Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podsumowanie realizacji projektu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podsumowanie realizacji projektu"— Zapis prezentacji:

1 Podsumowanie realizacji projektu
Poprawa jakości doskonalenia nauczycieli w Powiecie Milickim wrzesień 2013-luty Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki Milicz, r. 1

2 Poprawa jakości doskonalenia nauczycieli w Powiecie Milickim Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki

3 Podsumowanie realizacji Rocznych Planów Wspomagania
Podsumowanie realizacji Rocznych Planów Wspomagania pierwsze półrocze projektu 3

4 realizacja w placówkach Rocznych Planów Wspomagania
data zadanie nr 1 realizacja w placówkach Rocznych Planów Wspomagania wrzesień -rozpoczęcie pracy przez SORE -spotkania wszystkich SORE z dyrektorami szkół i przedstawicielami rad pedagogicznych -opracowanie warsztatu diagnostyczno-rozwojowego październik -zakończenie diagnozy potrzeb -opracowanie 22 RPW dla placówek powiatu milickiego biorących udział w projekcie listopad -przygotowania do rozpoczęcia procesu szkoleń w placówkach powiatu milickiego -spotkania SORE z dyrektorami, nauczycielami 4

5 realizacja w placówkach Rocznych Planów Wspomagania-cd
data zadanie nr 1 realizacja w placówkach Rocznych Planów Wspomagania-cd grudzień -rozpoczęcie procesu doskonalenia-realizacji Rocznych Planów Wspomagania -zrealizowano 20 spotkań szkoleniowych(120 godzin szkoleń) z czego : Małgorzata Posacka-4 szkolenia( 24 godziny); Beata Łabaczuk-6 szkoleń(36 godzin); Agnieszka Nowacka-5 szkoleń (30 godzin); Beata Walkowiak-5 szkoleń (30 godzin) styczeń -realizacja RPW -zrealizowano 23 spotkania szkoleniowe (138 godzin) z czego: Małgorzata Posacka-5 szkoleń (30 godzin); Agnieszka Nowacka-8 szkoleń (54 godziny); Beata Walkowiak-4 szkolenia (24 godziny). 5

6 realizacja w placówkach Rocznych Planów Wspomagania-cd
data zadanie nr 1 realizacja w placówkach Rocznych Planów Wspomagania-cd luty realizacja RPW -zrealizowano 18 spotkań szkoleniowych (96 godzin) z czego: Małgorzata Posacka-6 szkoleń (36 godzin); Beata Łabaczuk-5 szkoleń(30 godzin); Agnieszka Nowacka-2 szkolenia (12 godzin); Beata Walkowiak-5 szkoleń (30 godzin)

7 Agnieszka Nowacka: 96 godzin
Agnieszka Nowacka: 96 godzin Gimnazjum im. M. Kopernika w Miliczu-30 godzin Gimnazjum im. Jana Pawła w Sułowie -18 godzin Szkoła Podstawowa w Dunkowej-12 godzin Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego w Sułowie-18 godzin Szkoła Podstawowa nr 2 w Miliczu-18 godzin 7

8 Beata Łabaczuk: 102 godziny
I Liceum Ogólnokształcące im. Armii Krajowej w Miliczu-12 godzin Gimnazjum w Kuźnicy Czeszyckiej-6 godzin Gimnazjum we Wróblińcu-18 godzin Szkoła Podstawowa im. Piastów Śląskich w Bukowicach-12 godzin Szkoła Podstawowa w Kuźnicy Czeszyckiej-18 godzin Przedszkole w Krośnicach-18 godzin Gimnazjum w Krośnicach-18 godzin 8

9 Beata Walkowiak: 84 godziny   Technikum Leśne w Miliczu-18 godzin Szkoła Podstawowa w Czatkowicach-18 godzin Szkoła Podstawowa w Nowym Zamku-18 godzin Szkoła Podstawowa we Wziąchowie Wielkim-18 godzin Przedszkole Parafialne im. św. Feliksa z Cantalico-12 godzin 9

10 Małgorzata Posacka: 90 godzin   Zespół Szkół w Miliczu-12 godzin Gimnazjum im. Jana Pawła II w Cieszkowie-30 godzin Społeczne Gimnazjum AD Astra w Miliczu-6 godzin Szkoła Podstawowa im J.Kusocińskiego w Cieszkowie-24 godziny Przedszkole Samorządowe w Miliczu-18 godzin   10

11 W sumie od grudnia do lutego zrealizowano 372 godziny szkoleń w 22 placówkach powiatu milickiego
11

12 Realizacja działań w ramach RPW zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie wartości wskaźników zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie   -liczba szkół objętych pilotażem-19 (100 %) -liczba przedszkoli objętych pilotażem-3 (100 %) -liczba wdrożonych w placówkach RPW-na tym etapie wskaźnik wynosi 0 (na koniec czerwca 2014 powinien wynosić 22) a na koniec lipca liczba na-li i dyr, którzy ukończyli udział w procesie doskonalenia w ramach RPW sz/p (na tym etapie wskaźnik wynosi 0, na koniec lipca 2015 powinien wynieść min.465) -odsetek min 80 % n-li i dyr. u których stwierdzono podniesienie kompetencji w zakresie efektywnej realizacji zadań(na tym etapie wskaźnik wynosi 0, na koniec lipca 2015 powinien wynieść min. 372) 12

