Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Źródło dofinansowania projektu: Europejski Fundusz Społeczny

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Źródło dofinansowania projektu: Europejski Fundusz Społeczny"— Zapis prezentacji:

1 Aktywne doskonalenie – kompleksowe wsparcie dla szkół i przedszkoli we Wrocławiu
Źródło dofinansowania projektu: Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Okres realizacji projektu: od 1 maja 2013 r. do 31 sierpnia 2014 r. Kwota dofinansowania projektu: ,60 zł

2 Grupa docelowa/uczestnicy projektu:
Aktywne doskonalenie – kompleksowe wsparcie dla szkół i przedszkoli we Wrocławiu Grupa docelowa/uczestnicy projektu: 77 wrocławskich placówek dla dzieci i młodzieży: 67 szkół: 40 SP, 18 G, 5 LO, 4 T 10 przedszkoli 1 640 nauczycieli w tym: K/174 M 77 dyrektorów w tym: 66 K/11 M 2

3 Aktywne doskonalenie – kompleksowe wsparcie dla szkół i przedszkoli we Wrocławiu
Cel główny projektu: Podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia 1 640 nauczyciel i 77 dyrektorów z Wrocławia, poprzez stworzenie planów wspomagania spójnych z rozwojem szkół i przedszkoli w obszarach wymagających szczególnego wsparcia 3

4 Cele szczegółowe projektu:
Aktywne doskonalenie – kompleksowe wsparcie dla szkół i przedszkoli we Wrocławiu Cele szczegółowe projektu: Podniesienie kompetencji co najmniej nauczycieli w zakresie tematyki objętej wspomaganiem Podniesienie kompetencji co najmniej 65 dyrektorów w zakresie tematyki objętej wspomaganiem Podniesienie jakości współpracy poprzez stworzenie 12 sieci współpracy i samokształcenia, w których weźmie udział 77 dyrektorów i 880 nauczycieli 4

5 Personel merytoryczny projektu:
Aktywne doskonalenie – kompleksowe wsparcie dla szkół i przedszkoli we Wrocławiu Personel merytoryczny projektu: 8 Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji (SORE) – specjaliści zewnętrzni bezpośrednio współpracujący z placówkami Najważniejsze obowiązki SORE: pomoc w diagnozie potrzeb placówek bieżące wsparcie Rad Pedagogicznych m.in. w ramach konsultacji indywidualnych przeprowadzenie ankiet z przebiegu wspomagania i przedstawienie wniosków oraz rekomendacji 5

6 Personel merytoryczny projektu:
Aktywne doskonalenie – kompleksowe wsparcie dla szkół i przedszkoli we Wrocławiu Personel merytoryczny projektu: minimum 18 ekspertów zewnętrznych – specjaliści z konkretnej dziedziny zatrudnieni do przeprowadzenia warsztatów grupowych i konsultacji indywidualnych 12 koordynatorów sieci tematycznych do prowadzenia 48 grup – specjaliści z konkretnej dziedziny, którzy będą koordynować pracą sieci oraz pracą na platformie internetowej ORE 6

7 Działania przewidziane w projekcie:
Aktywne doskonalenie – kompleksowe wsparcie dla szkół i przedszkoli we Wrocławiu Działania przewidziane w projekcie: 1. od 26 do 30 sierpnia 2013 r. spotkania z SORE i Dyrektorami placówek 2. od 2 –13 września 2013 r. przeprowadzenie diagnoz w szkołach i przedszkolach (SORE) 3. od 18 września do 30 października 2013 r. przeprowadzenie 10 wykładów (specjaliści WCDN) 4. od 4 listopada do 5 marca 2014 r. przeprowadzenie godzin warsztatów (eksperci zewnętrzni): 95 grup, każda grupa po 18 godzin, spotkania co dwa tygodnie, 6 spotkań po 3 godz., max 20 osób w grupie zajęcia będą odbywać się w salach na terenie placówek uczestnicy mają zapewnione: materiały szkoleniowe, biurowe, przerwę kawową 7

8 Działania przewidziane w projekcie:
Aktywne doskonalenie – kompleksowe wsparcie dla szkół i przedszkoli we Wrocławiu Działania przewidziane w projekcie: 5. od 6 marca 2013r. do 13 czerwca 2014r. przeprowadzenie godzin indywidualnych konsultacji (eksperci zewnętrzni) konsultacje w zależności od potrzeb, średnio na uczestnika 2 godziny 6. od 23 września do 6 czerwca 2014 r. funkcjonowanie 12 sieci tematycznych i samokształcenia (240 spotkań, 1200 godzin, koordynatorzy cieci) 48 grup, każda grupa 5 spotkań po 5 godzin, co drugi miesiąc zajęcia będą odbywać się w salach wynajmowanych z dogodnym dojazdem uczestnicy mają zapewnione: materiały szkoleniowe, biurowe, przerwę kawową oraz obiad praca w sieciach to także praca na platformie internetowej udostępnionej przez ORE 8

9 Alicja Berezowska-Ożóg
Aktywne doskonalenie – kompleksowe wsparcie dla szkół i przedszkoli we Wrocławiu Dziękuję za uwagę. Alicja Berezowska-Ożóg Kierownik Projektu Opracowali: Pracownicy Biura Projektu 9


Pobierz ppt "Źródło dofinansowania projektu: Europejski Fundusz Społeczny"

Podobne prezentacje


Reklamy Google