W realizacji ofert doskonalenia zawsze bierze udział dyr. c) 27 dyr szkół/PRz.

4 Przeprowadzenie pełnego cyklu doskonalenia przez każda szkołę/przedszkole na bazie max 2 ofert doskonalenia: 1 etap: (27 placówek) 2 et: (27 pl) w pow m. W-ch-odpow Koordynator/ka PR, Spec ds. merytor, SORE Etapy realizacji RPW w ramach pełnego cyklu ofert doskonalenia: 1.Diagnoza-dobór najlepszych dla danej szkoły/PRz ofert doskonalenia ( ; ):

5 2.Doskonalenie pracy n-li/ek i dyr-przeprowadzone, zgodnie RPW, działań niezbędnych do rozw zdiagnozowanych problemów ( ; ) 3.Przełożenie nowych umiejętności n-li/ek na szkolną praktykę 10h konsultacji indyw. i 5h gr ze spec oraz konsulatcje z SORE-8h do wykorzystania przez szkołę/PRz w ramach realizacji 1 RPW) ( ; )

6 4.Przygotowanie sprawozdania z RPW przez SORE-ok 15h (przeprowadz ankiet, opracow sprawozd, przedst sprawozd, rekomendacje do pracy w kolejnym roku szkol) ( ; )

7 Utworzenie i prowadzenie 5 sieci współpracy i doskonalenia dla dyrektorów i n-li z pow m. Wałbrzych:
Zad to zakłada utworzenie 5 sieci współpracy i samokształcenia. Nazwy sieci zostaną wybrane po bad potrzeb n-li/ek i dyr (do i ). Dla dyr zostanie wybrana 1 siec

8 Utworzenie procedur współpracy NODN, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz Biblioteki Pedagogicznej. Realizacja zad od do pow m. W-ch-os odpow: Koordynator/ka PR, Spec ds. merytor, Przedst ODN-BRAS, Przedst PPP oraz Przedst BP: Etapy realizacji: -Powstanie Gr Monitorującej Realizację PPW (przedst jw.) ( ; ) -Opracow i monit realizacji PPW (na rok 2013/2014 i 2014/2015) w terminie do 60 dni od momentu rozpoczęcia realizacji RPW i Sieci Współpracy w każdym roku szkolnym

9 Utworzenie procedur współpracy NODN, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz Biblioteki Pedagogicznej. -BP oprac i udostępni księgozbiór na potrzeby szkol w ramach RPW i sieci -PPP przygotuje m.in. analizę dotych udzielanego n-lom wsparcia, służyć będzie konsultacjami merytor programów szkol oraz pomocą w konsultacji i dystrybucji narzedzi bad. Wszystkie 3 pl opracują PPW

10 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w powiecie m. Wałbrzych Wałbrzych lipiec 2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google