13 Realizacja działań w ramach RPW zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie
-rozpoczęcie form doskonalenia zgodne z wnioskiem ( 4Q 2013) -rekrutacja do projektu zgodna z założeniami wniosku o dofinansowanie (złożenie deklaracji przystąpienia placówki do projektu) -realizacja form doskonalenia w grudniu, styczniu i lutym zgodna z RPW w 22 placówkach -zachowanie zasady równości szans kobiet i mężczyzn poprzez zapewnienie równego dostępu do wsparcia; ponadto przeprowadzona została akcja informacyjna przez SORE wśród n-li i n-lek odnośnie zasad równości szans k/m, rozprowadzenie materiałów informacyjnych oraz zebranie oświadczeń o zapoznaniu się z nimi - zorganizowanie konferencji inaugurującej projekt –wrzesień 2013 13

14 Podsumowanie pracy 4 lokalnych sieci współpracy i samokształcenia pierwsze półrocze realizacji projektu

15 funkcjonowanie w powiecie 4 sieci współpracy i samokształcenia
data zadanie nr 3 funkcjonowanie w powiecie 4 sieci współpracy i samokształcenia wrzesień -powołanie 4 lokalnych sieci współpracy i samokształcenia -opracowanie dokumentacji projektowej październik -sporządzenie ankiet diagnostycznych oraz kwestionariuszy wywiadu z dyrektorem -przeprowadzenie badania ankietowego wśród nauczycieli i dyrektorów (ankieta potrzeb rozwojowych/kwestionariusz wywiadu z dyrektorem) -opracowanie raportów z diagnozy potrzeb -opracowanie regulaminu rekrutacji do sieci oraz kryteriów naboru -opracowanie przez koordynatorów sieci 4 rocznych planów sieci -opracowanie deklaracji/kontraktów przystąpienia do sieci

16 funkcjonowanie w powiecie 4 sieci współpracy i samokształcenia-cd
data zadanie nr 3 funkcjonowanie w powiecie 4 sieci współpracy i samokształcenia-cd listopad przeprowadzenie naboru do 4 sieci współpracy i samokształcenia -kampania mailingowa przeprowadzona przez koordynatorów sieci -zebranie kontraktów przystąpienia do 4 sieci -przeprowadzenie 3 pierwszych spotkań w ramach pracy sieci :  Dominika Ugorek-sieć wychowawcza spotkanie Eugenia Hajdun-sieć humanistyczna spotkanie Sławomir Strzelecki- sieć matematyczna spotkanie  -rozpoczęcie pracy na platformie internetowej:

17 funkcjonowanie w powiecie 4 sieci współpracy i samokształcenia-cd
data zadanie nr 3 funkcjonowanie w powiecie 4 sieci współpracy i samokształcenia-cd grudzień -przeprowadzenie pierwszego spotkania w sieci dyrektorskiej Dariusz Duszyński-sieć dyrektorska ( ) -praca na platformie internetowej:

18 Dominika Ugorek-sieć wychowawcza spotkanie 24.01.2014
data zadanie nr 3 funkcjonowanie w powiecie 4 sieci współpracy i samokształcenia-cd styczeń -przeprowadzenie drugiego spotkania w ramach pracy sieci przez koordynatorów: Dominika Ugorek-sieć wychowawcza spotkanie Eugenia Hajdun-sieć humanistyczna spotkanie Sławomir Strzelecki- sieć matematyczna spotkanie Dariusz Duszyński-sieć dyrektorska spotkanie -praca na platformie internetowej : data zadanie nr 3 funkcjonowanie w powiecie 4 sieci współpracy i samokształcenia-cd data zadanie nr 3 funkcjonowanie w powiecie 4 sieci współpracy i samokształcenia-cd 18

19 funkcjonowanie w powiecie 4 sieci współpracy i samokształcenia-cd
data zadanie nr 3 funkcjonowanie w powiecie 4 sieci współpracy i samokształcenia-cd luty -przeprowadzenie trzeciego spotkania w ramach pracy sieci przez koordynatorów: Dominika Ugorek-sieć wychowawcza spotkanie Eugenia Hajdun-sieć humanistyczna spotkanie -praca na platformie internetowej : 19

20 Dominika Ugorek: sieć wychowawcza-3 spotkania
Sławomir Strzelecki: sieć matematyczna-2 spotkania Dariusz Duszyński: sieć dyrektorska-2 spotkania Eugenia Hajdun: sieć humanistyczna -3 spotkania   20

