Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

RPO WD 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "RPO WD 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020."— Zapis prezentacji:

1 RPO WD 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

2 Programowanie strategiczne UE Wspólne Ramy Strategiczne Umowa Partnerska Państwo członkowskie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) Region Programy Operacyjne finansowane z EFRR, EFS, FS SRWD 2020  Kontrakt Terytorialny

3 FunduszWstępna alokacja (EUR) Oś priorytetowa 1 PRZEDSIĘBIORSTWA I INNOWACJE EFRR 415 546 718 Oś priorytetowa 2 TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE EFRR 66 386 308 Oś priorytetowa 3 GOSPODARKA NISKOEMISYJNA EFRR 392 347 048 Oś priorytetowa 4 ŚRODOWISKO I ZASOBY EFRR 180 030 665 Oś priorytetowa 5 TRANSPORT EFRR 340 626 305 Oś priorytetowa 6 INFRASTRUKTURA SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ EFRR 163 026 832 Oś priorytetowa 7 INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA EFRR 60 952 230 Oś priorytetowa 8 RYNEK PRACY EFS 254 323 171 Oś priorytetowa 9 WŁĄCZENIE SPOŁECZNE EFS 143 926 219 Oś priorytetowa 10 EDUKACJA EFS 156 181 093 POMOC TECHNICZNAEFS 79 200 000 RAZEM 2 252 546 589

4 Konieczność przeznaczenia w ramach RPO określonych środków na cele objęte koncentracją tematyczną. Zakłada się, że każdy RPO w równym stopniu będzie przyczyniał się do osiągnięcia wymaganego poziomu koncentracji. Obecnie wymagane poziomy kształtują się następująco:  Cel 1, 2, 3, 4 (oś 1–3) – 50% alokacji EFRR – minimalny poziom koncentracji  Cel 4 (oś 3) – 15% alokacji EFRR  Cel 9 (oś 9) – 20 % alokacji EFS  Co najmniej 60% EFS musi zostać przeznaczone na maksymalnie 4 priorytety inwestycyjne  Udział pomocy technicznej nie powinien przekraczać 3,5% alokacji RPO  Konieczność przeznaczenia 5% środków EFRR dla miast. „Ring-fencing” dla miast jest do rozdysponowania dowolnie między celami tematycznymi, może również obejmować środki z celów objętych innymi „ring-fencingami”. Koncentracja tematyczna (tzw. „ring-fencing”)

5 Ring fencing EFRR – wymagane min 50% na CT 1-4

6 Zintegrowane podejście terytorialne Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (tzw. ZIT) to nowe narzędzie, za pomocą którego będą realizowane strategie terytorialne w nowym okresie programowania na lata 2014-2020. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne oznaczają:  łączenie działań finansowanych z dwóch funduszy – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego;  skierowanie wydzielonej puli środków do wskazanych obszarów w regionach – przede wszystkim miast wojewódzkich i powiązanych z nimi obszarów funkcjonalnych – charakteryzujących się wspólnymi cechami społeczno- gospodarczymi i uwarunkowaniami przestrzennymi (projekty muszą realizować wspólną wizję i cele rozwojowe dla wszystkich jednostek terytorialnych z obszaru realizacji) oraz obszarów funkcjonalnych ośrodków regionalnych.

7 Zintegrowane podejście terytorialne Zintegrowane Inwestycje Terytorialne będą realizowane na obszarach funkcjonalnych największych miast województwa:  Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego - 291,25 mln euro w tym 240,8 mln euro (EFRR) i 50,45 mln euro (EFS)  Aglomeracji Wałbrzyskiej – 193,6 mln euro w tym 152,35 mln euro (EFRR) i 41,25 mln euro (EFS)  Aglomeracji Jeleniogórskiej – 122,225 mln euro w tym 95,85 mln euro (EFRR) i 26,375 mln euro (EFS) Łączna alokacja na ZIT wynosi 607,075 mln euro.

8 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "RPO WD 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020."

Podobne prezentacje


Reklamy Google