21 Realizacja działań w sieci zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie
wartości wskaźników zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie -liczba sieci współpracy i samokształcenia na terenie PM -4 (100%) -liczba n-li i dyr. biorących udział w spotkaniach 4 sieci- 100 osób (wskaźnik wynosi 80, w tym: 62 K i 18 M) -odsetek min.80% n-li i dyr., którzy deklarują zwiększenie współpracy (na tym etapie wskaźnik wynosi 0, na koniec lipca 2015 powinien wynieść min. 64, w tym: 50 K i 14 M) 21

22 Realizacja działań w sieci zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie cd
-powołanie 4 lokalnych sieci współpracy i samokształcenia, które mają charakter przedmiotowy i problemowy -przeprowadzenie naboru do sieci zgodnie z etapami założonymi we wniosku o dofinansowanie (badanie ankietowe, kampania mailingowa, deklaracje przystąpienia do sieci) -opracowanie RPPS -praca na platformie -działania w sieci zgodnie z harmonogramem i tematami określonymi w RPPS -dostarczanie informacji do sporządzenia sprawozdań z pracy sieci po każdym spotkaniu 22

23 Podsumowanie opracowania Powiatowego Programu Wspomagania szkół i przedszkoli PM oraz monitoringu w projekcie 23

24 -zbieranie materiałów do Powiatowego Programu Wspomagania
data zadanie nr 2 opracowanie Powiatowego Programu Wspomagania szkół i przedszkoli Powiatu Milickiego październik -przeprowadzenie analizy obszarów problematycznych szkół i przedszkoli z terenu Powiatu Milickiego -zbieranie materiałów do Powiatowego Programu Wspomagania -praca nad opracowaniem dokumentu Powiatowego Programu Wspomagania -opracowanie kwartalnego zestawienia pracy sieci listopad -praca nad dokumentem Powiatowego Programu Wspomagania -zakończenie prac, oddanie dokumentu do biura projektu 24

25 data zadanie nr 2 opracowanie Powiatowego Programu Wspomagania szkół i przedszkoli Powiatu Milickiego -cd Grudzień -przedstawienie PPW koordynatorowi merytorycznemu projektu; omówienie planu wdrażania zadań (RPW, sieci) -praca nad wdrażaniem PPW -przygotowywanie materiałów do raportu z PPW, który powstanie do końca czerwca na podstawie : monitoringu realizacji RPW-przygotowanie miesięcznego sprawozdania z realizacji RPW na podstawie danych dostarczonych przez SORE monitoringu pracy sieci-przygotowanie raportów z pracy sieci na podstawie danych dostarczonych przez koordynatorów sieci monitoringu wskaźników założonych we wniosku o dofinansowanie projektu monitoringu bezpośredniego procesu doskonalenia (wizytacja podczas szkoleń) -opracowanie kwartalnego zestawienia pracy sieci 25

26 data zadanie nr 2 opracowanie Powiatowego Programu Wspomagania szkół i przedszkoli Powiatu Milickiego -cd styczeń -praca nad wdrażaniem PPW -przygotowywanie materiałów do raportu z PPW, który powstanie do końca czerwca na podstawie : monitoringu realizacji RPW-przygotowanie miesięcznego sprawozdania z realizacji RPW na podstawie danych dostarczonych przez SORE monitoringu pracy sieci-przygotowanie raportów z pracy sieci na podstawie danych dostarczonych przez koordynatorów sieci monitoringu pracy na platformie internetowej monitoringu wskaźników założonych we wniosku o dofinansowanie projektu

27 data zadanie nr 2 opracowanie Powiatowego Programu Wspomagania szkół i przedszkoli Powiatu Milickiego -cd luty -praca nad wdrażaniem PPW -przygotowywanie materiałów do raportu z PPW, który powstanie do końca czerwca na podstawie : monitoringu realizacji RPW-przygotowanie miesięcznego sprawozdania z realizacji RPW na podstawie danych dostarczonych przez SORE monitoringu pracy sieci-przygotowanie raportów z pracy sieci na podstawie danych dostarczonych przez koordynatorów sieci monitoringu wskaźników założonych we wniosku o dofinansowanie projektu

28 Realizacja działań w ramach monitoringu i opracowania Powiatowego Programu wspomagania zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie -opracowanie koncepcji PPW wskaźnik założony we wniosku o dofinansowanie: liczba opracowanych PPW-2. Na dzień dzisiejszy wynosi 1 (50 % realizacji) -prowadzenie monitoringu wdrażania koncepcji PPW -przygotowanie raportu z wdrażania koncepcji PPW i aktualizacja raportu na bieżąco (termin- do końca czerwca 2014). Raport zawiera : realizację RPW od września 2013 do czerwca 2014; opis pracy w ramach sieci współpracy i samokształcenia od września 2013 do czerwca 2014; monitoring wskaźników założonych we wniosku o dofinansowanie; wykorzystywanie zasobów PCEIPP w trakcie realizacji projektu 28

29 Informacje o projekcie
29

30 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Podsumowanie realizacji projektu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google